Skip to main content
  • Disclaimer mail

Disclaimer mail

Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde. Voka kan geen waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de informatie in het e-mailbericht geven en kan derhalve daaruit geen verplichtingen op zich nemen. Voka is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of het zich baseren op dit e-mailbericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten. De geleverde inhoud kan geen grond uitmaken voor juridische acties.