Skip to main content
Map
  • Netwerkevents
  • Goed nieuws! Je bent geselecteerd voor Bryo StandUp in Oost-Vlaanderen
Voka Lerend Netwerk

Goed nieuws! Je bent geselecteerd voor Bryo StandUp in Oost-Vlaanderen

Proficiat! Je bent geselecteerd om deel te nemen aan het Bryo StandUp traject. Via de inschrijvingsknop kan je de inschrijving finaliseren. Hieronder kan je de Bryo StandUp agenda nog eens terugvinden en het te ondertekenen NDA.

Trajectspecificaties

Programma

Programma Voka Bryo StandUp najaar 2023

 

Voorwaarden

We weten het, dit is een tekst met veel minder gebruikelijke woorden, maar toch vermelden we dit graag voor ons en voor jou want goede afspraken maken goede vrienden!

De deelnemer van Bryo StandUp zet voor zichzelf ambitieuze en meetbare doelstellingen en milestones. De deelnemer bespreekt die zo open mogelijk met zijn coach die als vertrouwenspersoon optreedt. De deelnemer doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om van de deelname en van de Bryo-werking in het algemeen een succes te maken, onder meer door:

  • samen met de coach de individuele contactmomenten na te komen en deze goed voor te bereiden;
  • aan de georganiseerde groepsactiviteiten van Bryo StandUp deel te nemen;
  • zich zodanig voor te bereiden dat er efficiënt van het online en offline aanbod aan inhouden en gasten gebruik kan gemaakt worden;
  • de aangereikte kennis, inzichten en connecties in ondernemersactie om te zetten;
  • kennis, inzichten en connecties aan collega-deelnemers van Bryo StandUp aan te bieden;
  • een actieve community werking van Bryo-deelnemers te helpen uitbouwen en onderhouden.


Met betrekking tot het Bryo-traject heeft de deelnemer alle nodige uitleg gekregen. Wijzigingen in het programma zijn ten allen tijde mogelijk en hebben tot doel in te spelen op de noden en wensen van de deelnemers.

De adviezen van Bryo-medewerkers, noch van de ervaringsdeskundige ondernemers en vakexperts, noch van welke adviseur aangeboden uit het Bryo-partnership dan ook kunnen beschouwd worden als een gebod of verbod voor de deelnemer. De individuele deelnemer kan Bryo en Voka niet verantwoordelijk stellen voor de acties of de gevolgen daarvan op welk terrein dan ook.

De deelnemer zal deelnemen aan de acties tot monitoring en meting die opgezet worden in het kader van de Bryo-werking. In zijn eigen ondernemerschap en ten overstaan van de collega’s Bryo-deelnemers gedraagt hij zich op een ethisch correcte manier.

De deelnemer geeft de toestemming aan Bryo om de persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van Voka  en om de gegevens ter beschikking te stellen aan het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De deelnemer geeft de toestemming aan Bryo om de noodzakelijke persoonsgegevens in het kader van een degelijke analyse en begeleiding binnen het traject aan de projectpartners ter beschikking te stellen.

Deelnameprijs

De bijdrage voor de deelnemer bedraagt 250 euro excl. BTW. Dit bedrag zal gefactureerd worden op basis van de gegevens die je ingeeft bij je inschrijving.

NDA Bryo StandUp

 Gelieve deze NDA voor aanvang van het traject te ondertekenen en terug door te sturen naar elise.vandevelde@voka.be

 

NDA Bryo

VLAIO

Contactpersoon

Elise Van de Velde

Jong Ondernemen - Info & Advies

Wanneer

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.