Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
Voka Lerend Netwerk

CSRD-Lab

Bereid je als bedrijf volledig voor op de Europese CSRD-richtlijn rond duurzaamheidsrapportering met de Future-Fit-managementtool. Aan de hand van meerdere workshops breng je jouw impact in kaart, maak je duurzaamheid meetbaar en werk je samen met een expert een concreet actieplan uit.

Wat is Future-Fit?

Een managementtool die open-source is en vanuit een holistisch perspectief bedrijven op weg zet richting 'duurzaamheidsfitheid'. Met de tool werk je als bedrijf stapsgewijs jouw negatieve impact op de samenleving weg. Het is een referentiekader dat dieper gaat dan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) omdat het meer tastbaar en meetbaar is. De finaliteit van dit model houdt rekening met de planetaire grenzen en sociale fundering. En dit niet enkel binnen jouw eigen vier muren maar in de volledige waardeketen. Een ambitieuze doelstelling, en toch zeker niet ongerechtvaardigd aangezien klimaatdisruptie laat zien dat we in het verleden collectief de lat te laag legden. 

Waarom kan deze tool zinvol zijn voor jouw bedrijf?

Met de EU Green Deal stelt Europa alles in het werk om bedrijven 'echt duurzaam' te maken. Dit houdt in dat ze klimaatneutraal en circulair moeten werken, mensenrechten respecteren, ethisch beleid voeren enz. Afhankelijk van jouw bedrijfsgrootte moet je vroeg of laat ook rapporteren over die thema's. Met dit model bereid je je dus perfect voor op de CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) en aan de hand van een materialiteitsoefening bekijk je waar jouw positieve en negatieve impact ligt.

Waarom is de tool zo zinvol om je voor te bereiden op de CSRD?

De ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zijn nog in verfijning. Grote lijnen en de domeinen die ertoe doen zijn wel steeds meer duidelijk. De Green Deal, waar de CSRD/ESRS een onderdeel van is, schuift belangrijke principes naar voor. Zo wordt enerzijds ingezet op het principe 'do no significant harm', dat goed overeenstemt met de Break-Even Goals van Future-Fit.

CSRD/ESRS vraagt te vertrekken vanuit dubbele materialiteit, hetgeen de Future-Fit methodologie ook doet. Niet alleen de impact van het bedrijf zelf maar de waardeketen waar het deel van uit maakt, is van belang en naast een goed beeld van de situatie is ook de strategie om negatieve impact te verminderen van belang. Ook daar is de Future-Fit benadering compatibel met wat CSRD/ESRS vraagt.

Future-Fit is geen rapporteringstool in die zin dat de outcome niet gericht is op het invullen van gegevens of check-the-boxes. Het is een management tool die een bedrijf op strategisch niveau helpt met de juiste domeinen bezig te zijn (=dubbele materialiteit) en de juiste doelstellingen voorop te stellen (=negatieve impact wegwerken). Future-Fit beslaat tevens alle ESG-domeinen. Om die reden is werken met Future-Fit een goede basis en inhoudelijke voorbereiding op Europese rapportering. 

In het onderstaand beeld zie je links de Future-Fit Break-Even Goals en rechts de sector-agnostische rapporteringsdomeinen van CSRD/ESRS.

CSRD

Negatieve en positieve impact in rapportering

De Europese rapporteringsverplichtingen spelen op de principes van wegwerken negatieve impact – 'do no significant harm' – en anderzijds op positieve impact – 'positive contributions', met logischerwijze meer nadruk op de negatieve impact. Future-Fit vraagt een analoge benadering met Break-Even Goals voor wegwerking negatieve impact en Positive Pursuits voor positieve impact.

Voor wie is dit traject geschikt?

Bedrijven die hun duurzaamheidsinspanningen willen meten aan de hand van een internationaal erkende tool en een stappenplan willen uitwerken richting de toekomst.

Het is mogelijk om met meerdere personen vanuit hetzelfde bedrijf aparte sessies te volgen.

Wat kan je verwachten?

Als je deelneemt aan dit traject, mag je op het einde rekenen op volgende zaken:

 • Je krijgt een breed perspectief op duurzaamheid en de achterliggende verwachtingen van de EU Green Deal en CSRD
 • Je schept een helder beeld over jouw positieve en negatieve impact door de materialiteitsoefening
 • Je bouwt een werktraject op voor elke pijler binnen het ESG-beleid
 • Je stippelt een duidelijk pad uit met klare doelstellingen en ambities
 • Je maakt jouw duurzaamheidsinspanningen meetbaar

Wie begeleidt dit traject?

Wouter Demuynck, Change Driver bij GRUUND en gecertificeerd Future-Fit-adviseur begeleidt je doorheen het volledige traject.

Wie begeleidt dit traject?

Programma

Dag 1* | Oriëntatie en dubbele materialiteit (24 januari 2024 | 08.30 - 16.30 uur)

De 'Why?' van de CSRD/ESRS en de belangrijke fundamenten ervan. Wat betekent dubbele materialiteit en waarom is dat het vertrekpunt van een goede duurzaamheidsstrategie? Waar kan de open source-methodologie van Future-Fit van nut zijn bij de dubbele materialiteitsoefening? We gaan praktisch aan de slag met de Future-Fit Risk Profiler om een beeld te krijgen van de negatieve impact van onze eigen onderneming op de samenleving. Daarnaast bekijken we ook waar we een positieve impact op de samenleving (kunnen) hebben (Positive Pursuits van Future-Fit).

Dag 2* | Afronden materialiteitsoefening, strategieontwikkeling en E-topics (21 februari 2024 | 08.30 - 16.30 uur)

Terugkoppeling vanuit de impactmaterialiteitsoefening. Strategieontwikkeling met de Future-Fit methodologie: een algemeen overzicht en even inzoomen op BE04 over het verduurzamen van de opwaartse waardeketen. We eindigen met een Deep Dive in de 5 Environmental (E)-topics: waar gaat dit over, welke zijn de beoogde doelen en hoe kunnen we onze strategie ontwikkelen?

Dag 3 | S- en G-topics en varia (13 maart 2024 | 08.30 - 16.30 uur)

We doen een Deep Dive in de 4 Social (S)-topics en een praktische oefening om de potentiële sociale impact van onze opwaartse waardeketen te kunnen inschatten. Daarnaast is er ook een Deep Dive voorzien in de Governance (G)-topic. We eindigen met welke softwareapplicaties er zoals bestaan en waar zijn die behulpzaam zijn voor de rapportering (onvolledig overzicht). Daarbij betrekken we ook nog de case van Viessmann

*Opmerking: bij sessie 1 en 2 is het nodig om een laptop bij te hebben (minstens één laptop per onderneming)

Future-Fit vs. andere tools

 • vs. EcoVadis

  EcoVadis is een label om duurzaamheidsinspanningen van bedrijven in kaart te brengen. Het wordt uigereikt na een controle van reeks documenten, met betrekking tot arbeids- en mensenrechten, milieumaatregelen, aankoopbeleid en ethisch ondernemen. Na analyse krijgt je bedrijf een rangorde mee. Die rangorde wordt bepaald aan de hand van hoe jouw bedrijf staat ten opzichte van andere bedrijven in dezelfde sector. Vermits het label vaak gebruikt wordt heeft het commerciële waarde. Doordat je bedrijf vergeleken wordt met je concurrenten zegt het iets over de relatieve positie binnen de sector.

  Het zegt daarentegen niets over de duurzaamheid ten opzichte van wat nodig is om binnen de planetaire grenzen te komen en de sociale fundering binnen de waardeketen te respecteren. In een sector waar er veel structurele problemen zijn op vlak van klimaatimpact bijvoorbeeld kan een goede score tegenover de concurrenten verkeerdelijk de indruk opwekken dat het bedrijf op dat vlak goed bezig is. Door de sector-agnostieke benadering van Future-Fit loop je dat risico niet. Jouw bedrijf wordt niet met concurrenten vergeleken. Er wordt nagekeken en gemeten ten opzichte van future-fitness (het niet hebben van negatieve impact).
   
 • vs. B-Corp

  B-Corp is een label met een sterke marketingwaarde en community werking. Je kan B-Corp worden als je op de B Assessment Tool een score van 80 punten haalt. Je krijgt punten als je op bepaalde vragen positief kan antwoorden. Het ganse ESG-spectrum komt aan bod. De vragen hebben zowel betrekking op negatieve impact als op positieve impact. B-Corps zijn meestal missiegedreven ondernemingen en worden daarin ook gestimuleerd. Hun missie moet ook in de statuten verwoord worden. Als er ergens negatieve impact is, dan kan je logischerwijze niet scoren op overeenkomstige vragen. Als er voldoende vragen zijn waarop positief geantwoord kan worden, en je haalt de 80 punten, dan kan je aantonen al goed op weg te zijn op vlak van missiegedrevenheid en duurzaamheid. Toch kan er negatieve impact zijn die wat onder de waterlijn blijft. Future-Fit maakt op de weg naar volledige wegwerking van negatieve impact helderder naar voor.

Heb je interesse maar zit je nog met vragen? Laat je gegevens achter en we contacteren jou zo snel mogelijk!

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Contactpersoon

Els Delaere

Arbeidsmarkt - Duurzaam Ondernemen

Adres

Arctic Tundra
Kompasplein 20/904
9000 Gent

Wanneer

Prijs

550 euro

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

VLAIO