Skip to main content
Banner Production manager

Lerend Netwerk Production Manager 2020

Kennis DELEN, is kennis VERMENIGVULDIGEN.
Investeer in uw productie leidinggevenden en maak hen intrapreneur van uw onderneming. 

Waarom investeren in een lerend netwerk?

De werksfeer van leidinggevenden in een productieomgeving verandert continu. De uitdagingen zijn talrijk en brengen vragen met zich mee waarop noch uzelf, noch de organisatie, het antwoord kennen. Tijd om het lerend netwerk te raadplegen.

Methodiek

In een lerend netwerk komen functiegenoten uit verschillende productiebedrijven op regelmatige basis samen om kennis en ervaringen te delen met elkaar. En dat allemaal in een open, vertrouwelijke sfeer. Elkaar inspireren staat centraal. Wist u dat 70% van onze kennis op een informele manier wordt verworven? Verwacht dus geen éénrichtingsverhaal, maar een stevig netwerk dat nieuwe inzichten en kennis aanreikt en waar de interactie met de andere deelnemers en de sprekers maximaal is. Elke sessie start steeds met een rondleiding in een van de deelnemende productiebedrijven. 

Waarover gaat het?

Het lerend netwerk stimuleert uw resultaatgericht denkvermogen en biedt inzicht in soorten probleemaanpak

We onderscheiden drie trajecten die elk dieper ingaan op een specifieke rol van de productiemanager: 1) de teamontwikkelaar, 2) de changemanager en 3) de strategisch manager. Het startthema ligt vast, de overige 4 thema’s bepalen de deelnemers op de kick-off van 15 september onder begeleiding van de peter. Het is dus belangrijk dat u hierop aanwezig kunt zijn.

De teamontwikkelaar

Startthema: Autonome teams ontwikkelen in een digitaal tijdperk. 

Open thema's: besluitvorming in teams verbeteren, tools voor teamontwikkeling, complementaire teamrollen, collectieve en individuele KPI's, constructief feedback geven, omgaan met absenteïsme, authentiek leidinggeven, metacommunicatie, insights discovery,... 

De changemanager

Startthema: change in de praktijk: de impact van social distancing op mijn productie

Open thema's: VUCA, hoe een burning platform creëren, lean leadership, verbetervoorstellen genereren, veranderingsprocessen aansturen, visueel management, bedrijfscultuur veranderen,… 

De strategisch manager

Startthema: Strategie vertalen naar operationele KPI’s

Open thema's: procesinnovatie in productie, de balanced scorecard, rapporteren, overtuigend onderhandelen om doelstellingen te bereiken, kennisborging, samenwerking / spanningen met ondersteunende afdelingen, productiekosten onderzoek,…


Wanneer u inschrijft, vragen wij om 2 voorkeurtrajecten te noteren in het vak 'opmerkingen': bv. teamontwikkelaar en changemanager. Als uw eerste keuze niet kan opstarten, dan neemt u deel aan het traject met uw tweede voorkeur.  

Doelgroep

Voor tweedelijnsverantwoordelijken tot productiedirecteurs binnen een industriële kmo of multinational die minstens 2 jaar leidinggeven aan een team van leidinggevenden en betrokken zijn bij operationele processen zoals budgetopmaak, aanwerving, aankoop van machines en het bepalen van KPI’s. Niet voor advies verlenende diensten-, service- en consultancy bedrijven. 

Meer info

Een overzicht van de lerende netwerken kunt u raadplegen op de website of in de folder. Bij vragen, contacteer projectverantwoordelijke Britte Ødegård, britte.odegard@voka.be  of telefonisch via 056 23 50 47.

Contactpersoon

Britte Odegard

Member Services - Productie/maintenance

Adres

Kortrijk Xpo
Doorniksesteenweg 216 (P6 Expo Noord)
8500 Kortrijk

Wanneer

Prijs

Prijs Voka-leden: 890 euro p.p.
3-5 deelnemers: € 800 p.p. (-10%)
6 deelnemers of meer: € 720 p.p. (-20%)

De hoeveelheidskorting is enkel van toepassing voor deelnemers aan hetzelfde lerend netwerk.
Niet-leden betalen een supplement van 50% op de ledenprijs. 

Voka is erkend opleidingsverstrekker in het kader van kmo-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be)

kmo-portefeuille

Dit betekent dat deze opleiding voor 20% of 30% gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid, mits uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Voka-erkenningsnummer: DV.O104126. Aantal uren opleiding: 21

Extra info

Deze activiteit is volzet.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Annulatievoorwaarden

Annuleren kan enkel schriftelijk tot 30 dagen voor aanvang van de kick-off. Zoniet blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Tot de eerste sessie mag een ingeschreven deelnemer zich door een collega laten vervangen. Na facturatie worden geen wijzigingen meer aangebracht. 

De deelnemer geeft de toestemming aan Voka om de persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van Voka. De privacywetgeving zal gerespecteerd worden. Voka behoudt zich het recht om een lerend netwerk-groep te annuleren indien te weinig deelnemers (minimum 12).

Als er zich binnen de groep concurrentie voordoet, dan wordt de deelname van het concurrerende bedrijf voorgelegd aan de eerst ingeschreven deelnemer. Deze heeft het recht om deelname te weigeren, omwille van concurrentiebeding en vertrouwelijke informatie.

Hulp nodig?

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
CRM Group
DHL
ING
Proximus
SD  Worx