Skip to main content
Map

Ontbijtsessie droogte

De zomer van 2022 was de vijfde droge zomer op zes jaar tijd. Van half juli tot eind september heerste er in Vlaanderen code oranje, de op één na ernstigste code. Heel wat waterbesparende maatregelen werden uitgevaardigd om de schade door droogte te beperken. Op en rond het Albertkanaal zijn over een tijdspanne van deze periode verschillende maatregelen moeten uitgevoerd worden.

Zo werd o.a. gegroepeerd geschut aan de sluizen, werd het water met behulp van vaste en mobiele pompen ter hoogte van de sluizen van afwaarts naar opwaarts gepompt en werden watervangen voor de bevloeiing van landbouw en natuurgebieden voor 80% dichtgezet. 

Vanuit Voka riepen we ondernemingen dan ook op spaarzaam om te gaan met water om verdere vergaande waterbesparende maatregelen te voorkomen. Deze oproep was nodig, want het heeft niet veel gescheeld of maatregelen zoals diepgangbeperkingen voor scheepvaart, scheepvaart- en captatieverbod moesten genomen worden. Door de klimaatverandering zullen we ook  in de toekomst nog te maken krijgen met ernstige droogte

Voka vzw, de Voka Kamers van Antwerpen-Waasland, Mechelen-Kempen en Limburg en De Vlaamse Waterweg nv nodigen jullie dan ook graag uit om dieper in te gaan op de lokale droogteproblematiek. Hoe worden waterbesparende maatregelen bepaald? Wat is de rol van Dde Vlaamse Waterweg? Wat houdt een captatieverbod in? Hoe wordt er omgegaan met de drinkwaterproductie uit het Albertkanaal? … Deze vragen worden uitgebreid beantwoord tijdens een ontbijtsessie op 20 of 27 april.  We nemen tijdens de sessie ook uitgebreid de tijd om op jullie vragen in te gaan.

Programma
7u45-8u: onthaal
8u-8u10: Welkomstwoord - Voka
8u10-8u50: Lokale droogteproblematiek op en rond het Albertkanaal – De Vlaamse Waterweg nv
8u50-9u10: Toekomst van de drinkwaterproductie op het Albertkanaal – W    aterlink
9u10-9u30 : Q&A
9u30-10u: Netwerk met koffie 

Adres

De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht.
 

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.