Skip to main content
Map

Het ABC van de overheidsopdrachten

 • Online

Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, moet zij de regelgeving voor overheidsopdrachten naleven. Als ondernemer kan je je dienstverlening aanbieden aan de overheid, maar de overheid kan enkel overeenkomsten sluiten volgens specifieke regels en procedures.

 

Kom er tijdens deze onlinesessie alles over te weten en krijg een beknopt en praktisch overzicht van de regels over overheidsopdrachten.

Programma
 • Het wettelijk kader
  • Overzicht en structuur van de Wetten en de Koninklijke Besluiten
  • De basisprincipes
 • Het stappenplan van een overheidsopdracht
 • De marktverkenning
 • De nieuwe gunningswijzes
  • Openbare versus niet-openbare procedure
  • De mededingingsprocedure met onderhandelingen, de concurrentiegerichte dialoog, het innovatiepartnerschap en de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
  • Enkele bijkomende mogelijkheden: de aankoopcentrale, raamovereenkomsten, …
  • Wat met percelen?
  • Varianten versus opties
 • De onderneming geëvalueerd: de kwalitatieve selectie
  • De 7 verplichte uitsluitingsgevallen
  • Uitsluitingsgeval met betrekking tot fiscale en sociale schulden
  • De 9 facultatieve uitsluitingsgevallen
  • De selectiecriteria
  • Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 • De offerte geëvalueerd: de gunningscriteria
  • De economisch meest voordelige offerte
  • De weging en beoordelingsmethode
 • Analyse van het bestek
  • Opbouw van het bestek
  • De belangrijkste elementen in het bestek
   • De contractuele bepalingen
   • De borgtocht
   • De prijsherzieningen
   • De betalingen
 • Indiening en opening van de offerte
 • De regelmatigheid van uw offerte
 • Motiveringsplicht, informatieplicht en wachtperiode
Doelgroep
 • Aankopers & ondernemers met weinig tot geen ervaring met overheidsopdrachten
 • Aankopers & ondernemers met ervaring die de wet ten volle willen begrijpen
 • Voorkennis is niet vereist
Docent

Tony Mortier - Tender Expert

 Erkenningsnummer KMO-portefeuille:

DV.O105507

Aantal opleidingsuren: 3 uren

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

 

KMO-portefeuilleMensuraProximus

Vind alle opleidingen via www.voka.be/limburg/kameracademie

Wanneer

Prijs

Voka-leden:
€ 195,00 excl. BTW

Niet-leden:
€ 255,00 excl. BTW 

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

100% van de deelname is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De annulering moet schriftelijk gebeuren (per e-mail). Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?