Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Wie wil groeien heeft een goede strategie nodig

Wie wil groeien heeft een goede strategie nodig

  • 06/06/2023

Vlegel Technology is volop bezig met de transitie van start-up naar scale-up. In drie jaar groeide het bedrijf naar een omzet van meer dan €500.000 en zeven medewerkers. En de ambitie blijft groot. “De komende twee jaar willen we doorgroeien naar een tien- tot vijftiental medewerkers, die samen goed zijn voor een omzet van meer dan één miljoen euro”, zegt zaakvoerder Stef Van Looveren. “Omdat groeien geld kost, is het heel belangrijk dat we zowel operationeel als financieel een grondige en diepgaande strategie hebben.”

Vlegel Technology - het bedrijf van Stef Van Looveren, Jorg Hendrikx en Yannic Vanherck – is een ingenieursbedrijf dat bedrijven met behulp van digitale oplossingen bijstaat bij het inzichtelijk maken en optimaliseren van hun machinepark en operationele processen. “Wij slaan met onze expertise een brug tussen operationele technologie (OT) en informatietechnologie (IT)”, vertelt Stef Van Looveren. “Dankzij nieuwe digitale technologieën maken we productieomgevingen slimmer, innovatiever en dus ook productiever en efficiënter. Waar bedrijven vandaag een externe partner hebben voor hun IT en beroep doen op technische ondersteuning voor hun machinepark (OT), willen wij een vaste partner zijn voor de ITOT. We zijn geen machinebouwer en ontwikkelen ook geen eigen producten. Wij bieden meerwaarde door uit te zoeken op welke manier we productieomgevingen – met behulp van digitale technologieën – kunnen optimaliseren. We doen dat met laagdrempelige en stapsgewijze oplossingen, om uiteindelijk tot een slimme en geconnecteerde fabriek te komen. Volledig merkonafhankelijk gaan we telkens op zoek naar de beste oplossing. We standaardiseren waar mogelijk onze oplossingen, maar merken dat elk bedrijf zijn eigen noden en uitdagingen heeft waarop we steeds anticiperen.” 

In eerste instantie gaan de medewerkers van Vlegel Technology de bestaande situatie in kaart brengen, en kijken ze waar de belangrijkste noden liggen voor het bedrijf. “Hiervoor gaan we in eerste instantie goed luisteren naar onze klanten, op basis hiervan bekijken we hoe we met slimme oplossingen de klant kunnen ondersteunen om betrouwbare inzichten te verkrijgen in zijn productie- of werkomgeving”, legt Stef Van Looveren uit. 

team vlegel technology
“Deze inzichten zijn vaak afkomstig van bestaande sensoren en machinesturingen, waarvan wij de relevante data gaan uitlezen en ter beschikking stellen. Daarnaast moeten we vaak nog aanvullende slimme sensoren voorzien, denk hierbij aan energiemonitoring, debietmetingen van processen als gas en perslucht, maar ook sensoren voor productietellingen. Deze data gaan we vervolgens centraliseren, opschonen en vertalen in overzichtelijke dashboards en leesbare rapporten. Op die manier werken we de volledige keten uit voor onze klant, van sensor tot dashboard. En krijgen we zo een duidelijk inzicht in de situatie: waar kan efficiëntiewinst geboekt worden, hoe zit het met het energieverbruik, zijn er sluimerverbruikers, kan het onderhoud anders en beter aangepakt worden? Nadat we voldoende informatie hebben verzameld, gebruiken we deze data om verbeteringen aan de machines en de processen aan te brengen. Naast de waardevolle operationele inzichten, kunnen we in de meeste gevallen ook nog flinke besparingen verwezenlijken op vlak van energie.”
 

Bootstrapping

Het concept van Vlegel Technology slaat aan en het bedrijf is al vanaf boekjaar 1 financieel gezond en dit zonder enige afhankelijkheid van externen of subsidies. “We groeien organisch, zonder gekke dingen te doen”, zegt Stef Van Looveren. “We passen de techniek van bootstrapping toe, wat wil zeggen dat we niet op zoek gaan naar funding. We herinvesteren onze winst, werven aan in functie van onze groei en doen ervaring met nieuwe technologieën op in samenspraak met onze klanten. Wanneer een klant met een uitdaging komt op een domein dat we niet of minder kennen, maken we in samenspraak met die klant een weloverwogen budgettering op. De deliverables worden duidelijk vastgelegd en alle meerprestaties zijn op onze rekening. Op die manier betalen we ons eigen leergeld en krijgt de klant de oplossing die hij nodig heeft. Maar op het einde van de rit hebben wij een expertise extra voor toekomstige projecten.”

We investeren in ons bedrijf en in onze mensen

Stef Van Looveren

Opleidingstrajecten

Deze manier van werken vraagt best wel wat inspanningen van de drie zaakvoerders. “We investeren in ons bedrijf en in onze mensen”, weet Stef Van Looveren. “Het doel is om gezond te blijven groeien. Binnen twee jaar willen we de kaap van één miljoen omzet ronden en op lange termijn is het onze ambitie om een referentie te worden op het gebied van digitalisering en industrie 4.0. Om die plannen waar te maken, is een grondige en diepgaande strategie nodig. Waar nodig zoeken we hulp bij het uitstippelen van dat pad. Jorg en ik hebben beiden in 2021 en 2022 het Bryo Scale-Up-traject van Voka doorlopen. Daar hebben we leren inzetten op strategische groei en een gefundeerd strategisch plan leren opmaken. Ook was er de nodige aandacht voor onze interne en externe processen én voor sales en marketing. En aansluitend heb ik bij Voka Mechelen-Kempen de opleiding ‘1-pagina-Strategie’ doorlopen. Tijdens deze opleiding werk je een volledig strategieplan voor je bedrijf uit. Vooral de combinatie tussen de cijfers (financieel en operationeel) en de strategie maken van deze opleiding een enorm leerrijk en krachtig traject. Voor ons bedrijf kwam deze opleiding op het juiste moment en was ze goed voor enorm veel nuttige inzichten. Ik heb geleerd om onze resultatenrekening uit zijn standaard context te halen en te gebruiken voor de operationele opvolging. Daarnaast heb ik de financiële impact van strategische keuzes veel beter leren begrijpen en heb ik veel meer inzicht in de gedachtegang achter kostenposten op de jaarrekening. Tijdens de opleiding maakten we ook een analyse van onze producten en klanten, die leidde tot een SWOT-analyse en een korte- en langetermijnstrategie.”

Meerwaarde

Dankzij de verschillende opleidingstrajecten heeft Vlegel Technology een duidelijk pad voor de komende jaren uitgestippeld. “Het belangrijkste is dat we een gezond bedrijf blijven”, besluit Stef Van Looveren. “En dat we blijven doen wat we graag doen en goed kunnen: bedrijven met behulp van de mix tussen Information Technology en Operational Technology toekomstbestendig maken. Onze grootste troef is de meerwaarde die we onze klanten bieden als dienstverlener, we denken pragmatisch mee met onze klanten en dringen geen eigen producten op. Een bedrijf dat ons inschakelt, verdient de investering meestal terug binnen de eerste zes maanden. Daarbij kunnen ze voor onze diensten vaak ook nog beroep doen op subsidies van Vlaio rond digitalisering of duurzaam ondernemen. Dankzij een goede strategie en een duidelijk financieel plan zijn we zeker dat we die service kunnen blijven geven aan grote en kleine bedrijven. En ook die ‘kleinere’ opdrachten blijven we met veel plezier uitvoeren. Want het is door ook in te zetten op kleinere projecten met specifieke uitdagingen dat we al ‘bootstrappend’ kunnen blijven leren en evolueren. Wat op lange termijn goed is voor iedereen!”

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie