Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Graag nodigen wij u uit op de Algemene Vergadering van Voka vzw die op 26 juni 2023 om 19u30 zal doorgaan in de kantoren van Voka vzw in de Koningsstraat 154-158 te 1000 Brussel met de volgende agenda:


Agenda

  1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering Voka vzw van 14 november 2022
  2. Goedkeuring resultaat en jaarrekening Voka vzw 2022
  3. Verlenen van kwijting aan de Bestuurders en Commissaris-Revisor
  4. Goedkeuring budget Voka vzw 2023
  5. Benoemingen en ontslagen leden Raad van Bestuur Voka vzw
  6. Herbenoeming Commissaris-Revisor
  7. Varia


Indien u aan deze Algemene Vergadering wenst deel te nemen verzoeken wij u om praktische redenen vriendelijk ons uw deelname vooraf te bevestigen via onderstaand deelnemingsformulier.
Download deelnemingsformulier


Leden die niet kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar graag volmacht verlenen aan een ander lid van Voka vzw, verzoeken wij vriendelijk om daarvoor het volmachtformulier te gebruiken, dat eveneens onderstaand te vinden is.
Download volmachtformulier


Wij hopen om u als lid van Voka vzw te mogen verwelkomen.
 

Contactpersoon

Dirk Peelaers

Administratief Medewerker Onderneming & Politiek & Bestuursorganen