Skip to main content

Mentoropleiding duaal leren

Je bent vakexpert, maar daarom beschik je nog niet over de noodzakelijke vaardigheden om deze vakexpertise ook over te brengen. Kies je er als onderneming voor om jongeren uit duaal leren, de leertijd of het deeltijds beroeps secundair onderwijs op te leiden op de werkvloer? Volg dan zeker onze mentoropleiding en leer de kneepjes van het vak om nieuwe, jonge werkkrachten adequaat op te leiden.

 

ESF

 

Wat bieden wij jou?

De mentor staat dagdagelijks in voor de opleiding en begeleiding van de lerende (jongeren) op de werkplek. Omdat dit een belangrijke taak is die heel wat vaardigheden vergt, is het volgen van een mentoropleiding verplicht. Tijdens de mentoropleiding leert jouw werknemer de nodige vaardigheden om leerlingen en stagiairs op te leiden op de werkvloer. We leren de mentor de tricks en trips om goed om te gaan met jongeren op de werkvloer om zo maximaal in te zetten op het leerproces van de lerende. 

mentoropleiding welt voka limburg

Erkend certificaat

Na het behalen van de opleiding ontvang je een erkende certificaat wat je recht geeft op een doelgroep vermindering voor mentoren. Als werkgever ontvang je dan een vermindering van 800 euro per kwartaal op de RSZ-bijdragen die je moet betalen voor de mentor.

Meer info

Voor wie is deze opleiding?

Werknemers die als mentor zullen fungeren op werkvloer en dit in kader van duaal leren, de leertijd of het deeltijds beroeps secundair onderwijs. Voorwaarden voor de mentor, het bedrijf en de jongeren kan je hieronder raadplegen. 
 

Voorwaarden voor de onderneming

De onderneming:

 • moet op het vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting voldoen om de opleiding op de werkplek van een leerling, overeenkomstig het opleidingsplan, mogelijk te maken.
 • moet voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Die vereiste van financiële draagkracht is ingegeven door een zorg van stabiliteit en continuering van de onderneming, zodat de leerling zijn opleiding in de onderneming kan voleindigen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om solvabiliteit, economische leefbaarheid en dergelijke.
 • mag geen veroordelingen hebben opgelopen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengen of die van die aard zijn dat de onderneming geen goede leeromgeving voor de lerende kan waarborgen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om arbeidsrechtelijke veroordelingen of RSZ-veroordelingen.
Voorwaarden voor de mentor

Om erkend te worden als leerwerkplek, moet de onderneming één of meerdere mentor(en) aanwijzen. Die mentor staat in voor de opleiding en begeleiding van de lerende(n) op de werkplek.

De mentor:

 • is van onberispelijk gedragzoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister - 596.2 ('minderjarigenmodel' - in te dienen bij de erkenningsaanvraag).
 • is minstens 25 jaar.
 • heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep.
 • moet een mentoropleiding volgen.

Met een bewijs van vooropleiding in het beroep kan:

 • een afwijking verleend worden op de minimumleeftijd van de mentor tot 23 jaar.
 • een afwijking verleend worden op de vereiste praktijkervaring.

Programma

Volgende technieken worden tijdens de fysieke en praktische opleiding aangeleerd: 

 • Een opleidingsplan opstellen
 • Instructies geven
 • Afdoende communiceren
 • Vorderingen opvolgen
 • Feedback geven
 • Bijsturen
 • Evalueren
   

Contactpersoon

Mohamed Abidar

Adviseur onderwijs & arbeidsmarkt

Wanneer

Prijs

Gratis 

 

Cumuleerbaar met het VOV (Vlaams Opleidingsverlof) meer info vindt u hier.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.