Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Bedrijventerreinen Vlaams-Brabant

Bedrijventerreinen Vlaams-Brabant

Bedrijventerreinmanagement is een vaak nog onbekende manier van samenwerken tussen ondernemingen op bedrijventerreinen, industriesites en kmo-parken. Zo’n samenwerking biedt mogelijkheden, want heel wat bedrijven kampen met dezelfde problemen, zoals hoge energiekosten of vraagstukken rond mobiliteit en transport. Helaas beseffen veel bedrijven niet dat gezamenlijke initiatieven met omliggende bedrijven vaak de beste oplossingen bieden. Daarom wil Voka Vlaams-Brabant bedrijven via verschillende initiatieven verenigen, ondersteunen en begeleiden.

Voor wie is het?

Als het gaat over bedrijventerreinmanagement, denken we in de eerste plaats aan bedrijven die in de buurt van of op een bedrijventerrein, industriezone of kmo-zone gevestigd zijn. 

Waar heb je hulp bij nodig?

Zit je met een van onderstaande problemen? We helpen je graag verder.

  • Nood aan een duidelijker beleid in de bedrijvenzone waar je bedrijf gevestigd is.
  • Nood aan een betere samenwerking tussen de bedrijven op het bedrijventerrein onderling, met het lokale bestuur, de intercommunales, of ontwikkelingsmaatschappij.
  • Nood aan een krachtige stem naar de overheden en nutsmaatschappijen toe omdat je als stand-alone bedrijf op een bedrijventerrein niet gehoord wordt.

Wat kunnen we jou bieden?

We staan je op verschillende manieren bij:

  1. Belangenbehartiging bij verschillende stakeholders (de provincie, steden, gemeentes, intercommunales …) rond ruimte om te ondernemen en alle aspecten die ermee gepaard gaan (opstart masterplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen …). We onderhouden nauwe contacten met Interleuven, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) ...
  2. Informeren van onze leden via infosessies, opleidingen en nieuwsbrieven.
  3. Ondersteuning van ondernemers en GECORO-mandatarissen.
  4. Verbinden en samenbrengen van leden via (netwerk)events, vastgoedclubs, op specifieke vraag, of door het leiden van stuurgroepen.
  5. Bedrijventerreinmanagement als facilitator/coördinator

Contactpersoon

Eric De Pessemier

Adviseur Belangenbehartiging regio Groot-Leuven - C-Valley, Deskundige Ruimtelijke Ordening, Community Vastgoed