Skip to main content

Lab+: Let's talk about sustainability!

Met het invoeren van de Corporate Sustainability Directive (CSRD) moeten veel meer bedrijven in Europa veel meer data over duurzaamheid verzamelen en ontsluiten. Deze duurzaamheidsrapporten moeten vanaf januari 2024 voor het eerst worden neergelegd. Daarnaast is er het voorstel van de Corporate Social Due Dilligence (CSDD)-richtlijn, waarmee bedrijven straks inzicht moeten krijgen in ecologische aspecten/naleven van de mensenrechten in hun toeleveringsketen.

Dankzij dit lab+ weet je aan welke rapporteringsverplichtingen je als bedrijf precies moet voldoen, en hoe je die op een goede manier kan naleven.

Context

Met de Corporate Sustainability Directive (CSRD) wordt de verplichting om niet-financiële gegevens te publiceren gevoelig uitgebreid, zowel wat scope van bedrijven als wat te publiceren informatie betreft. Deze rapporten moeten er vanaf 1 januari 2024 liggen (online, via ESAP). In heel Europa zullen zowat 3 keer meer bedrijven moeten rapporteren dan voorheen onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) (Richtlijn 2013/34/EU). Het gaat om ondernemingen die aan 2 van deze voorwaarden voldoen: 

 • vanaf meer dan 250 werknemers
 • en/of vanaf meer dan 40 miljoen euro omzet
 • en/of vanaf meer dan 20 miljoen euro op de balans. 

Daarnaast is er ook het voorstel van de Corporate Social Due Dilligence (CSDD)-richtlijn, die nog moet worden omgezet in nationaal Belgisch recht. Bedoeling is om bedrijven inzicht te laten krijgen in de ecologische- en mensenrechten in de toeleveringsketen. 

Er is dus heel wat in beweging op het vlak van duurzaamheidsrapportering. Val je als onderneming onder de voormelde verplichtingen en maakte je nog nooit eerder een duurzaamheidsrapport op, hou er dan rekening mee dat er nog heel wat werk op de plank ligt om de juiste gegevens te verzamelen. En ook als je wél kan bogen op voorgaande duurzaamheidsrapporten zal je die moeten uitbreiden met flink wat meer informatie, zowel kwalitatief als kwantitatief, en zowel met huidige informatie als met prognoses. Een samenvatting kan je alvast hier raadplegen. 

Met dit lab+ kan je je efficiënt en effectief klaarstomen voor de opmaak van je duurzaamheidsrapport. En je krijgt er meteen ook een netwerk van duurzaamheidsverantwoordelijken bij!

Programma  

Sessie 1: Aan de slag met de CSRD – Tell me more 

 • Inleiding: we staan kort even stil bij de totstandkoming van deze richtlijn. 
 • Scope: we verfijnen de scope om te checken of je voldoet aan de verplichte voorwaarden en binnen welke tijdslijn.  
 • Inhoud: we doorlopen de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande rapportering (NFRD). 
 • Goeie voorbeelden: met praktische en concrete voorbeelden zetten we je op weg om van je duurzaamheidsrapport een gedegen en wettelijk conform document te maken.  

Sessie 2: Praktische invulling van de CSDD – Tell me more 

 • Inleiding: we staan stil bij de totstandkoming van dit voorstel van richtlijn.
 • Scope: we verfijnen de scope om na te gaan of je voldoet aan de verplichtingen en lichten de omzettingsprocedure naar Belgische wetgeving toe. 
 • Inhoud: we vergelijken het voorstel van de richtlijn met de andere bestaande kaders op het vlak van mensenrechten en ecologische due dilligence. Daarbij reiken we tools aan die momenteel al beschikbaar zijn, zodat je aan de slag kan gaan. 
 • Goeie voorbeelden: met een voorbeeld lichten we toe wat de CSDD concreet voor bedrijven zal inhouden.  

Sessie 3: Praktisch aan de slag met CSRD en CSDD – Get to it 

 • Inhoud: we geven een aantal handvatten om de juiste data efficiënt bij te houden/te verzamelen. We bieden een overzicht van softwareprogramma’s die helpen om deze data duidelijk te beheren. Daarnaast plaatsen we de verschillende aanbieders en instrumenten in perspectief en bekijken we waar je bedrijf momenteel nood aan heeft. 
 • Goeie voorbeelden: we sluiten af met een getuigenis van een onderneming die aan beide verplichtingen voldoet en al heel wat stappen heeft gezet om conform te worden.  

Sessie 4: Communicatie – Let’s talk  

 • Inleiding: korte herhaling van de wetgevende verplichtingen en samenvatting van de concrete stappen voor de onderneming.  
 • Scope: we gaan in op het laatste luik, na datacaptatie en analyse: communicatie en branding. 
 • Inhoud: Wat is een duurzaam merk of sterk merk? Hoe kan je hierover conform communiceren? In maart van dit jaar (2022) werd de Unfair Commercial Practices Directive (UCPD) herzien en uitgebreid met een verbod op algemene en vage milieuclaims. Dit maakt ‘greenwashing’ strafbaar; je kan je dienst of product niet zomaar ‘groen’ noemen. 
 • Opdracht: start met de opmaak van een individueel plan van aanpak. Welke zaken ga je aanpakken, tegen welke tijdslijn, welke uitdagingen zijn daarin het grootst,...? Met deze en andere vragen ga je aan de slag om op de terugkomsessie, een kleine 2 maand later, een korte bespreking te geven.  

Sessie 5: Terugkomsessie 

De terugkomsessie is gepland 2 maanden na de laatste sessie en bestaat uit korte getuigenissen van de deelnemers over de praktische lessons learned.

Wil je na afloop van dit Lab+ op externe expertise bogen om je duurzaamheidsrapport te laten opmaken, dan kan je terecht bij experten en gastsprekers Sura Impact uit Kortrijk en Focus Advertising uit Heule. 

Sprekers

Sofie Rapsaet is oprichter van Sura Impact, een adviesbureau gespecialiseerd in begeleiding bij (duurzame) subsidie-aanvragen, doorgedreven duurzaamheidscoaching en uitwerking van businessmodellen in lijn met de circulaire economie. Ze was voordien adviseur bij Voka, Leiedal en Vandelanotte, waar ze de skills leerde om complexe projecten tot een goed einde te begeleiden. Ze laat jullie graag ook in duurzaamheidswetgeving het bos door de bomen zien.

Focus Advertising uit Heule bouwt sterke merken verder uit, van marketing tot de vormgeving van jouw duurzaamheidsverslag. Ze denken strategisch mee na en plaatsen je merk in pole position. Ze gaan ook all-in om duurzaamheid een plek te geven in jouw merkverhaal.  

Sustenuto is een expertisebureau op vlak van het duurzaamheid. Ze weten als geen ander waar de kernimpact van een onderneming ligt. De nieuwe Europese duurzaamheidswetgeving heeft geen geheimen voor hen. Wim Verbeke is hun expert op vlak van due dilligence bij bedrijven.

Deze opleiding wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van MVO Vlaanderen.

MVO Vlaanderen

Contactpersoon

Sarah Spenninck

Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie

Adres

Voka | Brugge (Bedrijvencampus O-Forty)
Kapellestraat 138
8020 Oostkamp

Wanneer

Prijs

Voka-leden: 1.200 euro
Niet-leden: 1.800 euro

kmo portefeuille
 

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in de vorm van foto en/of film - dat nadien op Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag