Skip to main content
Map

Voka Politica Ronse

Mobiliteit, fiscaliteit, infrastructuur en arbeidsmarkt zijn belangrijke omgevingsfactoren voor ondernemers. De verschillende overheidsinstanties hebben hier impact op en zo ook jouw lokaal bestuur. 

Voka nodigt jou graag uit op de Voka Politica Ronse op donderdag 23 november. 

Met de reeks ontmoetingen 'Voka Politica' brengt Voka Oost-Vlaanderen ondernemers en lokale beleidsverantwoordelijken rond de tafel. Opzet is om economisch relevante thema's in de betrokken gemeente of stad open te bespreken en opbouwende voorstellen voor verbetering te formuleren. Wij focussen vooral op die topics met impact op het dagelijkse ondernemerschap en bedrijfsvoering.

Het lokaal bestuur is een belangrijke partner die mee de omgeving bepaalt waarbinnen een bedrijf kan werken. Omgekeerd, is het voor een stadsbestuur cruciaal om de noden en bekommernissen van ondernemers en bedrijven beter te leren kennen en mee te nemen in toekomstige beleidsacties 

Op donderdag 23 november ontvangen we jou vanaf 8.00 uur. 

Programma

08.00 - 08.30u Ontvangst met ontbijt

08.30 - 08.40u Voka Verdedigt: lobby voor een sterk ondernemersklimaat

08.40 - 09.00u Tour de table, met focus op huidige impact en economische vooruitzichten

09.00 - 09.45u Discussie met input van ondernemers rond actuele thema's

09.45 - 10.30u Terugkoppeling debat en aanbevelingen aan het bestuur

Voed het debat met jouw inbreng!

We dagen je uit om al op voorhand het gesprek te voeden. Wat houdt jou wakker inzake de arbeidsmarkt of op fiscaal, mobiliteits- en ruimtelijk vlak? We ontvangen graag jouw vraag aan het stadsbestuur via onze regiodirecteur Elisabeth Minnaert: elisabeth.minnaert@voka.be

Info & inschrijven

Inschrijven kan tot maandag 20 november.

Dit overleg is exclusief voor ondernemers die met hun bedrijf in Ronse gevestigd zijn. Zaakvoerders met een bedrijf in een andere regio worden uitgenodigd voor het overleg in de eigen regio. 

Nog vragen? Stuur een mailtje naar Christine.leytens@voka.be

Contactpersonen

Elisabeth Minnaert

Directeur regio Vlaamse Ardennen & Leiestreek - Groeitrajecten

Christine Leytens

Events & Netwerking - Info & Advies - Opleidingen

Adres

BioSynergy
Pont West 102B
9600 Ronse

Wanneer

Prijs

Gratis voor leden en niet-leden mits inschrijving.

Exclusief voor ondernemers gevestigd in Ronse. 

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Film Fest Gent 2023