Skip to main content
 • Home
 • Activiteiten
 • Hoe zorg je voor een cyberveilige digitale transformatie voor jouw kmo?
cyberveilig digitaal transformeren
 • On- en offline

Hoe zorg je voor een cyberveilige digitale transformatie voor jouw kmo?

Digitale transformatie. Hét buzzwoord van 2021! Is jouw kmo al digitaal? En is dat wel cyberveilig gebeurd? Want dankzij digitale technologieën worden je structuren en processen efficiënter en effectiever, maar zonder aandacht voor de nodige beveiliging loopt je onderneming gevaar.

De doelstelling van het traject is om de diverse toepassingsgebieden van digitalisering binnen je bedrijf te schetsen alsook aan te tonen wat de toegevoegde waarde kan zijn van er mee aan de slag te gaan. Belangrijk hierbij is dat digitalisatie kadert in een breed gedragen strategie en steeds moet leiden tot efficiëntere processen, betere performantie, sterkere interactie met klanten, etc. 

Tijdens 8 interactieve sessies komen verschillende onderwerpen aan bod die je in staat moeten stellen om de volgende stappen op vlak van digitalisering te nemen. Bij elke sessie wordt er ook aandacht besteed aan cyber security, nl. hoe te digitaliseren op een veilige manier.

Gedurende dit traject zijn ook twee individuele coachingsessies voorzien, zie lager bij 'Coaching'.

Voor deze sessies is er geen voorkennis vereist.

Het traject in een notendop

Het traject start met het uittekenen van de hoekstenen van een digitale strategie. In de volgende 4 sessies wordt vervolgens ingezoomd op het digitaliseren van verschillende interne domeinen, nl. het automatiseren van administratieve processen, cyber security, GDPR en rapportering. In sessie 6 is er vervolgens aandacht voor het digitaliseren van de diverse interactiekanalen die je als onderneming met klanten en leveranciers hebt. Sessie 7 focust op het veranderingstraject, nl. hoe neem je mensen mee in een traject van digitale transformatie. In de laatste sessie, wordt er per bedrijf een actieplan opgemaakt en voorgesteld dat er toe moet leiden de nieuwe inzichten in de praktijk te gaan hanteren. Naast de gezamenlijke sessies, worden er ook 2 individuele coaching sessies voorzien.

Een gedetailleerd programma zie je hieronder.

Wat zal je bereiken met dit traject? 

 • De diverse toepassingsgebieden van digitalisering en de toegevoegde waarde om er mee aan de slag te gaan wordt duidelijk
 • De digitalisatie kadert in een breed gedragen strategie van jouw onderneming 
 • Je realiseert efficiëntere processen, betere performantie en sterkere interactie met klanten 

Programma van dit traject

27/5 | Sessie 1 - Digitale strategie
 • Beschrijven van de onderdelen van een digitale strategie, inclusief een strategie mbt cybersecurity
 • Methodiek voor het opstellen van een digitale strategie voor de onderneming
 • Cases bespreken van digitale business modellen en evoluties
10/6 | Sessie 2 - Automatiseren van administratieve processen
 • Inzicht in de belangrijkste processen (bestelling tot betaling en aankoop tot betaling)
 • Overzicht van tools voor het digitaliseren van deze processen
 • Rekening houden met cyber security om de administratieve processen ook veilig te laten verlopen, een aantal tips & tricks
1/7 | Sessie 3 - Inleiding tot cybersecurity
 • Basisbegrippen rond cybersecurity
 • Toelichting cyber security maturity framework
30/9 | Sessie 4 - Inleiding tot GDPR
 • Inleiding tot datastructuren (en de cyber beveiliging ervan)
 • Kernbegrippen binnen de GDPR wetgeving
 • Hoe kan ik mijn bedrijf voorbereiden op GDPR?
21/10 | Sessie 5 - Versterken van rapportering door dashboards
 • Basisbegrippen rond data structuren
 • Bepalen van KPI structuren
 • Inleiding tot het opstellen van dashboards
 • Belangrijke concepten om de dashboards op een cyber veilige manier ook extern bereikbaar te maken
18/11 | Sessie 6 - Digitale marketing en klanten interacties
 • Bepalen van digitale persona's
 • Uitwerken van een digitale customer journey met de verschillende digitale touchpoints
 • Versterken van de digitale opvolging via CRM
 • Overzicht van de belangrijkste cyber risico's met het extern connecteren met klanten en leveranciers
9/12 | Sessie 7 - Digitale organisatie
 • Hoe omgaan met veranderingen binnen de HR organisatie
 • Digitaal leiderschap, hoe neem je mensen mee in digitale transformatie
 • Hoe kan je de organisatie beter voorbereiden inzake cyberrisico's, m.a.w. inzetten op opleiding en bewustwording van de mogelijke gevaren inzake cyber
20/1/2022 | Sessie 8 - Digitaal actieplan
 • Groepsleren door de voorstelling van het digitaal actieplan van de verschillende deelnemers. M.a.w. wat hebben we als bedrijf geleerd en wat gaan we concreet toepassen? Daarbij ook een specifieke aandacht aan het actieplan inzake cyberbeveiliging voor de verschillende onderdelen van de digitale organisatie.

Coaching

Elk bedrijf heeft recht op 2 individuele coachingsessies. Tijdens de individuele sessies zullen experten van Voka en Deloitte de ondernemer coachen bij het in detail uitwerken van een businesscase en actieplan. Tijdens deze sessies worden de specifieke struikelblokken voor de adoptie met de deelnemer besproken en afgestemd hoe deze kunnen weggewerkt worden. 

Tijdens de eerste coaching stemmen we af of er een goed begrip is van de technologie, of de kennisoverdracht in groep volstaat en bepalen we samen mogelijke acties voor de deelnemers. 
Tijdens de tweede coaching gaan we na of de input van de groepssessies volstond om verdere stappen te zetten en of de deelnemer al acties uit het eerste gesprek heeft uitgevoerd, welke struikelblokken hij / zij tegenkwam en wat er nodig is om effectief over te gaan tot implementatie van de aangeleerde methodieken, zodat dit kan toegepast worden op de businesscase.

DeloitteDe sessies worden geleid door Ulrike Debels en Bruno Peelaers - Directors Strategy & Performance bij Deloitte

Ulrike Debels heeft reeds meer dan 15 jaar ervaring met het begeleiden van KMO's in hun digitalisering en het verhogen van de inzichten in de bedrijfsprocessen. Daarbij helpt ze organisaties om de bedrijfsprocessen te versterken, beter te ondersteunen met tools, alsook om het inzicht in de performantie te versterken. Deze ruime ervaring in verschillende sectoren zal bijdragen tot 8 hands-on sessie waar we samen met de ondernemer aan de slag gaan.

Partners

Partners

Contactpersoon

Joël Dewalheyns

Adviseur Innovatie & Digitalisatie

Wanneer

Prijs

1.000 euro

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Proximus
Made in Vlaams-Brabant
ING
Proximus
SD Worx
Logo Premed
Logo Randstad