Skip to main content

Lab: Circulair ondernemen in de voedingsindustrie

Jaarlijks wordt er wereldwijd circa 1.3 miljard ton voedsel verspild. Dat rapporteert de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Inzetten op duurzaamheid en de transitie naar een circulaire economie zijn cruciaal om toekomstgericht te ondernemen.

Vele nieuwe voedingsbedrijven zijn bezig met hun industrie circulair te maken, wat gevestigde bedrijven stimuleert om óók in te zetten om innovatie en duurzaamheid. Een goede zaak: ondernemingen hebben er alleen maar baat bij om nu de mogelijkheden van de circulaire economie te verkennen en toe te werken naar een winstgevend circulair businessmodel. Door onder meer verspilling terug te dringen, circulaire verpakkingen te gebruiken en reststromen te valoriseren proberen bedrijven binnen de voedingsindustrie hun concurrenten een stap voor te zijn.

Wat mag je verwachten?

 • Je leert wat het betekent om circulair te ondernemen met organische stromen.
 • Je krijgt inzicht in de (mogelijke) eerste concrete transitie-acties die je kan nemen.
 • Je leert een actief netwerk kennen van zowel grote als kleine organisaties en bedrijven die voorop lopen in de transitie naar een circulaire economie.
 • Tijdens elke sessie krijg je, naast theorie, een praktijkgetuigenis van een ondernemer.

Programma

Sessie 1: Circulair ondernemen en de stromen in de voedingsindustrie

Tijdens deze sessie krijg je een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat betekent circulaire economie?
 • Wat zijn circulaire businessmodellen?
 • Wat betekent circulair ondernemen met organische (rest)stromen?

De stromen definiëren wat binnenkomt en buitengaat:
- Opwaarderen van organische rest- en afvalstromen
- Circulair water
- Verpakking

Sessie 2: Samenwerken

Tijdens deze sessie krijg je een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn de mogelijke samenwerkingsverbanden?
 • Wie zijn de verschillende organisaties in Vlaanderen met expertise inzake het opwaarderen van organische stromen?
 • Zijn er financierings- en subsidiemogelijkheden? Welke?
 • Bestaat er een beleidskader voor circulair en duurzaam ondernemen?

Sessie 3: Nieuwe processen in de voedingsindustrie

De bereidingswijze en de bewaarmethode hebben een impact op voedselverliezen. Om producten lang te bewaren, bestaan er al een aantal (bekende) technieken: invriezen, pasteuriseren, steriliseren, pekelen, drogen en fermenteren. Maar de technologie staat niet stil: naast de industrie zoeken ook kennisinstellingen naar nieuwe opportuniteiten.

Sessie 4: Wetgevend kader

Wat is het wetgevend kader inzake circulair ondernemen in de voedingsindustrie?

Sprekers

Dit wordt georganiseerd in samenwerking met Sura-Impact. Sura-Impact is expert in duurzame subsidies, circulaire businessmodellen en non-financial reporting. 15 jaar ervaring in de subsidiewereld wordt enthousiast aangevuld met vernieuwende kennis van eco-technologie en duurzame businessmodellen.

VLAIO

Contactpersoon

Marijke Bouciqué

Kennis & advies/Innovatie - Innovatie & digitalisering

Wanneer

Prijs

550 euro

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.


Dit Lab ondersteunt SDG 12. De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties worden wereldwijd ingezet als doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Ze vormen ook de basis van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO).

SDG 12

 

Meer info over het VCDO kan je hier terugvinden.