Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Netwerkevents
 • Lab: Vermijd hoge ziektecijfers dankzij een duurzaam verzuimbeleid

Lab: Vermijd hoge ziektecijfers dankzij een duurzaam verzuimbeleid

Heel wat bedrijven kampen met hoge verzuimcijfers. Deze massale uitval door ziekte stelt werkgevers voor grote uitdagingen, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Een effectief verzuimbeleid vraagt dan ook een doordachte aanpak. Onder begeleiding van Bart Teuwen, algemeen directeur van Certimed, organiseren we daarom dit lab waarbij we in 5 sessies heel concreet een positief en duurzaam verzuimbeleid uitwerken dat aansluit bij de context en waarden van jouw bedrijf.

Naast de uitdagingen rond tijdelijke vervangingen komt de uitval ook met een kostprijs: de jaarlijkse kost van het ziekteverzuim in een onderneming bedraagt gemiddeld €1.766 per voltijds equivalent. Daar komen nog de indirecte kosten bij voor productiviteitsverlies en het missen van groeikansen. Hoog tijd dus om een duurzaam beleid rond ziekteverzuim op te zetten dat de cijfers doet dalen! Door gezondheid beleidsmatig in jouw strategie te integreren kun je alle acties binnen een ruimer welzijnsbeleid structureel verankeren. 

We hebben hierbij aandacht voor: 

 • Inzetten op welzijn en preventie 
 • Verzuim voorkomen 
 • Gesprekstechnieken voor verzuimgesprekken 
 • Werkhervatting bevorderen 

Een bedrijf dat inzet op het welzijn en de gezondheid van zijn werknemers verdient die investering immers ruimschoots terug: medewerkers zijn fitter en gezonder, voelen zich beter, hebben minder last van stress, zijn minder vaak ziek en dus ook veel efficiënter en productiever. 

Daarnaast schenken we in dit lab ook aandacht aan de juridische aspecten die hierbij komen kijken: 

 • Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer in kader van ziekteverzuim?
 • Wat mag ik wel en niet vragen in verzuimgesprekken? 
 • Wat mag ik gdpr-gewijs vastleggen in een verzuimdossier? 
 • Mag ik de Bradford-factor gebruiken als basis voor gesprekken? 
 • Kan ik afscheid nemen van een werknemer die consequent het contact afhoudt? 
 • Wat zijn de wettelijke bepalingen bij medische overmacht en progressieve tewerkstelling? 
 • … 

Programma

Sessie 1 - Verzuimbeleid: missie en visie 
Werken aan een doordacht verzuimbeleid rendeert. De context en eigenheid van jouw organisatie bepalen de accenten die in dit beleid moeten gelegd worden. Jouw bedrijfsvisie en missie vormen het onontbeerlijk vertrekpunt om jouw verzuimbeleid vorm te geven. 

Sessie 2 - Kort verzuim en gedrag: hoe kunnen we dit positief gaan beïnvloeden? 
Kort verzuim (<14 dagen) is de meest voorkomende en storende vorm van absenteïsme in Vlaanderen. Je kan dit als werkgever nochtans actief terugdringen door onder andere drempelverhogende maatregelen toe te passen en leidinggevenden alert te maken voor signalen van hun medewerkers.

Sessie 3 - Lang verzuim, verzuimpreventie en re-integratie 
Maatschappelijke trends zoals vergrijzing en toenemende druk hebben een grote invloed op de duur van verzuim. Steeds meer werknemers vallen voor een langere periode uit. Hoe gaan we daar als organisatie mee om? En hoe zorg je ervoor dat werknemers die langdurig afwezig waren door ziekte naderhand vlot terug kunnen worden geïntegreerd?  

Sessie 4 - Mentale weerbaarheid 
Mentale problemen hebben een grote impact op een organisatie. Ze verstoren het mentale welzijn van medewerkers en verminderen hun productiviteit. Grijp je niet tijdig in, dan kunnen medewerkers uitvallen. Een aantal eenvoudige maatregelen helpen je om gepast om te gaan met mentale problemen op de werkvloer, zoals werkstress en burn-out. 

Sessie 5 - Intervisie + praktijkbespreking 
Opvolging en evaluatie van het plan en het beleid rond verzuim. We bespreken enkele cases uit de groep zodat je met concrete tips en tricks terug naar jouw onderneming gaat.

Spreker

Bart Teuwen (°1970) deed als huisarts en bedrijfsarts in Nederland en België ruime ervaring op in de preventieve geneeskunde en de aanpak rond veiligheid en welzijn in bedrijven. Vandaag is hij algemeen directeur van Certimed (het vroegere Mensura) en begeleidt hij als verzuimexpert organisaties en bedrijven rond een positief verzuimbeleid. Bart Teuwen coördineert deze 5-delige reeks en zal vanuit Certimed heel wat inzichten en tips delen om ziekteverzuim in jouw onderneming onder controle te krijgen.

De sessies zelf worden gegeven door Wim Agsteribbe. Wim is ICF-gecertificeerd coach en trainer, waarbij zijn 35 jaar praktijkervaring als sales manager, teamleader en directielid in Belgische en multinationale ondernemingen zorgt voor een pragmatische en resultaatsgerichte aanpak. Bij Certimed is hij expert in duurzaam & positief verzuimbeleid. Deze sessies zijn interactief opgebouwd waarbij we ook leren van gelijkgestemde bedrijven. Met praktische handvaten zetten we jou concreet op weg om aan de slag te gaan en het ziektecijfer in jouw organisatie te laten dalen!

Kmo-portefeuille

Voor dit lab kan je ook gebruikmaken van de kmo-portefeuille. Jouw aanvraag dient te gebeuren ten laatste binnen de 14 dagen na de eerste sessie via www.kmo-portefeuille.be. Indien je beroep doet op de kmo-portefeuille, dien je nog btw op de volledige opleidingskost te betalen. 

Benodigde informatie kmo-portefeuille 

 • Het registratienummer van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen: DV.O104126 
 • Type dienstverlening: opleiding
 • Datum opleiding: 16/04/2024
 • Projectbedrag: €1300 voor leden, €1950 voor niet-leden 
 • Aantal opleidingsuren: 17,5
 • Thema: Personeelsmanagement

Contactpersoon

Thomas Dujardin

adviseur HR & Arbeidsmarkt

Adres

Voka West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

Wanneer

Prijs

 • Voka-leden: 1300 euro
 • Niet-leden: 1950 euro

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Kosteloos annuleren kan enkel per mail naar de genoemde verantwoordelijke en dit uiterlijk tot 7 werkdagen voor aanvang van de opleiding. Bij laattijdige annulatie zal het volledige bedrag verschuldigd blijven. Je kan je wel laten vervangen door een collega die aan de doelgroep voldoet.

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Contactpersoon

Thomas Dujardin

adviseur HR & Arbeidsmarkt

Adres

Voka West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

Wanneer

Prijs

 • Voka-leden: 1300 euro
 • Niet-leden: 1950 euro

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Kosteloos annuleren kan enkel per mail naar de genoemde verantwoordelijke en dit uiterlijk tot 7 werkdagen voor aanvang van de opleiding. Bij laattijdige annulatie zal het volledige bedrag verschuldigd blijven. Je kan je wel laten vervangen door een collega die aan de doelgroep voldoet.

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag