Skip to main content
Map

Voka Politica in Wetteren

Mobiliteit, fiscaliteit, infrastructuur en arbeidsmarkt zijn belangrijke omgevingsfactoren voor ondernemers. De verschillende overheidsinstanties hebben hier impact op en zo ook jouw lokaal bestuur. Voka nodigt jou graag uit op de Voka Politica in Wetteren. 

Met de reeks ontmoetingen 'Voka Politica' brengt Voka Oost-Vlaanderen ondernemers en lokale beleidsverantwoordelijken rond de tafel. Opzet is om economisch relevante thema's in de betrokken gemeente of stad open te bespreken en opbouwende voorstellen voor verbetering te formuleren. Wij focussen vooral op die topics met impact op het dagelijks ondernemerschap en bedrijfsvoering. 

Het lokaal bestuur is een belangrijke partner die mee de omgeving bepaalt waarbinnen een bedrijf kan werken. Omgekeerd, is het voor een gemeentebestuur cruciaal om de noden en bekommernissen van ondernemers en bedrijven beter te leren kennen en mee te nemen in toekomstige beleidsacties. 

Op donderdag 7 december ontvangen we jou dan ook graag vanaf 8.00 uur in het gemeentehuis van Wetteren. 

Programma (o.v.)

  • 08.00 - 08.30 uur: Ontvangst met ontbijt
  • 08.30 - 08.40 uur: Voka Verdedigt: lobby voor een sterk ondernemersklimaat
  • 08.40 - 09.00 uur: Tour de table, met focus op huidige impact en economische vooruitzichten
  • 09.00 - 09.45 uur: Discussie met input van ondernemers rond actuele thema's
  • 09.45 - 10.30 uur: Terugkoppeling debat en aanbevelingen aan het bestuur

Voed het debat met jouw inbreng!

We dagen je uit om al op voorhand het gesprek te voeden. Wat houdt jou wakker inzake de arbeidsmarkt of op fiscaal, mobiliteits- of ruimtelijk vlak? We ontvangen graag jouw vraag aan het stadsbestuur via onze regiodirecteur Christel Geltmeyer.

Info & Inschrijven

Inschrijven kan tot vrijdag 1 december.

Dit overleg is exclusief voor ondernemers die met hun bedrijf in Wetteren gevestigd zijn. Zaakvoerders met een bedrijf in een andere regio worden uitgenodigd voor het overleg in de eigen regio. 

Vragen? Stuur een mailtje naar Céline Van den Bossche.

Contactpersonen

Christel Geltmeyer

Directeur regio Dendermonde & Meetjesland - HR-Manager

Céline Van den Bossche

Events & Netwerking - Info & Advies

Adres

Rode Heuvel 1
9230 Wetteren

Wanneer

Prijs

Gratis voor leden en niet-leden mits inschrijving

Exclusief voor ondernemingen gevestigd in Wetteren. 

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.