Skip to main content
Map

Welkom bij Accelero Vlaams Brabant

 • Hybride

Je stelde je kandidaat voor Accelero, maak nu je inschrijving definitief en word één van de ondernemers binnen het Accelero-traject van Voka Vlaams-Brabant.

Accelero is een programma voor ondernemingen met een bewezen business model die de ambitie en potentieel hebben om gedurende een lange periode persistent snel te groeien. Als je deelneemt aan Accelero word je een jaar lang begeleid bij alle uitdagingen, problemen en beslissingen die op je weg liggen. We doen dat via gezamenlijke activiteiten tussen gelijkgestemden, maar ook via individuele coaching. Accelero is een lerend netwerk met:

 • Peer-to-peer learning
 • Workshops met subject matter experts
 • Feedback van expertenpanels
 • Individuele begeleiding

Je ontmoet rolmodellen: ondernemers en experts met zinvolle ervaring en ideeën over de thema’s in kwestie. Die ontmoetingen zijn een buitenkans om je project in al zijn fasen af te toetsen of uit te werken. De aanpak is zeer praktisch, interactief en op maat.
Gedurende een volledig jaar wordt er toegewerkt naar een strategisch groeiplan waarmee de onderneming aan de slag kan. We mikken op high achievers met een groeipotentieel en zien de kracht van de kruisbestuiving tussen profielen met verschillende achtergronden en diverse sterke projecten. We leggen evenzeer de nadruk op de ontwikkeling van de ondernemer, de onderneming, en de strategie.
Belangrijke thema’s zijn (maar niet beperkt tot):

 • Gestructureerde groei
 • Strategie
 • HR
 • Financiering en investeringen
 • Business Development (lokaal en internationaal)
 • Overname
 • Change management
 • Bedrijfscultuur

Trajectspecificaties

Agenda traject

  De kick-off met overnachting gaat door op  23 en 24 september 2021.

  Daarnaast worden er gedurende het werkjaar 6 halve dag sessies aangeboden. Tijdens de kick-off worden de data van deze sessies vastgelegd in samenspraak met de deelnemers. De inhouden worden aangepast aan, en afgestemd op de uitkomst van de analyse van de ondernemers en ondernemingen.

  De afsluitende tweedaagse met overnachting vindt plaats binnen de 13 maanden na de start van het traject.

  Individuele coachings

  Als deelnemer van Accelero wordt je intensief individueel begeleid. De topics en momenten van individuele coaching (8 uren) worden in onderling overleg vastgelegd.

  Voorwaarden

  We weten het, dit is een tekst met veel minder gebruikelijke woorden, maar toch vermelden we dit graag voor ons en voor jou want goede afspraken maken goede vrienden!
  De deelnemer van Accelero zet voor zichzelf ambitieuze en meetbare doelstellingen en milestones. De deelnemer bespreekt die zo open mogelijk met zijn coaches die als vertrouwenspersoon optreedt. De deelnemer doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om van de deelname en van de Accelero-werking in het algemeen een succes te maken, onder meer door:

  • Samen met de coaches de individuele contactmomenten na te komen en deze goed voor te bereiden;
  • Aan de georganiseerde groepsactiviteiten deel te nemen;
  • Zich zodanig voor te bereiden dat er efficiënt van het online en offline aanbod aan inhouden en gasten gebruik kan gemaakt worden;
  • De aangereikte kennis, inzichten en connecties in ondernemersactie om te zetten;
  • Kennis, inzichten en connecties aan collega-deelnemers aan te bieden;
  • Een actieve community werking te helpen uitbouwen en onderhouden.

  Met betrekking tot het Accelero-traject heeft de deelnemer alle nodige uitleg gekregen. Wijzigingen in het programma zijn ten allen tijde mogelijk en hebben tot doel in te spelen op de noden en wensen van de deelnemers.

  De adviezen van Accelero-medewerkers, noch van de ervaringsdeskundige ondernemers en vakexperts, noch van welke adviseur aangeboden uit het Accelero-partnership dan ook kunnen beschouwd worden als een gebod of verbod voor de deelnemer. De individuele deelnemer kan Voka niet verantwoordelijk stellen voor de acties of de gevolgen daarvan op welk terrein dan ook.

  De deelnemer zal deelnemen aan de acties tot monitoring en meting die opgezet worden in het kader van de Accelero-werking. In zijn eigen ondernemerschap en ten overstaan van de collega’s Accelero-deelnemers gedraagt hij zich op een ethisch correcte manier.
  De deelnemer aan Accelero geeft de toestemming aan Voka om de persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van Voka  en om de gegevens ter beschikking te stellen aan het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De deelnemer geeft de toestemming aan Voka om de noodzakelijke persoonsgegevens in het kader van een degelijke analyse en begeleiding binnen het traject aan de projectpartners ter beschikking te stellen.

  Deelnameprijs

  De bijdrage voor de deelnemer bedraagt 3000 euro excl. BTW. Dit bedrag zal gefactureerd worden op basis van de gegevens die genoteerd worden bij inschrijving.
  Wens je met een tweede persoon van hetzelfde bedrijf (partner of vennoot) in te schrijven, dan kan dat tegen een bijdrage van 1500 euro excl. BTW.
   

  NDA Accelero

  Gelieve deze NDA te ondertekenen en terug te bezorgen aan Kris Beterams.

  NDA

   

  Meer starters, meer blijvers en meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) wil ondernemers daarbij ondersteunen samen met Voka. Accelero maakt deel uit van een netwerk van initiatieven waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Samen voor #sterkondernemen.

   

   

  Contactpersoon

  Kris Beterams

  Coördinator Business Model Innovation Alliance

  Wanneer

  Prijs

  €3.000 (excl. btw)

  Extra info

  Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

  Voorwaarden

  Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

  AW_Digitalisering
  imu - vzw - ovam
  Proximus
  Advertentie VanRoey- nov
  imu - vzw - Rode Kruis
  imu - vzw - technopolis
  AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
  AW_Welt_6stappenplan