Skip to main content
Map
 • Netwerkevents
 • Lab+: Bouwstenen voor een sterk, positief sociaal overleg in jouw bedrijf

Lab+: Bouwstenen voor een sterk, positief sociaal overleg in jouw bedrijf

Kennisoverdracht van de regels die het verschil maken, inzicht in de werking van vakbonden op ondernemingsniveau en good practices voor de dagdagelijkse praktijk zullen centraal staan in dit Lab. Daarna zal je sterker staan om het sociaal overleg te sturen.

Zit je aan het roer van het sociaal overleg in jouw organisatie? Of heb je soms de indruk meer te ondergaan dan te ondernemen? Zou je liever thema’s behandelen in de ondernemingsraad die relevant zijn voor de toekomst, in plaats van bezig te zijn met discussies over kleinere problemen uit het verleden? Heb je zicht op hoe de vakbondsafgevaardigden omgaan met de ‘nodige tijd’? Kan de sfeer al eens omslaan in open conflicten? Hebben de leidinggevenden stress als een delegee hen aanspreekt? Moet je veel onderhandelen om iets te verkrijgen van de vakbonden?

Je krijgt niet de vakbond die je verdient. Je krijgt het sociaal overleg dat je dient. Het is zeker mogelijk om een goed sociaal overleg te creëren op de werkvloer. Daarbij moet het sociaal overleg kritisch bekeken worden en moet je het durven in vraag stellen. Je kan het complexe sociaal overleg wel degelijk in jouw voordeel laten kantelen. Hoe? Dat verneem je tijdens dit Lab.

Sessie 1: De essentie

 • De essentie en de echte inzet van sociale verhoudingen en sociaal overleg.
 • De betrokken partijen: hun rol volgens de regels en hun werkelijke rol op de werkvloer.
 • De essentiële spelregels:
  • De bevoegdheden van de overlegorganen.
  • De oplossing van individuele conflicten.
  • De uitoefening van het werkgeversgezag.
  • Tuchtmaatregelen treffen.

Sessie 2: Stenen verleggen

 • De vakbonden: wie zijn ze en hoe werken ze?
 • De rolverdeling tussen lijnmanagers, hr-professionals en directie.
 • Proces voor de oplossing van collectieve problemen.
 • De essentie van het stakingsrecht.
 • Management van de overlegorganen.
 • De beheersing van de ‘nodige tijd’.
 • Omgaan met onaanvaardbaar gedrag van vakbondsafgevaardigden.

Sessie 3: Flankerend sociaal beleid

 • Visie over macht en tegenmacht.
 • Strategie om het verschil te maken:
  • Aanpak van de sociale ergernissen.
  • Discipline in het sociaal overleg.
  • Sociaal overleg met focus op de toekomst.
  • De noodzaak van sociale communicatie.
  • Het belang van duidelijke regels.
  • Dienend leiderschap als sluitstuk.

Sessie 4: Voorbereiden op het ergste en het hopen op het beste

 • Task force.
 • Continuityplan.
 • Reageren op spontane stakingen.
 • Een verzoeningsvergadering voorbereiden.
 • Aandachtspunten voor onderhandelingen met vakbonden.
 • Tips om een cao-tekst op te stellen.

Sessie 5: Individuele coaching

Doelgroep

Kritische bedrijfsleiders, productieverantwoordelijken en hr-verantwoordelijken die bezorgd zijn om een goed sociaal klimaat.

Spreker

Manou Doutrepont is licentiaat en heeft 40 jaar ervaring in sociale relaties als jurist, onderhandelaar en raadgever. Hij is auteur van diverse boeken en artikels over sociale onderhandelingen, en geeft les bij EMS/EHSAL, Vives en HoGent.

Contactpersoon

Davy Maes

Kennis & advies / Menselijk kapitaal

Adres

Voka West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

Wanneer

Prijs

 • Voka-leden: 1200 euro
 • Niet-leden: 1800 euro

Het boek ‘survivalgids van het ondernemingsoverleg’ is inbegrepen in de prijs.

Voka is erkend opleidingsverstrekker in het kader van kmo-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be). Dit betekent dat deze opleiding voor 20% of 30% gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, mits jouw bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Jouw aanvraag dient te gebeuren ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de eerste sessie. Registratienummer: DV.O104126.

Aantal opleidingsuren: 15

KMO-portefeuille

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag