Skip to main content
Map
  • Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Graag nodigen wij u uit op de Algemene Vergadering van Voka vzw die op 14 november 2022 om 18u00 zal doorgaan in de kantoren van Voka vzw in de Koningsstraat 154-158 te 1000 Brussel met de volgende agenda:


Agenda

1.    Goedkeuring verslag Algemene Vergadering Voka vzw van 27 juni 2022
2.    Benoemingen en ontslagen leden Raad van Bestuur Voka vzw
3.    Varia


Indien u aan deze Algemene Vergadering wenst deel te nemen verzoeken wij u om praktische redenen vriendelijk ons uw deelname vooraf te bevestigen via onderstaand deelnemingsformulier.

Download deelnemingsformulier

Leden die niet kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar graag volmacht verlenen aan een ander lid van Voka vzw, verzoeken wij vriendelijk om daarvoor het volmachtformulier te gebruiken, dat eveneens onderstaand te vinden is.

Download volmachtformulier

Wij hopen om u als lid van Voka vzw te mogen verwelkomen.
 

Contactpersoon

Dirk Peelaers

Administratief Medewerker Onderneming & Politiek & Bestuursorganen