Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Netwerkevents
 • Bezoek de gevangenis van Brugge: Van een werkplaats in detentie naar de reguliere arbeidsmarkt

Bezoek de gevangenis van Brugge: Van een werkplaats in detentie naar de reguliere arbeidsmarkt

Ongetwijfeld ben je al vaak gepasseerd aan het penitentiair complex van Brugge. Wat velen echter niet weten, is dat er binnen de gevangenis ook verschillende werkplaatsen zijn. Die worden uitgebaat door Cellmade, een autonome dienst binnen de FOD Justitie die instaat voor tewerkstelling en opleidingen voor gedetineerden binnen de gevangenismuren. Ondernemingen kunnen in deze werkplaatsen terecht voor een waaier aan activiteiten en diensten ter ondersteuning: assemblage, verpakken, etiketteren, kartonneren, sorteren, plooien, monteren, naaien, etc. Wanneer je als ondernemer werk uitbesteedt aan Cellmade, betaal je niet alleen een heel concurrentiële prijs maar help je ook gevangenen bij hun re-integratie in de maatschappij.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gevangenisarbeid en opleidingen leveren een belangrijke sociale meerwaarde op. Werken en opleiden tijdens de detentie dragen immers sterk bij tot de re-integratie van gedetineerden. Het geeft hen de kans om levensdiscipline en beroepservaring te verwerven, hun verantwoordelijkheid te nemen en de slachtoffers te vergoeden.

Wetende dat meer dan 99% van de gedetineerden vroeg of laat de gevangenis verlaat, is het van immens belang dat zij werkervaring verwerven tijdens hun detentie. Zo zullen ze vlotter aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt, wat ook de recidivekans aanzienlijk verlaagt.

Begeleiding van ex-gedetineerden naar de reguliere arbeidsmarkt

Binnen het project ‘re-integratie door werk’ richt JobRoad zich specifiek op de begeleiding van ex-gedetineerden naar de reguliere arbeidsmarkt. JobRoad fungeert hierbij niet alleen als partner voor de werkzoekenden, maar ook voor bedrijven die voorbij de gangbare vooroordelen omtrent deze doelgroep kunnen kijken. De focus ligt op het identificeren en benutten van competenties en talenten die een toegevoegde waarde kunnen zijn voor jouw onderneming. 

JobRoad ondersteunt ondernemingen bij het invullen van vacatures, begeleidt hen bij het implementeren van inclusieve rekruteringspraktijken en blijft ook na opstart betrokken om samen te streven naar langdurige retentie. Pauline Vercammen van JobRoad licht graag hun werking toe en gaat dieper in op de veelgestelde vragen en zorgen die bij ondernemingen leven.

Programma

 • 16.00 uur: Onthaal + toegangscontrole 
 • 16.30 uur: Welkomstwoordje en introductie door directeur Tine Verhenne
  Voorstelling Cellmade: Tewerkstelling voor gedetineerden in de gevangenis 
 • 17.30 uur: Voorstelling JobRoad: Begeleiding van ex-gedetineerden naar een reguliere tewerkstelling 
 • 17.45 uur: Rondleiding gevangenis Brugge met focus op de werkplaatsen 
 • 19.15 uur: Netwerkmoment met een broodje (vertrek elke 15min mogelijk onder begeleiding) 
 • 20.30 uur: Voorzien einde

Cellmade

Cellmade is sinds 1931 actief in de Belgische strafinrichtingen. Verspreid over heel België zijn er meer dan 60 penitentiaire werkplaatsen, waarvan er een 10-tal in Brugge gehuisvest zijn. De werkplaatsen beschikken over specifieke specialisaties zoals een schrijnwerkerij, boekbinderij, confectie, drukkerij, metaalbewerking, kaasmakerij, kleermakerij, bakkerij,... 

Cellmade staat voor een professioneel en klantgericht commercieel beleid waarbij een kwaliteitsvol en maatschappelijk verantwoord diensten- en productenaanbod wordt uitgebouwd. Ze garanderen opleidingen die de arbeidsomstandigheden en opleidingsbehoeften uit de maatschappij reflecteren. Er wordt voorzien in competente teams met deskundige opvolging en een kwaliteitscontrole tijdens en na de uitvoering. Het is voor bedrijven ook toegestaan om eigen personeel te laten meewerken of een controlebezoek te brengen aan de werkplaats. 

Opdrachten kunnen heel discreet uitgevoerd worden, maar Cellmade is ook nog steeds op zoek naar sociale ondernemers die hun verhaal ook mee willen uitdragen: ‘De gevangenis levert goed werk!’

Cellmade

JobRoad

JobRoad ivzw is een dynamische netwerkorganisatie die zich inzet voor de 'integratie door werk' van individuen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Hun missie heeft een dubbel doel: het bevorderen van de integratie van personen uit kansengroepen in het arbeidsproces en tegelijkertijd het aanpakken van het tekort aan medewerkers. 

Dankzij de financiële ondersteuning van Europa WSE kan JobRoad zich binnen het project ‘re-integratie door werk’ specifiek richten op de begeleiding van (ex-)gedetineerden naar de reguliere arbeidsmarkt. JobRoad screent daarbij vanuit de gevangenissen in Oost- en West-Vlaanderen en biedt ondersteuning bij de zoektocht naar passend werk. Dit project heeft in vergelijking met hun andere projecten de hoogste retentiegraad, aangezien het zich richt op een zeer gemotiveerde doelgroep waarbij een goede match vaak resulteert in duurzame tewerkstelling.

JobRoad

Praktische info

Inschrijven kan tot 14 juni 2024 of tot wanneer het volzet is (max. 40 deelnemers). Bekijk zeker de richtlijnen voor dit bedrijfsbezoek:

 • Deelnemers dienen hun identiteitskaart mee te brengen naar het bezoek.
 • Gsm's, laptops, camera's of andere elektronische toestellen mogen de inrichting niet binnen.
 • Iedereen passeert metaaldetectoren, laat best zoveel mogelijk metalen voorwerpen in de wagen achter. Deze kunnen ook opgeborgen worden in een locker.

Contactpersoon

Thomas Dujardin

adviseur HR & Arbeidsmarkt

Adres

Penitentiair complex Brugge
Legeweg 200
8200 Brugge (Sint-Andries)

Wanneer

Prijs

Deelname aan dit bezoek is gratis.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag