Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Tech@venture Singapore

 • Hybride

Schaal internationaal @Singapore. Voka Tech@venture biedt - met de focus op specifieke tech hotspots - begeleiding bij het opstellen van jouw actieplan, door de drempels die groei afremmen weg te nemen en jou te ondersteunen bij het opzetten van een vestiging en fundraising. Wil jij je activiteiten uitbreiden naar Azië? Kom alles te weten over de mogelijkheden tijdens interactieve sessies en een werkbezoek naar Singapore. 

Singapore, de toegangspoort tot de Aziatische markt

De laatste decennia groeide Singapore uit tot één van de belangrijkste ecosystemen in de tech-wereld. Waaraan het dat te danken heeft? Doorgedreven ondersteuning van de overheid, een economie die kan tellen als de meest innovatieve van Azië, en het hoge scholingsniveau van héél wat jonge talenten. Dat maakt van Singapore de gedroomde toegangspoort tot de Aziatische markt. 

Maar hoe begin je daar als Vlaamse start-up? Hoe werkt je go-to-market? Wat met culturele verschillen, sales of financiering? Hoe kom je aan partnerships? Daar helpt Tech@venture je bij. 

Snel, efficiënt en met kennis van zaken schalen richting Singapore? Op 3 maanden tijd stomen we jou klaar om de Singaporese markt te betreden!

Voor wie?

 • Je runt een technologische start-up of scale-up en minder dan 10 jaar oud.
 • Je beschikt over een voldoende matuur businessmodel.
 • Je wil het potentieel van Singapore & Azië ontdekken & grondig marktonderzoek doen of je bent al overtuigd van het potentieel, maar je hebt nog geen concreet plan van aanpak
 • De aanwezigheid van durfkapitaal en resources in business development is een pluspunt.
 • Aanwezige markttractie vanuit Azië is een pluspunt, maar geen must om deel te nemen.

Programma

Voortraject

Tijdens het tweedaagse startmoment leer je de andere deelnemende scale-ups beter kennen. Onder andere volgende topics komen dan al aan bod:

 • Hoe maak je je bedrijf, je interne structuren en processen en jezelf als CEO, klaar voor internationale expansie?
 • Inzichten in het tech ecosysteem van Singapore en Azië
 • Ervaringsdeskundigen aan het woord: Vlaamse ondernemers lichten toe hoe zij de stap naar de Aziatische markt hebben gemaakt. Ze delen hun actieplan en de uitdagingen op hun pad.

Tijdens verschillende sessies in het voortraject neem je uiteenlopende aspecten van zakendoen in Singapore en Azië onder de loep. Zo zoom je in op belangrijke legale, fiscale en financiële aspecten. Ook rond de beste aanpak op vlak van hr en sales krijg je meteen bruikbare informatie mee.

Zet alvast volgende momenten in jouw agenda:

Voortraject (in België)

 • 10 juni 15u-18u
 • 12 en 13 september
 • 27 sept 12u30-19u

Werkbezoek in Singapore

 • 21 oktober - 25 oktober 2024

Werkbezoek Singapore (21 oktober - 25 oktober 2024)

Tijdens een vijfdaags werkbezoek in Singapore volg je verschillende workshops. Daarbij verdiep je je in de Aziatische way of working en leg je interessante contacten.

Volgende zaken komen aan bod*:

 • Ondersteuning bij het vastleggen van afspraken met potentiële investeerders, partners en klanten om jouw value proposition af te toetsen aan de Aziatische markt en de eerste contacten te leggen voor een mogelijkse samenwerking
 • Het ecosysteem van investeerders in Singapore & Azië
 • Pitchnight: pitch je onderneming aan een panel van investeerders en ga in gesprek met experten, serviceproviders en ervaringsdeskundigen tijdens het netwerkmoment nadien.
 • Inspiratie en kennisopbouw via bezoeken aan techbedrijven (start- en scale-ups, incubatoren, ...) in Singapore
 • Rondetafel met Vlaamse ondernemers in Singapore: spreek met verschillende ervaringsdeskundigen die met hun Belgisch bedrijf de Aziatische markt veroverden.
 • Workshops rond finance, marketing, legal, ... ter ondersteuning bij het betreden van de Aziatische markt

Mogelijk om aansluitend deel te nemen aan Singapore Week of Innovation & Technology (28-30 okt) en/of Singapore FinTech Festival (6-8 november).

*Het programma van het werkbezoek wordt verder ingevuld van zodra de profielen van de deelnemende bedrijven gekend zijn. Op die manier kunnen we deelnemers een zo sterk mogelijk programma op maat aanbieden.

Natraject

Je bespreekt met de andere deelnemers de outcome van het werkbezoek naar Singapore en brengt vervolgstappen in kaart.  

Individuele begeleiding

Doorheen het traject is er ruimte voor individuele gesprekken om jouw voortgang en uitdagingen te bespreken.

 

Dit traject wordt georganiseerd door Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, in samenwerking met VLAIO en FIT.

Why now?

 • Dit traject vindt maar één keer om de twee jaar plaats! En in het start-up landschap gaat alles snel vooruit, dus oktober 2026 is nog veel te ver weg, right?
 • Wordt nu deel van onze community van tech ondernemers met internationale ambities en begin direct ervaringen en tips te delen!
 • Beperkt (!) aantal plaatsen voor Tech@venture-Singapore

Reviews

"Tech@venture-Singapore has been an exciting opportunity that helped me to gain a better understanding of the Asian market through the hand of not only excellent professionals but also good testimonials on the ground. I would recommend this mission to anyone that needs this guidance when initiating business in Singapore." - Elisabet González, VP of Growth @ Scilife

"De enthousiaste ploeg van VOKA en FIT zorgde voor wervelende week waar alle aspecten van bedrijfsvoering in Singapore en bij uitbreiding SEA aan bod kwamen. Zeer aangename eerste kennismaking met deze markt en een aantal interessante eerste contacten gelegd. Zeker aan te raden!!!" - Roel Peeters, CEO @ nextAuth

"Wij wilden bekijken wat het voor ons betekent om naar Singapore te komen als strategisch hub voor ZO-Azië en dat is tijdens het programma Tech@venture-Singapore wel heel duidelijk geworden. Wij weten nu welke concrete stappen wij moeten nemen om de stap naar Singapore te zetten & wij hebben tijdens het werkbezoek zelfs een deal geclosed met een lokale hotelketen!" - Roeland Verhamme, CEO @ Expect Me

"Tech@venture-VS was een gebalanceerde mix tussen gebruiksklare hands-on tips, ervaringsuitwisselingen en best practices. Hiermee zet Alberts enkele stappen vooruit bij het uitzetten van de roadmap voor internationale expansie. Als hoogtepunt van het traject hebben we tijdens de week in New York met boots on the ground het potentieel van de markt kunnen ontdekken. Doordat de organisatie tot in de puntjes geregeld was, konden wij als deelnemende ondernemers de focus behouden op het uitbouwen van ons internationaal netwerk."- Hans Simillion, CTO @ Alberts & deelnemer van Tech@venture – VS

"Via de events die in Singapore georganiseerd waren zijn er mensen op ons pad gekomen die ik anders nooit was tegengekomen. Enorm dankbaar hiervoor en hopelijk dat daardoor mooie vervolgstappen mogelijk zijn!" - Dries Bols, CEO @ Lifepowr

Vermeldingen in media:

Deze bedrijven gingen jou al voor

 • Deelnemende tech start-ups Tech@venture - VS 2022: Scilife, Metamaze, Dockflow, Virtual Pools/ Soulmade , Premium Plus, Alberts, Planticus & Neanex
 • Deelnemende tech start-ups Tech@venture - Singapore 2023: Scilife, Sealution, Expect Me, Cloudalize, The Connector, Techelec, nextAuth, Wehave & Lifepowr
 • Deelnemende tech start-ups Tech@venture - VS 2023-2024: Fibricheck, LegalFly, Taglayer, Mammoptix, Autonomous Knight, Motulus, Deltaray, Slimbox, Skyebase, BlackBear AI & Sealution
Singapore
Banner Vlaio -Digitalis
Algemene voorwaarden

We weten het, dit is een tekst met veel minder gebruikelijke woorden, maar toch vermelden we dit graag voor ons en voor jou want goede afspraken maken goede vrienden!  

De deelnemer van Voka Tech@venture zet voor zichzelf ambitieuze en meetbare doelstellingen en milestones. De deelnemer bespreekt die zo open mogelijk met zijn coach die als vertrouwenspersoon optreedt. De deelnemer doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om van de deelname van het Voka  Tech@venture traject in het algemeen een succes te maken, onder meer door:  

 • samen met de coach de individuele contactmomenten na te komen en deze goed voor te bereiden;  

 • aan de georganiseerde groepsactiviteiten deel te nemen;  

 • op een actieve manier deel te nemen aan het locatiebezoek onder meer door aanwezig te zijn op  de georganiseerde groepsactiviteiten en de individuele contactmomenten ter plaatse en deze ook goed voor te bereiden;  

 • zich zodanig voor te bereiden dat er efficiënt van het online en offline aanbod aan inhouden en gasten gebruik kan gemaakt worden;  

 • de aangereikte kennis, inzichten en connecties in ondernemersactie om te zetten;  

 • kennis, inzichten en connecties aan collega-deelnemers aan te bieden;  

 • een actieve community werking van Tech@venture deelnemers te helpen uitbouwen en onderhouden.  

  
In zijn eigen ondernemerschap en ten overstaan van de collega deelnemers gedraagt de deelnemer zich op een ethisch correcte manier.  

Met betrekking tot het Voka Tech@venture traject heeft de deelnemer alle nodige uitleg gekregen. Wijzigingen in het programma zijn ten allen tijde mogelijk en hebben tot doel in te spelen op de noden en wensen van de deelnemers.  

De deelnemer regelt zijn eigen reis en verblijf en de hieraan verbonden kosten voor het locatiebezoek op die manier dat hij aan de voorziene groeps- en individuele activiteiten kan deelnemen.  

De adviezen van Voka medewerkers, noch van de ervaringsdeskundige ondernemers en vakexperts, noch van welke adviseur aangeboden uit het Voka Tech@venture-partnership dan ook kunnen beschouwd worden als een gebod of verbod voor de deelnemer. De individuele deelnemer kan Voka niet verantwoordelijk stellen voor de acties of de gevolgen daarvan op welk terrein dan ook.  

Het gebruik van de online dienstverlening van Voka is voorbehouden aan de geautoriseerde gebruikers. Gebruikers zijn actieve deelnemers binnen lopende trajecten van Voka. Voka zal de toegang tot de online dienstverlening verstrekken gedurende de termijn van de aangeboden begeleiding van Voka Tech@venture.  

Het is de gebruiker niet toegestaan de door Voka verstrekte gegevens en dienstverlening geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voka. Het is de gebruiker niet toegestaan de content van de dienstverlening van Voka Tech@venture te reproduceren, over te dragen en/of anderszins te gebruiken en/of beschikbaar te stellen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voka.  

 

Online leerplatformen en online sessies 

Iedere gebruiker van het online platform wordt uitgenodigd via een uitnodiging met daarin de nodige informatie met betrekking tot de inlogaccount. Deze uitnodiging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de inschrijfprocedure. Eenieder die een uitnodiging ontvangt voor de deelname aan het online leerplatform wordt geacht de bedoelde geadresseerde te zijn. Het delen van inlogaccounts en paswoorden door gebruikers is niet toegestaan. Voka kan het aanbod en de inhoud van haar online dienstverlening of delen daarvan aanpassen ter verbetering van de kwaliteit of de actualisering van het aanbod.   

Iedere gebruiker van een online sessie wordt uitgenodigd voor deelname via een uitnodiging met daarin een link van de respectievelijke tool om deel te kunnen nemen aan de sessie. Deze uitnodiging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. Eenieder die een uitnodiging ontvangt voor de deelname aan de sessie wordt geacht de bedoelde geadresseerde te zijn. De uitnodiging wordt geacht persoonlijk en vertrouwelijk te zijn. De uitnodiging, noch de link mag worden bekendgemaakt. Hoewel niet limitatief houdt dit onder andere in dat het niet mag worden doorgestuurd, maar ook enige andere acties, zoals bv. het nemen van een foto of screenshot, is niet toegelaten.  

Voka wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie en of inhoud van de bestanden die gebruikers delen of op enige andere wijze ter beschikking stellen en/of openbaar maken via online tools, sessies of leerplatformen.  

De tools mogen niet worden gebruikt om persoonlijke en/of professionele informatie en/of bestanden van vertrouwelijke, geheime en/of gevoelige aard te delen op eender welke manier (bijvoorbeeld het delen van informatie via de chatfunctie of via schermdeling).   

Voka verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van de online leeromgeving of tools op de (computer)systemen en netwerken van haar gebruikers. Voka kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke aangelegenheid die voortvloeit uit het gebruik van een online leeromgeving of tool op wie ze beroep doet voor het ter beschikking stellen of leveren van haar dienstverlening.  

Voka Tech@venture verwerkt persoonsgegevens van haar gebruikers binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en conform de privacy policy van Voka. Voka Tech@venture wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af om het opgegeven e-mailadres te verifiëren, te controleren of te herzien, ervan uitgaande dat het opgegeven e-mailadres door de gebruiker correct is.  

De gegevens van de deelnemer kunnen worden gebruikt in het kader van de acties tot monitoring en meting die opgezet worden met betrekking tot de scale-up community van Voka en de Voka Tech@venture werking.  De deelnemer geeft de toestemming aan Voka Tech@venture om de persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van Voka  en om de gegevens ter beschikking te stellen aan het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De deelnemer geeft de toestemming aan Voka Tech@venture om de noodzakelijke persoonsgegevens in het kader van een degelijke analyse en begeleiding binnen het traject aan de projectpartners ter beschikking te stellen.  

 

Copyright en gebruik video’s – te vermelden bij het beeldmateriaal 

© Voka Shared Services 

 Audio-visuele opnames die in opdracht van Voka gemaakt en bewerkt worden in het kader van de starters- en groeitrajecten blijven eigendom van Voka. Voka mag dit materiaal voor eigen communicatiedoeleinden blijven gebruiken via de door hen beheerde kanalen, ook al is dit enkele jaren na opname.  

De deelnemer die audiovisueel materiaal ontvangt mag dit voor eigen doeleinde gebruiken, omzetten naar ander formaat en lengte, maar mag geen inhoudelijke wijzigingen aanbrengen.    

  

Advies per mail 

Hoewel al het mogelijke is gedaan om de juistheid van dit antwoord te waarborgen, kan noch diegene die het antwoord formuleerde, noch Voka aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen bij het opvolgen van dit advies.   

Annulatievoorwaarden

Annuleren van een inschrijving kan enkel elektronisch via lien.vanreusel@voka.be tot 10 werkdagen voor aanvang van de (eerste) sessie. Nadien blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.  

Het is niet mogelijk om een deel van het deelnamegeld te recupereren bij vroegtijdige stopzetting van het traject (bijvoorbeeld, bij het volgen van enkel het voortraject of het niet meer deelnemen aan het natraject).   

Na inschrijving en vanaf deelname aan een activiteit of opstart individuele begeleiding in aanloop van de groepsopstart vervalt het recht op opzegging. 

Contactpersonen

Lien Vanreusel

Teamleider starten en snelle groei

Laurence Menten

Coördinator Internationale Dienstverlening

Wanneer

Prijs

De deelnameprijs bedraagt €2.750 excl. BTW en reis- en verblijfskosten. (De tweede deelnemer van hetzelfde bedrijf kan aan - een verminderd tarief- 1500 euro excl. BTW en reis- en verblijfskosten deelnemen. )
Dit voordelig tarief voor Vlaamse ondernemingen is mogelijk door de steun van VLAIO.

VLAIO Voka

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Proximus
imu - vzw - Altez

Contactpersonen

Lien Vanreusel

Teamleider starten en snelle groei

Laurence Menten

Coördinator Internationale Dienstverlening

Wanneer

Prijs

De deelnameprijs bedraagt €2.750 excl. BTW en reis- en verblijfskosten. (De tweede deelnemer van hetzelfde bedrijf kan aan - een verminderd tarief- 1500 euro excl. BTW en reis- en verblijfskosten deelnemen. )
Dit voordelig tarief voor Vlaamse ondernemingen is mogelijk door de steun van VLAIO.

VLAIO Voka

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Proximus
imu - vzw - Altez