Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Geef bedrijven voldoende prioriteit bij waterafschakelplan

Geef bedrijven voldoende prioriteit bij waterafschakelplan

  • 27/05/2020

Vorige week nog berichtte het KMI dat het al meer dan 100 jaar niet zo droog is geweest in deze periode van het jaar. De eerste waterbesparende maatregelen zijn daarom al twee maanden vroeger dan de afgelopen jaren getroffen. Het is niet uitgesloten dat meer waterbesparende maatregelen zullen opgelegd worden, ook aan onze bedrijven voor wie water cruciaal is om te kunnen functioneren. Het is dan ook belangrijk dat de Vlaamse overheid en de provinciegouverneurs bedrijven ontzien in geval van watertekorten in de komende zomer en hen voldoende prioriteit geven bij een waterafschakelplan om hun watertoevoer te waarborgen.
 

Het beleid mag bedrijven bij aanhoudende droogte en watertekorten niet ondoordacht verbieden om water te gebruiken, want dan dreigt een compleet fiasco. Water is niet alleen cruciaal voor mens en dier, maar ook voor onze economie. Bedrijven moeten zeker kunnen blijven draaien of nog grotere maatschappelijke en economische problemen komen op ons af. Bovendien moet men rekening houden met het nettowaterverbruik van de bedrijven. Veel water dat gebruikt wordt in het productieproces van ondernemingen vloeit immers gezuiverd terug in de waterlopen en komt zo opnieuw beschikbaar.

Het beleid mag bedrijven bij aanhoudende droogte en watertekorten niet ondoordacht verbieden om water te gebruiken, want dan dreigt een compleet fiasco.

Katelijne Haspeslagh

Water cruciaal voor economie

Voor veel bedrijven is water cruciaal en wordt het ingezet als grondstof voor dranken en voeding, als koelingsmiddel voor energie-installaties, als onderdeel van het hygiëneproces, om de milieu-impact te verminderen of om de veiligheid van bepaalde installaties te garanderen. 7 op 10 bedrijven vreesden vorig jaar al voor de effecten van een watertekort, 8 op 10 bedrijven kunnen niet overschakelen op alternatieven en hebben dus nood aan de waterbronnen uit de buurt omwille van (vergunnings)technische aspecten. 

Geen of onvoldoende water beschikbaar heeft een enorme socio-economische impact, zeker als dat ook nog eens bovenop de Covid-19-crisis komt. De overheden mogen zeker ook niet de andere gevolgen onderschatten zoals (voedsel)veiligheidsrisico’s, milieu-impact, domino-effecten in de achterliggende waardeketen, impact op volksgezondheid, ... 

Nood aan integrale aanpak

Daarnaast is het dan ook minstens even belangrijk dat Vlaanderen zich op een structurele manier voorbereidt op nieuwe droogteperiodes. We hebben nood aan een integrale aanpak zodat we onszelf weerbaar kunnen maken tegen droogteperiodes. Bedrijven hebben de voorbije jaren al heel wat inspanningen geleverd om hun waterverbruik met succes terug te schroeven. Toch ondervinden bedrijven die vandaag hun gezuiverd (afval)water circulair willen inzetten (intern hergebruik maar ook via waterdeling met andere sectoren) nog heel wat (wettelijke) hinderpalen zoals lange procedures, problemen met heffingen, lozingsnormen, ... We hebben nood aan een flexibel wetgevend kader dat zulke projecten stimuleert. Wetgevingen moeten dus op elkaar afgestemd worden en via proeftuinen en demonstratieprojecten kunnen we innovatieve technologieën voor waterbeheersing ontwikkelen.


 

 

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat

imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice