Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
Voka Traject

MBA Highlights 2024 - 2025

Onze MBA Highlights opleiding zorgt ervoor dat ondernemingen op een duurzame wijze kunnen groeien en succesvol zijn en blijven door de leiderschapscapaciteiten en managementvaardigheden verder te ontwikkelen, met een bijzondere focus op groei en management in turbulente tijden. Je moet dus niet ver reizen om een  behapbaar en kwalitatief highleveltraject in jouw buurt te volgen. Zo kan je jouw vaardigheden als ondernemer en leidinggevende verder ontwikkelen en klaarstomen voor de snelle evolutie van de managementtechnieken en de acute concurrentie in de markt.

Hoe gaan we aan de slag?

MBA Highlights is een matching tussen management en Ondernemerschap, Solvay Brussels School of Economics and Management, Voka - Kamer van Koophandel Limburg en Manet Management in Motion. Het uitgebreide Voka-netwerk zorgt ervoor dat je doorheen dit traject  de ervaringen en kennis van ervaren en bekroonde bedrijfsleiders meekrijgt, terwijl Solvay haar meest waardevolle docenten de deelnemers laat onderdompelen in een sterk academisch kader die zelf ondernemer zijn. Zo krijg je de theorie die nodig is om jouw onderneming te versterken en de praktijkkennis die jou het verschil laat maken in jouw ondernemersverhaal.

Het programma weergeeft een goede balans tussen de inbreng van de ervaren MBA-academici van Solvay Business School met praktijkgerichte experten. Verschillende lesmethodes worden doorheen de modules gebruikt, gaande van cases, discussies in kleine groepen, ervaringsuitwisseling, zelftests, lezingen,... Gedurende het hele traject werken de deelnemers aan een geïntegreerde case zoals de lancering van een nieuw product, een overnameproject, een beoordeling van een businessplan, crisismanagement,... Een coach begeleidt iedere deelnemer met de uitwerking en presentatie van zijn of haar case. Hij wakkert de dialoog aan in de groep, faciliteert de zelfontplooiing van de deelnemers en begeleidt de groepjes bij de geïntegreerde business case. Elke deelnemer verdedigt zijn of haar case op de graduation ceremony voor een jury van experten. 

Doelgroep en voorkennis

 • Ondernemers met ervaring die hun onderneming in de toekomst willen laten groeien

 • Managers met ervaring als leidinggevende die zullen doorgroeien naar een top level managementfunctie

 • Strategische profielen

De doceertaal is Nederlands en Engels. Zo goed als alle professoren zijn de Nederlandse taal machtig en de coach heeft als moedertaal Nederlands. 

Modules

Inhoud:

Groepsleiderschap
 • De 3 hoeden van de People manager (leider, manager, coach)

 • Het schrikbeeld van delegatie

 • De belangrijkste ingrediënten van autonomie

Introductie tot strategie
 • Visie, missie, strategie (definities, voorbeelden)

 • Overzicht van de basisstrategieën

 • Waardecreatie vanuit strategisch perspectief; strategie-implementatie en opvolging

Welke kennis heb je verkregen na deze module?

Groepsleiderschap
 • Beter omgaan met uitdagingen van een leiderschapsrol

 • Hoe u uw dagelijkse delegatie kunt verbeteren

 • Hoe evolueren naar een meer autonoom team 

Introductie tot strategie
 • Inzicht in verschillende soorten strategie 

 • Het belang van een doordachte strategie

 • De uitwerking en uitvoering van jouw strategie 

Tijdens het intakegesprek wordt er al gepolst naar mogelijke business cases uit de professionele context van de deelnemers. Enkele voorbeelden: lancering nieuw product/dienst, overnamestrategie, internationale expansie, organisatiestructuur etc. Bij de aanvang van module 1 krijgt iedereen de kans om een business case voor te stellen. Vervolgens worden de meest relevante cases geselecteerd. Deelnemers gaan aan de slag in teams gevormd op basis van voorkeur en complementariteit om een maximaal leereffect te verzekeren.

Inhoud:

Digitale transformatie
 • Groei in verkoop / groei in winst

 • Interne groeiopties 

 • Externe groeiopties

 • Internationalisering

 • Een groeiplan opstellen 

Introductie in financieel management
 • Situering van de finance functie

 • Wat is financieel management

 • Balans

 • Resultatenrekening en kasstromentabel begrijpbare voorstelling

 • Basis financiële indicatoren

Welke kennis heb je verkregen na deze module?

Digitale transformatie
 • Een bedrijf voorbereiden op groei

 • Interne en externe groeiopties

 • Hoe groei in de praktijk in jouw onderneming implementeren? 

Introductie in financieel management
 • Verschil tussen financial accounting & managerial

 • Accounting opbouw vande baiss financiële staten 

 • Inzicht verwerven in kosten en kostprijzen

 • Financiële informatie voor beleidsbeslissingen

Rond module 2 starten de teams aan het echte casework. Ze zoomen in op hun case en maken een situatieschets van het bedrijf.

Inhoud:

Strategie implementatie
 • Missie & vissie toepassen op een concrete case

 • SWOT-analyse en strategische thema's

 • Kritische succesfactoren als brug naar concrete projecten en KPI's

Financiële analyse en planning
 • Inzicht in financiële rapportering

 • Beoordelen van financiële prestaties

 • Van een winst- en verliesrekening naar een cash-flow overzicht

 • Financial forecasting

 • Groei: wat te doen

Welke kennis heb je verkregen na deze module?

Strategie implementatie
 • Diepgaand inzicht in balans en winst- en verliesrekening d.m.v. financiële analyse

 • Financieel plan, cash flow

 • Hoe kan een winstgevende organisatie in moeilijkheden geraken? 

Financiële analyse en planning
 • Wat maakt Strategy Execution anders

 • Van missie en visie naar strategische thema's o.b.v. een SWOT-analyse

 • Vertalen naar concrete acties en KPI's

Rond module 3 en 4 krijgen alle teams een grondige groepscoaching. Elk team wordt gechallenged, de knelpunten worden besproken en gekoppeld aan geziene modellen uit de sessies. Op deze manier krijgt de business case vorm en kunnen de opgedane inzichten verder worden uitgewerkt. Los daarvan krijgt elk teamlid ook twee individuele coachingsessies.

Inhoud:

Strategische marketing
 • De belangrijkste marketingconcepten en -processen

 • Ontwikkelen van een marketingmethode om een strategie te formuleren

 • Waarde creëren en vastleggen door middel van een winstgevende differentiatie

 • Doelgroep bepaling

 • Positionering en differentiatie in de markt

Management HR
 • Overzicht van de HRM-cyclus

 • Best practices organisatiedesign

 • Competence

 • Oerformance- en talentmanagement

 • Persoonlijke ontwikkeling

 • Compensation

 • Benefits policy

Welke kennis heb je verkregen na deze module?

Strategische marketing
 • Inzicht verwerven in marketingtermen en - concepten

 • Beste methode & technieken voor strategische ontwikkeling en commerciële groei leren kennen en toepassen

 • Instrumenten hanteren om de lessen toe te passen in de praktijk 

Management HR
 • Het belang van HR als strategische partner in een onderneming

 • De omvang van Human Capital Management (HCM) en leiderschap

 • Verduidelijken hoe HCM de prestaties van jouw organisatie kan verbeteren

Rond module 3 en 4 krijgen alle teams een grondige groepscoaching. Elk team wordt gechallenged, de knelpunten worden besproken en gekoppeld aan geziene modellen uit de sessies. Op deze manier krijgt de business case vorm en kunnen de opgedane inzichten verder worden uitgewerkt. Los daarvan krijgt elk teamlid ook twee individuele coachingsessies.

Inhoud:

Salesmanagement
 • Principes & methodes van verkoop

 • Product-based

 • Value-based selling & co-creation

 • Salesplanning

ESG - beoordeling effecten en vooruitgang meten
 • Inleiding tot de belangen en uitdagingen van het meten en rapporteren van milieueffecten

 • Europese rapportagekaders en standaarden

 • Hulpmiddelen en methoden voor het meten en beoordelen van de milieueffecten 

Welke kennis heb je verkregen na deze module?

Salesmanagement
 • Sales strategie formuleren

 • Methode om jouw producten/diensten te verkopen 

 • Het beheren van een salesteam

ESG - beoordeling effecten en vooruitgang meten
 • Hoe organisaties  hun materiële impact identificeren en prioriteren?

 • Wat zijn de implicaties van rapportagestandaarden voor hun activiteiten? 

 • Hoe de eigen milieueffecten te meten en te begrijpen?

 • Wat is een geloofwaardige milieustrategie en hoe moet deze worden gedefinieerd 

De geïntegreerde case wordt gefinaliseerd onder begeleiding van de coach. Teams werken aan een geschreven document (max. 10p) en een presentatie voor de eindverdediging.

Jouw docenten

Maak kennis met Valérie Vangeel:

 • Marketing en Communicatie Directeur (Nestlé Belgilux)

 • Associate Director (Amnesty International)

 • Brand Operations Leader, Talent and Leadership Development Manager en P&G Marketing University Faculty Lead (Procter & Gamble)

 • Business Model trainer en Neurocognitive and Behavorial Approach Practioner

 • M.B.A. (Solvay Brussels School of Economics and Management)

Maak kennis met Benjamin Beeckmans:

 • Professor in Ondernemerschap (o.a. E-marketing en E-commerce)

 • Financiën en marketing (Procter & Gamble) 

 • Financiën en marketing (Coca-Cola)

 • Oprichter Bluecorp 

 • CEO (Paynovate)

Maak kennis met Omar Mohout:

 • Professor Ondernerschap (Solvay Brussels School of Economics and Management)

 • Partner en Head of Digital (Nova Reperta)

 • Veel gepubliceerd technologieauteur (o.a. 'Lean Pricing', 'Het Belgische Startup Landschap' en '100 Tools to drive Digital Transformation')

 • Voorzitter (BeCentral)

 • Lid van het Euronext TechShareprogramma (Stellar Labs)

 • Lid van de Digital Minds

Maak kennis met Peter Manet:

 • Bestuurder van vennootschappen

 • Consulting partner, bedrijfsleider en KMO-eigenaar

 • M.B.A.

 • Master in Accountancy, Financieel Management en Information Management

 • Coach (MBA highlights VOKA - Kamer van Koophandel Limburg)

Maak kennis met Patrick Ceulemans:

 • Gastdocent in strategie implementatie (Solvay Brussels School of Economics and Management)

 • Managing director (GITP)

 • M.B.A. (INSEAD)

 • Diploma in Engineering (University of the Witwaterrand - Johannesburg)

 • Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur (VUB)

Maak kennis met Jean-Philippe Michaux:

 • Professor in Finance, Accounting, Budgeting & Control (Solvay Brussels School of Economics and Management)

 • CFO en Group Director of Finance, ICT & Legal Affairs (Puratos)

 • Senior audit manager (PricewaterhouseCoopers)

 • Handelsingenieur (Solvay Brussels School of Economics and Management)

Maak kennis met Sandra Rothenberger:

 • Professor in Strategic Marketing

 • Voorzitter van de Strategic Marketing and Innovation Department (Solvay Brussels School of Economics & Management)

 • Part-time gastdocent aan verschillende buitenlandse universiteiten 

 • Consultant voor KMO's en adviesraden van grotere groepen

Maak kennis met Reggy-Charles Degen:

 • Gastdocent in HR Management (Solvay Brussels School of Economics and Management)

 • Consultant in Human Capital Management voor grote, middelgrote en kleine bedrijven

 • Senior Human Capital Managment Executive (FMCG, Telecom Technology & Education companies)

 • Master in de rechten (UCL)

 • Diploma in internationale handel (Cooremans Institute, Brussel)

 • Diploma in HRM (Sint-Aloysius, Brussel)

Maak kennis met Régis Lemmens:

 • Gastdocent in sales & sales management (Solvay Brussels School of Economics and Management)

 • Research project 'Sales management 2020' 

 • Doctor in sales management  (Robert Gordon University)

Maak kennis met Edgar Towa:

 • Doctor in milieuwetenschappen en -beheer 

 • Postdoctoraal onderzoeker (F.R.S-FNRS)

 • Adviseur (het Bureau van EU-gedeputeerde Staten, Leefmilieu Brussel en diverse bedrijven)

 • Docent Master in Environmental Science and Management (IGEAT/ULB)

 • Docent Executive Master in Sustainable Transformations (Solvay Brussels School of Economics and Management)

What's in it for you?

 • Academisch onderbouwde theorie met praktijkcases
 • Essentie van MBA in 12 dagen i.p.v. 1 à 2 jaar
 • Groepscoaching
 • Ervaringsuitwisseling
 • Behapbare financiële investering
 • Getuigschrift
 • Dichtbij huis, ontzorging door Voka

Hulp nodig of meer informatie over uw inschrijving? Contacteer:

Laura Van Wijmeersch

Manager kameracademie en themanetwerken

Full bio of Laura Van Wijmeersch

Hannah Baveco

Coördinator Kameracademie

Full bio of Hannah Baveco

Partners

Solvay
Manet

Wanneer

Prijs

€ 8.900,00 voor leden van Voka - KvK Limburg, excl. btw
€ 13.350,00 voor niet-leden van Voka - KvK Limburg, excl. btw

Nog geen lid? Neem contact op met erika.paps@voka.be voor info over onze vele ledenvoordelen.

Inbegrepen:

 • Groepsbegeleiding en coaching

 • Lunch, diner, drank aan tafel, versnaperingen, extra activiteiten

 • Syllabi

Niet inbegrepen:

 • Hotelovernachting & ontbijt: € 145* excl. btw per nacht (*prijs kan verhoogd worden)

 • Extra onkosten zoals dranken aan de bar of minibar

Voorwaarden

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

 • Opleidingsverstrekker: VOKA - Kamer van Koophandel Limburg

 • Registratienummer opleidingsdatabank: ODB-1002162-001

 • Opleidingsuren: 73uren
   
 • Het inschrijvingsattest kan worden opgevraagd bij bea.vanmeert@voka.be (graag jullie rijksregisternummer op voorhand mededelen)

    Meer info vindt u hier.

KMO-portefeuille

Voor deze activiteit kan u kmo-portefeuille aanvragen (besparing tot 30%), indien u hiervoor in aanmerking komt en dit ten laatste 14 dagen na de eerste sessie via www.kmo-portefeuille.be. Indien je beroep doet op kmo-portefeuille, dien je nog btw op de volledige opleidingskost te betalen. 

 • Registratienummer: DV.0105507

 • Type dienstverlening: Opleiding

 • Startdatum prestaties: 26/09/2024

 • Bedrag overeenkomst/inschrijving: € 8.900 (lid) of € 13.350 (niet-lid)

 • Aantal opleidingsuren: 73uren

 • Thema: Bedrijfsstrategie

 • Bedrijf inschrijving = bedrijf factuur =  bedrijf aanvraag KMO-portefeuille

  kmo-portefeuille | KLAV - Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond

Annulatie

Annuleren kan enkel schriftelijk via mail tot en met één maand na de inschrijving. Nadien blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich wel door een andere persoon laten vervangen. De kamer behoudt zich het recht om de opleiding te annuleren, indien ondanks alle inspanningen, de omstandigheden ons ertoe dwingen. Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort binnen een redelijke periode.

Privacy

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Wanneer

Prijs

€ 8.900,00 voor leden van Voka - KvK Limburg, excl. btw
€ 13.350,00 voor niet-leden van Voka - KvK Limburg, excl. btw

Nog geen lid? Neem contact op met erika.paps@voka.be voor info over onze vele ledenvoordelen.

Inbegrepen:

 • Groepsbegeleiding en coaching

 • Lunch, diner, drank aan tafel, versnaperingen, extra activiteiten

 • Syllabi

Niet inbegrepen:

 • Hotelovernachting & ontbijt: € 145* excl. btw per nacht (*prijs kan verhoogd worden)

 • Extra onkosten zoals dranken aan de bar of minibar

Voorwaarden

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

 • Opleidingsverstrekker: VOKA - Kamer van Koophandel Limburg

 • Registratienummer opleidingsdatabank: ODB-1002162-001

 • Opleidingsuren: 73uren
   
 • Het inschrijvingsattest kan worden opgevraagd bij bea.vanmeert@voka.be (graag jullie rijksregisternummer op voorhand mededelen)

    Meer info vindt u hier.

KMO-portefeuille

Voor deze activiteit kan u kmo-portefeuille aanvragen (besparing tot 30%), indien u hiervoor in aanmerking komt en dit ten laatste 14 dagen na de eerste sessie via www.kmo-portefeuille.be. Indien je beroep doet op kmo-portefeuille, dien je nog btw op de volledige opleidingskost te betalen. 

 • Registratienummer: DV.0105507

 • Type dienstverlening: Opleiding

 • Startdatum prestaties: 26/09/2024

 • Bedrag overeenkomst/inschrijving: € 8.900 (lid) of € 13.350 (niet-lid)

 • Aantal opleidingsuren: 73uren

 • Thema: Bedrijfsstrategie

 • Bedrijf inschrijving = bedrijf factuur =  bedrijf aanvraag KMO-portefeuille

  kmo-portefeuille | KLAV - Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond

Annulatie

Annuleren kan enkel schriftelijk via mail tot en met één maand na de inschrijving. Nadien blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich wel door een andere persoon laten vervangen. De kamer behoudt zich het recht om de opleiding te annuleren, indien ondanks alle inspanningen, de omstandigheden ons ertoe dwingen. Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort binnen een redelijke periode.

Privacy

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.