Skip to main content
Map

Seminarie: De oorsprongsreglementering in de praktijk

Oorsprong en de daartoe bestaande bewijzen zijn essentiële begrippen inzake het sluiten van handelscontracten met partners uit welbepaalde derde landen. Bij import genieten zendingen die vergezeld zijn van een preferentieel oorsprongsbewijs doorgaans van een gunstig invoertarief waardoor het een belangrijk kostenverlagend voordeel kan zijn. Tijdens dit seminarie ontdek je welke mogelijkheden dit voor jouw onderneming heeft en hoe alles concreet in zijn werk gaat.

Voor een exporteur is het een interessante verkoopfactor ten behoeve van klanten die gevestigd zijn in landen die betrokken zijn bij de handelsverdragen. De voorbije jaren heeft de EU steeds meer nieuwe Free Trade Agreements gesloten. De reglementering evolueert dus voortdurend en dat brengt steeds nieuwe mogelijkheden met zich mee voor de handel.

Welke vragen worden beantwoord?

 • Hoe kan ik bepalen of mijn product de oorsprong bezit?
 • Benut ik de cumulatieregelingen om de oorsprong te verkrijgen?
 • Welke ruimere mogelijkheden biedt het certificaat EUR-MED? 
 • Waar moet ik op letten bij het opstellen van oorsprongsbewijzen? Welke vereenvoudigingen zijn hierbij mogelijk en hoe krijg ik hiervoor de nodige vergunningen?
 • Welke stukken moet ik achter de hand hebben om de oorsprong van mijn goederen te kunnen bewijzen?
 • Hoe evolueert het REX-systeem in de toekomst?

Elk element van de uiteenzetting zal worden toegelicht met praktische voorbeelden.

Volledig programma

 • Wat is oorsprong?
 • Belang en nut van oorsprong
 • Regels van oorsprong 
  • Geheel en al verkregen producten
  • Toereikende bewerking
  • Cumulatieregels
 • No-drawback regel
 • Pan-euro-mediterrane cumulatie (met o.a. het certificaat EUR-MED)
 • Handel met Turkije
 • Bewijzen van oorsprong
 • Controle op de bewijzen
 • Leveranciersverklaring
 • Vereenvoudiging toegelaten exporteur/geregistreerd exporteur: voorwaarden, aanvraag en vergunning
 • Bijzonderheden overeenkomsten EU-Canada (CETA) en EU-Japan
 • Praktische cases

Spreker

Kerstien Celis, Docent HoGent

Voor meer info over dit seminarie kan je contact opnemen met Lorenzo Bequoye.

Contactpersoon

Lorenzo Bequoye

Oorsprongsattesten & exportdocumenten

Adres

Voka West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

Wanneer

Prijs

 • Voka-leden: 440 euro
 • Niet-leden: 660 euro

Voor dit seminarie kan je ook gebruikmaken van de kmo-portefeuille. Jouw aanvraag dient te gebeuren ten laatste binnen de 14 dagen na de eerste sessie via www.kmo-portefeuille.be.  
Registratienummer Voka West-Vlaanderen: DV.O104126
Aantal opleidingsuren: 6

C:\Users\lb\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7DE809BC.tmp

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag