Skip to main content
Uw gegevens
Gegevens van uw bedrijf
Ik wens lid te worden van de Plato groep:
Personalia
Hoeveel jaren bent u actief als ondernemer en/of verantwoordelijke?
Ervaring met Plato?
Bedrijfsfiche
Aard van de onderneming
Aard van de klanten
Indien u minder dan 5 personeelsleden in dienst hebt. Overweegt u om binnen min. 1 en max. 2 jaar aanwervingen te doen?
Bent u internationaal actief (import – export)?
Mate van autonomie. Bent u verbonden met andere ondernemingen?
Uw Plato-traject
Geef aan wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van uw Plato-deelname:
Algemene kennis en info opdoen
Ervaringsuitwisseling
Persoonlijke cases kunnen voorleggen
Contacten leggen
Business genereren
Geef vijf prioritaire topics (knelpunten, vragen of behoeften) aan die tijdens uw PLATO-traject aan bod moeten komen
Geef aan wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van uw PLATO-deelname:
Meer info via https://www.voka.be/privacy