Skip to main content
HRM

De succesfactoren van sociaal overleg

Krijg tijdens deze workshop op 12 maart 2020 alle tools om te leren omgaan met regels rond sociaal overleg, om zo het veranderingstraject te durven aangaan.

Wat het sociaal overleg betreft, heb je soms de indruk meer te ondergaan dan te ondernemen? Oordeel je de werking van de ondernemingsraad als een positief verhaal dat de onderneming voorbereidt voor de toekomst, of lijkt het je meer een eigenaardige bezigheid om het verleden op te rakelen? En hoe zit het met de “nodige tijd”? Hoe sterk staan de leidinggevende t.o.v. de “delegee”? Hebben de werknemersvertegenwoordigers een vrijgeleide of zijn er vaste afspraken? Heb je een idee van de P&L van het overleg?

1.    Inleiding 

2.    Het kader 
       Sociaal overleg als topje van de arbeidsverhoudingen
       •    Het belang van vertrouwen in alle arbeidsverhoudingen. 
       •    De vakbonden: wie zijn ze, hoe werken zij? 

3.    De basisregels van het kwaliteitsmanagement van het sociaal overleg 
       •    “Sociale voorwaarden”: het belang van het management van sociale ergernissen

       •    Duidelijke regels 
            o De verschillende bevoegdheden en de theorie van de scheiding der machten. 
            o De noodzakelijke duidelijke processen voor conflictoplossing. 
            o De nodige tijd en andere syndicale faciliteiten. 

       •    Het sturen van het overleg 
            o Teamwork 
            o Bedrijfswaarden en code of conduct 
            o Beheer van de agenda 
            o Focus op de toekomst 
            o Belang van de “procedural justice” 
            o Informeel overleg 

       •    De organisatie van de sociale communicatie 
            o Zenders en ontvangers 
            o Welke boodschappen 

       •    Het sociaal mandaat van de leidinggevenden 
            o Welke rol spelen de managers in het sociaal overleg? 
            o Competentiebeheer 
            o Middelen 
            o Enkele noodzakelijke vaardigheden. 

4.    Besluit 
      10 actiepunten 

Dit is een workshop die je  op niveau van meesterschap tilt. Je krijgt handvaten i.p.v. juridische regels die je op internet kan vinden. De opgedane kennis en ervaring verhogen zelfzekerheid, dagen je uit om gewoontes anders te bekijken en zet je aan om een veranderingstraject aan te durven. 
De focus ligt om het regulier sociaal overleg op alle niveaus van een onderneming. Dit is geen cursus collectief arbeidsrecht, wel een tool voor het omgaan met de reglementering. Dit is ook geen inleiding tot het stakingsrecht en het managen van sociale conflicten.

Werknemersvertegenwoordigers in de overlegorganen, HR-professionals en bedrijfsjuristen van de onderneming en lijnmanagers die regelmatig in contact zijn met de vakbondsafvaardiging.

Manou Doutrepont, expert met meer dan 30 jaar onderhandelingservaring op niveau van het interprofessioneel overleg, sectoraal overleg en ondernemingsoverleg. 

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:

DV.O105507

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

KMO-portefeuille   Mensura    Proximus

Vind alle opleidingen via www.voka.be/limburg/kameracademie

Contactpersoon

Michèle Martens

Coördinator Kameracademie

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

Voka-leden:
€ 350,00 excl. btw

Niet-leden:
€ 450,00 excl. btw

Voorwaarden

100% van de deelname is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De annulering moet schriftelijk gebeuren (per e-mail). Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?

ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Trixxo