Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • De brug slaan met onderwijs

De brug slaan met onderwijs

ESF

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt loopt niet goed. Sommige studierichtingen geven nauwelijks kans op werk. De meer dan 200.000 werklozen in Vlaanderen zijn voor de helft laaggeschoold, een tweede grote groep zijn middengeschoold (bv. ASO) die vaak nood hebben aan bij- of omscholing.

De arbeidsmarkt vraagt bovendien al jaren om meer STEM in het onderwijs maar de kentering wordt moeizaam ingezet. Zowat alle technische-technologische beroepen vertonen een knelpuntkarakter en de evolutie gaat dermate snel dat scholen met moeite kunnen volgen. Voka West-Vlaanderen wil de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs op verschillende manieren verkleinen.

Duaal leren schiet uit de startblokken

Vandaag bestaan er diverse stelsels en systemen van leren en werken die momenteel uitdoven en worden omgevormd tot het vernieuwd stelsel duaal leren. Dat ging vanaf het schooljaar ’16-’17 van start als experiment en moet in 2018 worden uitgebouwd als een reguliere leervorm naast het voltijds onderwijs. De omschakeling moet ervoor zorgen dat begrippen en statuten helder en eenvoudig zijn maar vooral ook dat meer leerlingen, scholen en bedrijven de weg vinden naar dit type onderwijs. Vlaanderen bengelt immers aan het einde van het Europese peloton: slechts 2.3% van leerlingen leert tijdens het beroepsonderwijs op de werkvloer, in landen als Duitsland of Denemarken bedraagt dit ongeveer 90%. Het Europese gemiddelde is 28%. Er is dus nog veel verbeterpotentieel.

Aanvankelijk startte het Duaal Leren met 6 studierichtingen en het is de ambitie van het beleid er vanaf het schooljaar ’17-’18 25 te hebben. Doel is vanaf 2018 de proeftuinen te verlaten en in te ruilen voor volwaardig beleid maar ook veel meer studierichtingen in duale vorm te hebben. De inbedding van het Duaal Leren zal dan geïntegreerd worden in de hervorming van het secundair onderwijs dat inzet op een herschikking van de studiedomeinen volgens drie finaliteiten: doorstroom, arbeidsmarkt en/of de beide. Wat nu nog geregeld is als experiment, zal dan moeten gebeuren in het kader van nieuwe regelgeving waarover Voka mee zal waken.

Tool Onderwijs-Ondernemen

Om bedrijven en scholen te helpen om de krachten te bundelen, lanceert Voka West-Vlaanderen de nieuwe website westvlaanderen.onderwijs-ondernemen.be. De tool is in de eerste plaats een laagdrempelig technologisch hulpmiddel dat scholen en bedrijven toelaat om contacten te leggen die kunnen uitgroeien tot duurzame samenwerking. “De site moet de stijgende vraag naar stages, werkplekken en bedrijfsbezoeken opvangen en efficiënter laten verlopen. Daarnaast kunnen leerkrachten via de tool ondernemers vinden die voor de klas willen getuigen, of op zoek gaan naar bepaalde materialen, diensten en middelen”, klinkt het.

Op het onlineplatform westvlaanderen.onderwijs-ondernemen.be kunnen scholen en bedrijven uit de provincie hun vragen en oplossingen voor stageplaatsen, plekken voor duaal leren, faciliteiten, bedrijfsbezoeken,… kenbaar maken. Een datingsite voor scholen en bedrijven als het ware!

ESF

 

Contactpersoon

Davy Maes

Kennis & advies / Menselijk kapitaal

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag