Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
Voka Opleiding

Traject: Zetelen in een Raad van Bestuur doe je zo

Stoom je in enkele sessies klaar voor een Raad van Bestuur of fris je kennis op

Je bent bestuurslid. Misschien ben je nog nieuw, misschien heb je al wat ervaring. Maar ken jij jouw verplichtingen en risico's wel? Ben jij op de hoogte van de Code Buysse? Ken je de verschillende rollen in een Raad van Bestuur? 

In de opleiding "Zetelen in een Raad van Bestuur doe je zo" leer je de principes, het juridische kader en de tips & tricks die jij nodig hebt in de boardroom, om je klaar te stomen of om je functie met deze opfrissing naar de next level te tillen. Het programma focust dus enerzijds op een grondige inhoudelijke vorming en anderzijds op de concrete toepassing ervan.

Ontdek de inhoud van de verschillende sessies

Boardroom essentials die jij als bestuurslid moet kennen

Programma

Tijdens de sessie op vrijdag 26 april zoomen we in op volgende aspecten: 

 • Model van Quinn (verschillende persoonlijkheden detecteren)
 • Toelichting Raad van Bestuur/auditcomité/remuneratiecomité/riskcomité
 • Code Buysse 
 • Corporate Governance
 • Actieve vs. passieve Raad van Bestuur
 • Do’s & Dont’s Raad van Bestuur
 • Rol van de CEO binnen de Raad van Bestuur
 • ROI van externe bestuurders in een Raad van Bestuur

  Op vrijdag 3 mei staan deze onderwerpen op het programma:

 • Externe bestuurder in start-up vs. KMO vs. familiebedrijf
 • Wat als ik een voorzittersrol ambieer?
 • Bemiddeling in Raad van Bestuur
 • Boardagenda/voorbereiding als bestuurder
 • Notulen
 • Evaluatie
 • Bestuurdersvergoeding
Ken jij als bestuurslid jouw aansprakelijkheden en risico's?

Eigen aan ondernemers is hun bereidheid om risico’s te nemen. Om hierbij het privévermogen af te zonderen van het ondernemersrisico wordt veelal geopteerd om de onderneming te voeren onder de vorm van een vennootschap. Deze afscheiding komt evenwel meer en meer onder druk te staan nu bestuurders steeds vaker aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de vennootschap. In een steeds claimgevoeliger maatschappij draagt ook de wetgever bij aan dit klimaat door in allerlei wetgeving nieuwe grondslagen voor aansprakelijkheid vast te leggen. Denken we maar aan de uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid op fiscaal en sociaalrechtelijk vlak. Bovendien is ook de strafrechter niet mild voor bestuurders.

In het nieuwe vennootschapsrecht is weliswaar een “cap” op de bestuurdersaansprakelijkheid voorzien, doch slechts voor zogenaamde lichte fouten, wat het nut van de cap grotendeels uitholt.

Bijgevolg verhoogt het risico dat de bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken of fouten bij de uitoefening van hun mandaat.

Tijdens deze praktische opleiding worden o.a. volgende thema’s behandeld:

 • Welke zijn de diverse aansprakelijkheidsgronden? Zijn er nieuwe risico’s door het gewijzigde vennootschapsrecht (bv. de aansprakelijkheid van het bestuur bij uitkeringen uit de BV)
 • Wie kan een bestuurder dagvaarden?
 • Kan ik moeten opdraaien voor de fouten van mijn collega-bestuurders?
 • Wat is het belang van een rechtsgeldige kwijting?
 • Welke technieken kunnen worden aangewend om de bestuurder te vrijwaren tegen aansprakelijkheidsvorderingen?
 • Kan ik mij verzekeren voor dit risico en wat zijn belangrijke aandachtspunten hierbij?
De managementvennootschap

Blijft de managementvennootschap in trek, na het nieuwe vennootschapsrecht, de vele ’aanslagen‘ vanuit fiscale en sociaalrechtelijke hoek en het zomerakkoord?  

Veel ondernemers zitten met volgende vragen:

 • Welke rechtsvorm is het meest aangewezen voor de oprichting van een managementvennootschap?
 • Wanneer is het voordelig om een managementvennootschap op te richten en wat is de impact van het recent afgesloten zomerakkoord?
 • Kan ik een aanvullend pensioen opbouwen via mijn vennootschap en waarmee moet ik rekening houden?
 • Wat is de impact van de nieuwe regelgeving inzake de schijnzelfstandigheid? 
 • Welke impact heeft de nieuwe vennootschapswetgeving op de bestaande managementvennootschappen?
 • Is het nog mogelijk en opportuun om onroerend goed in de managementvennootschap te verwerven?
 • Hoe kan ik zo optimaal mogelijk geld uit de vennootschap halen?

Programma

Dit seminarie biedt een verhelderend antwoord op deze en andere vragen. Hierbij worden de belangrijkste principes en spelregels toegelicht. Waar nodig, leggen de sprekers telkens de link naar de antimisbruikbepaling en haar effect op het gebruik van de managementvennootschap.

Er wordt ook stilgestaan bij de mogelijkheden om de in de managementvennootschap verworven of opgespaarde middelen op een fiscaalvriendelijke manier terug uit de vennootschap te halen.

Zetelen in een Raad van bestuur doen anderen zo

Theorie en praktijk durven wel eens ver uit elkaar te liggen en dat is in een Raad van Bestuur niet anders.

Wil jij je behoeden voor de valkuilen als bestuurslid en leren wat écht werkt in Raden van Bestuur? Ga dan in gesprek met ervaren bestuurders uit onze regio. Zij vertellen je vanuit hun persoonlijke ervaring en met praktijkcases waar je als bestuurder alert voor moet zijn en hoe zo'n mandaat er in werkelijkheid aan toe gaat. Je hoort hoe zij hun rol aangepakt hebben en wat zij achteraf anders gedaan zouden hebben.

Bespaar en schrijf je in voor het gehele traject of kies voor één of meerdere van de verschillende sessies:

Jouw experten

 • Tessa Dugardin - Stella P.
 • Luc Eberhardt en Karel Erreygers - Deloitte
 • Jolien Costermans en Evelien Smeyers - Deloitte
 • Ervaren bestuurders uit de regio

Past deze datum niet of is de opleiding volzet, klik dan hier voor een actueel overzicht.

Adres

Voka Kvk Mechelen - Kempen (kantoor Geel)
Kleinhoefstraat 9
2440 Geel

Wanneer

Prijs

Leden:
€1070 (excl. btw)

10% korting vanaf een 2de deelnemer van hetzelfde bedrijf

Niet-leden:
€1605 (excl. btw)

Klik hier voor meer info over jouw ledenvoordelen

Voorwaarden

Lees hier onze voorwaarden.

KMO-portefeuille

Bespaar tot 30% op jouw deelnameprijs. Het projectbedrag is €1070/leden en €1605/niet-leden. Vanaf de 2de deelnemer van hetzelfde bedrijf is het projectbedrag als lid van Voka €963. De aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Ons registratienummer is DV.O104982. Je kan hiervoor 17,5 opleidingsuren en het thema bedrijfsstrategie ingeven. Klik hier voor meer info.

KMO-portefeuille

Meer info?