Skip to main content

Reboarden in een nieuwe werkelijkheid

Nu de pandemie in iets rustiger vaarwater komt is het tijd om medewerkers te reboarden: het ‘contract’ tussen medewerkers en organisatie te vernieuwen en opnieuw te investeren in binding en commitment. In deze ‘Masterclass Human Resource Management’ bieden we een kader om gericht te investeren hierin en te onderzoeken hoe je hier vorm aan kan geven binnen jouw organisatie.

Deze masterclass is heel praktijkgericht. Je onderzoekt hoe de werkelijkheid eruitziet in jouw organisatie in het post-corona tijdperk, en hoe je vanuit je rol gewenste ontwikkelingen kan bevorderen. Centraal staan concrete vragen en casussen uit de praktijk. Samen met de andere deelnemers vorm je een leergroep om op zoek te gaan naar interventies en strategieën om in deze fase een effectieve match te vinden tussen het belang van de organisatie en het belang en de behoeften van medewerkers. Zo kan deze bijzondere tijd worden benut voor duurzame organisatieontwikkeling.

Programma

De context: hoe ziet de nieuwe werkelijkheid eruit? Voor deze duurzame ontwikkeling in het post-corona tijdperk is het van groot belang om de werkcontext opnieuw vorm te geven. Nu de maatschappelijke context fundamenteel is veranderd en we allerlei nieuwe ervaringen hebben opgedaan met bijv. thuiswerken en nieuwe vormen van communiceren met elkaar zullen we opnieuw moeten kiezen hoe we dit in de toekomst zelf willen vormgeven. Wat willen we hiervan behouden? En in welke mate? Welke voor- en nadelen hebben we ervaren? Wat past bij ons bedrijf? Ook de wisselwerking met de grotere context vraag aandacht: welke nieuwe kansen en bedreigingen nemen we waar in onze omgeving? Wat is er veranderd in de arbeidsmarkt, welke ontwikkelingen zien we bij onze doelgroep, dienen zich nieuwe doelgroepen aan, …?

Spotlight op de missie/visie
Organisaties die overleven in turbulente tijden hebben vaak als kenmerk dat ze enerzijds goede voelhorens hebben voor de ontwikkelingen in de omgeving en anderzijds een duidelijke eigen identiteit hebben; een heldere missie en visie, gedragen door de medewerkers. Voor hernieuwd commitment na deze onzekere tijd is het van belang om deze missie en visie opnieuw centraal te stellen. Wat is onze meerwaarde als organisatie in deze tijd? Welke bijdrage willen wij leveren? Wie zien wij als onze doelgroep en wat willen wij betekenen voor deze doelgroep? Wat zijn onze waarden en kernkwaliteiten? Wat willen we hierin aanscherpen, veranderen, in deze nieuwe werkelijkheid? Wat betekent dit voor onze kernactiviteiten? Wat willen we meer gaan doen, en wat willen we wellicht juist niet meer doen? Medewerkers onderzoeken waar ze in deze tijd ‘samen voor willen gaan’ en hoe dit matcht met ieders persoonlijke ambitie.

Vernieuw het ‘contract’ van het individu met de organisatie Corona heeft een enorme impact gehad op ons leven. Dit vertaalt zich ook naar het functioneren en arbeidswelzijn van medewerkers. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld de positieve kanten van thuiswerken ontdekt, zoals veel flexibiliteit en geen reistijd. Anderen hebben het contact met hun collega’s gemist en last gehad van een gebrek aan structuur en betrokkenheid. Voor het reboarden van medewerkers is het nodig om stil te staan bij deze verschillende ervaringen en behoeften en er samen van te leren. Want ook in de nieuwe werkelijkheid zal een weg gezocht worden in allerlei hybride vormen van samenwerken. Wat hebben medewerkers nodig om in deze nieuwe werkelijkheid optimaal te functioneren en zich goed te voelen? Wat vraagt dit van hun persoonlijk leiderschap? Wat vraagt het van de organisatie en van leidinggevenden om ‘het contract’ met medewerkers te vernieuwen zodat er weer een inspirerende wisselwerking ontstaat tussen individu en organisatie?

De kwaliteit van het samenwerkingsproces
Ook op de dynamiek in teams heeft de coronaperiode veel impact gehad. Alle nieuwe communicatiemiddelen hebben gelukkig mogelijk gemaakt dat medewerkers met elkaar in contact konden blijven. Het bleek zelfs ook voordelen te hebben. Bijeenkomsten of vergaderingen verliepen online vaak meer gestructureerd en efficiënter. Toch is er dikwijls ook meer afstand ontstaan, hebben medewerkers minder voeling met elkaar of zijn er ergernissen of conflicten ontstaan die niet uitgesproken of onderzocht worden. Ook zagen we een tendens dat medewerkers zich eenzijdig gingen richten op de eigen taak en zich minder verantwoordelijk voelden voor het team als geheel. In het reboardingsproces is het van groot belang dat medewerkers weer echt contact maken met elkaar, dat teamleden elkaar vinden in de wilskracht om met elkaar een hernieuwde missie/visie waar te maken, dat er weer inspirerend wordt samengewerkt met ruimte voor diversiteit, dat er weer creativiteit en levendigheid ontstaat in de dagelijkse samenwerking.

Doelgroep

HR-managers

Docent

Ineke Van De Braak


Mede-oprichter en directeur van 4D organisatieontwikkeling en opleiding.
Opleider, coach en organisatieadviseur.
TGI-opleider, arbeids- en organisatiepsycholoog.

Met name werkzaam op het gebied van organisatieontwikkeling, leiderschap en teamontwikkeling. Bijzonder geïnteresseerd in de thema's: leiderschap en arbeidsmotivatie en leiderschap en zelfsturing. Auteur van het boek ‘Inspireren tot medeverantwoordelijkheid. TGI als methodiek voor effectief leiderschap'.

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:

DV.O105507

Aantal opleidingsuren: 30 uren

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

 

KMO-portefeuille   Mensura    Proximus

Vind alle opleidingen via www.voka.be/opleidingen-Limburg

Contactpersoon

Michèle Martens

Coördinator Kameracademie

Wanneer

Prijs

Voka-leden:
€ 1500 excl. btw

Niet-leden:
€ 1800,00 excl. btw 

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo