Skip to main content
  • Actieplan meer diversiteit op het werk

Actieplan meer diversiteit op het werk

AGROFront, BECI, VBO, UCM, Unisoc, UNIZO, UWE en VOKA lanceerden in 2018 de eerste fase van een interprofessioneel plan voor meer diversiteit op de werkvloer. Daarmee willen ze de ondernemingen wijzen op de positieve gevolgen van een voluntaristisch diversiteitsbeleid.

Ons land scoort niet slecht inzake diversiteit, en de evolutie is positief. De loonkloof tussen mannen en vrouwen behoort tot de laagste van Europa. En de werkgelegenheidsgraad bij oudere werknemers stijgt: van 34,4% tien jaar geleden, tot gemiddeld 46,5% in de eerste helft van 2017. Tal van ondernemingen bouwden reeds een sterk diversiteitsbeleid in in hun strategie. Helaas ogen andere cijfers minder positief. Zo is de arbeidsparticipatie van mensen van vreemde origine een stuk lager dan bij autochtonen: 48,1% tegenover 67,7% (Eurostat).

Er zijn natuurlijk nog andere verklaringen waarom bepaalde groepen minder makkelijk hun plek vinden op arbeidsmarkt. Toch mogen we niet ontkennen dat ook discriminatie een rol kan spelen. De werkgevers slaan daarom de handen in elkaar om beter te doen, vanuit de stellige overtuiging dat discriminatie op de werkvloer, in welke vorm ook, uit den boze is.

Actie in fases

Het actieplan van de werkgevers behelst verschillende fases. Om te beginnen: INFORMEREN. Wij willen laten zien dat de werkgevers niet hebben gewacht om te handelen. Daarom geven wij een podium aan een reeks ondernemingen die met hun diversiteitsbeleid een inspiratiebron en voorbeeld kunnen zijn. Vervolgens willen we SENSIBILISEREN en de ondernemingen aanzetten tot actie. Dat doen we door middel van partnerschappen tussen middenveldorganisaties en ondernemingen. En ten derde: INSPIREREN. Om deze actie een duurzaam karakter te geven met concrete uitwerking op het terrein, willen we er samen voor zorgen dat de werkgevers ergens terechtkunnen met hun vragen en begeleid kunnen worden.

VBO, UNIZO, VOKA, UCM, UWE, Unisoc, BECI en AGROFront zijn ervan overtuigd dat dit actieplan zal bijdragen tot een meer diverse arbeidsmarkt. Deze actie zal worden uitgedragen via de verschillende informatiekanalen van de respectieve werkgeversorganisaties.

Lees hieronder de getuigenissen van bedrijven die reeds inzetten op diversiteit op de werkvloer

Fruitbedrijf Vanhellemont
Diversiteit als hefboom
Kindercrèche De Ster
Een bewust multiculturele strategie
Verwater Tank & Industrial Services
Diversiteit als vanzelfsprekend
UVC Brugmann
Diversiteitsplan om competenties beter te valoriseren
C du Belge
Liefde in een zakje
ODTH First Class Logistics
De juiste competentie op de juiste plaats
Tower Automotive
40 nationaliteiten in één bedrijf

Tomatenbedrijf Beirinckx
Oog voor diversiteit
De Lijn
Allemaal gelijk
Serviplast
Diversiteit doorheen de hele bedrijfsvoering
Sierplantenkwekerij De Nolf
De juiste taak voor iedereen
Keolis
Samenwerken met diversiteit
BESIX
Diversiteit als motor voor constante verbetering
DUO for a JOB
Verschillen overbruggen
Diversicom
Eerst de competenties, dan de handicap
BNP Paribas
Een goede talentenmix presteert beter
Damhert
De economische waarde van doorzetting en gedrevenheid
50s@work
Remmen en vooroordelen wegwerken
Tuinbouwbedrijven
Het invullen van de arbeidsbehoefte op piekmomenten

Zet u zelf in op het vlak van diversiteit? Wij zijn op zoek naar uw ervaringen! Of werd u zelf geïnspireerd door een onderneming? Laat het ons dan weten via info@voka.be.

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt