Skip to main content
Map
  • Werkgeversorganisaties maken diversiteitsactieplan tegen discriminatie

Werkgeversorganisaties maken diversiteitsactieplan tegen discriminatie

  • 05/07/2017

Discriminatie kan volgens VBO, UNIZO, VOKA, UCM, UWE, Unisoc, BECI en AGROFront absoluut niet. De interprofessionele werkgeversorganisaties hebben dan ook samen een plan opgesteld om ondernemingen erop te wijzen dat ze voordelen kunnen halen via een uitgekiend diversiteitsbeleid en willen bedrijven ook mee ondersteunen bij het uitvoeren ervan.

De invoering van mystery calls, zoals de minister van Werk voorziet in het wetsontwerp diverse bepalingen, is echter geen oplossing. Zo pak je immers niet de oorzaken van discriminatie aan, maar bestrijd je enkel de gevolgen ervan. Uiteraard kunnen praktijktesten, op eigen initiatief van de werkgever, wel deel uitmaken van het kwaliteitsbeleid van de onderneming, maar dan als positief middel tot verbetering en niet als negatief sanctioneringsinstrument. De werkgeversorganisaties hebben dit actieplan zonet overhandigd aan de bevoegde minister.

De economie trekt aan en dat is positief. Vorig jaar werden er volgens de Nationale Bank 59.100 nieuwe jobs gecreëerd, wat mede bijgedragen heeft aan de daling van de werkloosheidsgraad tot 7,9%. Toch kent de Belgische arbeidsmarkt een structureel probleem wanneer het gaat om de tewerkstelling van vrouwen, herintreders, ouderen, personen met een handicap en personen van vreemde afkomst. Zo blijft volgens Eurostat de werkgelegenheidsgraad van personen van buitenlandse origine (48,1%) ver onder die van de Belgische werknemers (67,7%).

Als interprofessionele werkgeversorganisaties geloven wij in een maatschappij waarin iedereen, ongeacht zijn afkomst, kennis of vaardigheden een eerlijke kans moet krijgen op de arbeidsmarkt. De groeiende krapte op de arbeidsmarkt, met veel openstaande vacatures die maar niet ingevuld geraken, kan daarvoor een aanleiding zijn, maar ook niet meer dan dat. Discriminatie, op welke grond dan ook, kan absoluut niet.

Om die reden hebben VBO, UNIZO, VOKA, UCM, UWE, Unisoc, BECI en AGROFront een collectief actieplan opgesteld, dat gedragen en uitgevoerd wordt door alle werkgevers uit alle sectoren. Dit zal een grotere impact en kans op slagen hebben door een betere aanvaarding door de ondernemingen en een betere koppeling naar publiciteit op het terrein.

Het actieplan moet inzetten op het sensibiliseren en informeren van werkgevers, op het aanbieden van expertise aan ondernemingen, op meer betrokkenheid van ondernemingen bij monitoring en onderzoek en op nog meer dialoog met instellingen die diversiteit promoten, zoals Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Dit zijn allemaal maatregelen die de werkgeversorganisaties zullen ondernemen zonder cofinanciering van de overheden.

Daarnaast zullen er bijkomende acties volgen, eventueel met overheidsondersteuning, waardoor sneller het beoogde doel kan worden bereikt, namelijk een hogere tewerkstellingsgraad voor groepen die moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Dan denken VBO, UNIZO, VOKA, UCM, UWE, Unisoc, BECI en AGROFront onder andere aan een interprofessioneel ‘Single Point of Contact’ waar werkgevers terecht kunnen voor vragen of meldingen. Uiteindelijk is ook zelftoetsing een nuttig onderdeel van een intern diversiteitsbeleid. Heel wat ondernemingen voeren vandaag reeds een kwaliteitscontrole uit op hun eigen diensten en producten. Non-discriminatie in het HR-beleid en het omgaan met discriminerende vragen van klanten, gebruikers of patiënten kan daar deel van uitmaken. De interprofessionele werkgeversorganisaties kunnen daar gezamenlijke acties rond uitwerken. Zo zullen de werkgevers doorverwijzen naar experts om hen op dit vlak te ondersteunen en te adviseren.

De betrokken interprofessionele werkgeversorganisaties zijn ervan overtuigd dat een gecoördineerde aanpak van alle interprofessionele werkgevers via dit breed gedragen en evolutieve plan zal bijdragen aan het geven van eerlijke kansen aan iedereen in het vinden van een job.

Bekijk het actieplan

Werkgevers

 

Contactpersoon

imu - vzw - dieteren