Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Arbeidsmigratie

Arbeidsmigratie

Ondanks de oorlog in Oekraïne en de indirecte negatieve effecten voor onze Limburgse ondernemers zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt een groot probleem blijft. In onze maandelijkse enquête blijft het tekort aan personeel steevast in de top 3 staan (naast stijgende loon- en energiekost). In het verleden pleitten we al eerder om vooral het aantal inactieven te verminderen (en te voorkomen), maar zelfs dan nog zullen we altijd nood hebben aan internationale werknemers om aan de vraag te voldoen en om onze bedrijven verder te helpen groeien.    

Bekijk onze aanbevelingen bij BelOrta op TV Limburg.

Arbeidskrapte

De noodzaak voor arbeidsmigratie wordt in onze brochure (zie hieronder) toegelicht, maar hoe worden internationale werknemers nu aangetrokken? Een goed uitgebouwd economisch migratiebeleid is daarbij cruciaal en in het bijzonder voor een kleine, open economie als Vlaanderen. Los van Europese verplichtingen moet Vlaanderen zelf een beleid ontwikkelen in het proactief aantrekken en houden van internationaal talent (gemakkelijkheid halve tellen we hier ook Wallonië en Brussel mee). Het werkgelegenheidsakkoord is vandaag vooral gericht op het invullen van hoog- en middengeschoolde knelpuntberoepen. Tegelijkertijd geven Limburgse bedrijven aan dat er ook een noodzaak is om voldoende incentives te creëren om lager geschoolde werknemers aan te trekken. 
Economische migratie vertrekt veelal vanuit de vraagzijde, maar het zijn uiteindelijk de werknemers zelf die uiteindelijk zullen beslissen om naar onze regio te komen of niet. Vier aantrekkingsfactoren spelen daarbij een rol en bieden kansen om het beleid vriendelijker te maken voor economische migratie: aantrekkelijk woon- en werkklimaat, aantrekkelijk werk en een aantrekkelijke loopbaan, aantrekkelijk welkomsbeleid en een soepel toelatingsbeleid. Ontdek ze uitgebreid in onze brochure. 
 

Aanbevelingen in het kort

 • Zorg voor een goed werkende private woningmarkt met minder vergunningsproblematieken
 • Onderzoek een systeem van Flexwonen voor internationale werknemers
 •  Werk een fiscale hervorming uit die zorgt voor minder lasten op arbeid en ons meer concurrentieel maakt met de buurlanden
 • Werk samen met het Waalse Gewest om interregionale arbeidsmobiliteit te promoten
 • Los mobiliteitsproblematieken op die vlot woon-werkverkeer verhinderen
 • Presenteer Limburg als een merk in het buitenland en versterk het expat center
 • Zet extra in op taallessen op de werkvloer
 • Maak het mogelijk om bepaalde documenten in het Engels te erkennen
 • Hou procedures kort, eenvoudig en voorspelbaar. Pak capaciteitstekorten aan waar nodig
 • Werk een snelwegprocedure uit voor knelpuntberoepen

Lees onze volledige brochure

hier

Contactpersonen

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Menno Van Gemeren

Senior adviseur belangenbehartiging