Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Netwerkevents
 • Lab+: Een duurzaam verzuimbeleid als antwoord op hoge ziektecijfers

Lab+: Een duurzaam verzuimbeleid als antwoord op hoge ziektecijfers

Heel wat bedrijven kampen met hoge verzuimcijfers. Deze massale uitval door ziekte stelt werkgevers voor grote uitdagingen, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Naast de uitdagingen rond tijdelijke vervangingen komt de uitval ook met een kostprijs: de jaarlijkse kost van het ziekteverzuim in een onderneming bedraagt gemiddeld €1.766 per voltijds equivalent. Daar komen nog de indirecte kosten bij voor productiviteitsverlies en het missen van groeikansen. Hoog tijd dus om een duurzaam beleid rond ziekteverzuim op te zetten dat de cijfers doet dalen.

Een effectief verzuimbeleid vraagt een doordachte aanpak. Daarom organiseren we onder begeleiding van Bart Teuwen, algemeen directeur van Certimed (het vroegere Mensura) dit Lab+. In 5 sessies gaan we heel concreet een positief en duurzaam verzuimbeleid uitwerken dat aansluit bij de context en waarden van jouw bedrijf. Door beleidsmatig gezondheid in je strategie te integreren, kan je alle acties binnen een ruimer welzijnsbeleid structureel verankeren. Een bedrijf dat inzet op het welzijn en de gezondheid van zijn werknemers verdient die investering immers ruimschoots terug: medewerkers zijn fitter en gezonder, voelen zich beter, hebben minder last van stress, zijn minder vaak ziek en dus ook productiever.

We hebben hierbij aandacht voor:

 • Inzetten op welzijn en preventie
 • Verzuim voorkomen
 • Werkhervatting bevorderen

Daarnaast hebben we tijdens dit traject ook aandacht voor de juridische aspecten die hierbij komen kijken:

 • Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer in kader van ziekteverzuim?
 • Wat mag je wel en niet vragen in kader van een verzuimgesprek?
 • Hoe definieer je termen als ‘controleerbaar opstellen’?
 • Wat mag je GDPR-gewijs vastleggen in een verzuimdossier?
 • Mag je de Bradford-factor gebruiken als basis voor gesprekken?
 • Kan je afscheid nemen van een werknemer die consequent het contact afhoudt?

Bart Teuwen coördineert deze 5-delige reeks en zal samen met zijn team heel wat inzichten en tips delen om ziekteverzuim in jouw onderneming onder controle te krijgen. Deze sessies zijn interactief opgebouwd waarbij we ook leren van andere gelijkgestemde bedrijven en kijken hoe anderen dit probleem aanpakken. Met praktische handvaten zetten we je concreet op weg om actief aan de slag te gaan en het ziektecijfer in je organisatie te laten dalen!

Programma

Sessie 1 - Verzuimbeleid: missie & visie

Werken aan een doordacht verzuimbeleid rendeert. De context en eigenheid van je organisatie bepalen de accenten die in dit beleid gelegd moeten worden. Je bedrijfsvisie en missie vormen het onontbeerlijk vertrekpunt om je verzuimbeleid vorm te geven.

Sessie 2 - Kort verzuim en gedrag: hoe kan je dit positief gaan beïnvloeden?

Kort verzuim (minder dan 14 dagen) is de meest voorkomende en storende vorm van absenteïsme in Vlaanderen. Je kan dit als werkgever actief terugdringen door onder andere drempelverhogende maatregelen toe te passen en leidinggevenden alert te maken voor signalen van medewerkers.

Sessie 3 - Lang verzuim, verzuimpreventie & re-integratie

Maatschappelijke trends zoals vergrijzing en toenemende druk hebben een grote invloed op de duur van verzuim. Steeds meer werknemers vallen voor een langere periode uit. Hoe gaan we daar als organisatie mee om? En hoe zorg je ervoor dat werknemers die langdurig afwezig zijn door ziekte naderhand vlot terug geïntegreerd kunnen worden? 

Sessie 4 - Mentale weerbaarheid

Mentale problemen hebben een grote impact op een organisatie. Ze verstoren het mentale welzijn van medewerkers en verminderen hun productiviteit. Indien je niet tijdig ingrijpt, kunnen medewerkers uitvallen. Een aantal eenvoudige maatregelen helpen je om gepast om te gaan met mentale problemen op de werkvloer, zoals werkstress en burn-out.

Sessie 5 - Intervisie & praktijkbespreking

Opvolging en evaluatie van het plan en het beleid rond verzuim. We bespreken casussen uit de groep zodat je met concrete tips & tricks naar huis gaat.

Spreker

Bart Teuwen deed als huisarts en bedrijfsarts in Nederland en België ruime ervaring op in de preventieve geneeskunde en de aanpak rond veiligheid en welzijn in bedrijven. Vandaag is hij Algemeen Directeur van Certimed (het vroegere Mensura) en begeleidt hij als verzuimexpert organisaties en bedrijven rond een positief verzuimbeleid. Hij is ook auteur van het boek 'Verzuim, maak er werk van', een praktische gids voor een positief verzuimbeleid.

Contactpersoon

Thomas Dujardin

adviseur HR & Arbeidsmarkt

Adres

Voka West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

Wanneer

Prijs

 • Voka-leden: €1.200
 • Niet-leden: €1.800

Voor dit lab+ kan je ook gebruikmaken van de kmo-portefeuille. Jouw aanvraag dient te gebeuren ten laatste binnen de 14 dagen na de eerste sessie via www.kmo-portefeuille.be. Indien je beroep doet op de kmo-portefeuille, dien je nog btw op de volledige opleidingskost te betalen.

 • Het registratienummer van Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen: DV.O104126
 • Type dienstverlening: opleiding
 • Datum inschrijving: 21/09/2023 
 • Projectbedrag: €1.200 voor leden, € 1.800 voor niet-leden
 • Aantal opleidingsuren: 17,5 uren
 • Thema: personeelsmanagement

KMO-portefeuille

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag