Paul Kumpen ere-voorzitter Voka - KvK Limburg

De algemene vergadering van Voka – Kamer van Koophandel Limburg sprak zich zopas uit over de invulling van een aantal mandaten in de raad van bestuur. De algemene vergadering bekrachtigde de voorstellen zoals zij door het nominatiecomité werden voorgesteld. Tijdens dezelfde algemene vergadering werd Paul Kumpen benoemd tot ere-voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

Lees meer...

Recent

Limburg

Uitbreiding ontwrichte zone rond Genk

Op 30 april 2015 werd Limburg definitief erkend als ontwrichte zone. Bedrijven die investeren en extra tewerkstelling creëren worden fiscaal ondersteund. Vervolgens werd op 1 januari 2016 de koppeling aan de gewestelijke steunmaatregelen stopgezet en dit met terugwerkende kracht. Beide beslissingen werden met applaus onthaald door Voka – KvK Limburg. Vandaag kondigde Vlaams Minister Muyters, bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport, bovendien aan dat hij een voorstel indient bij de Vlaamse Regering om een aantal niet gedekte gebieden toe te voegen aan de ontwrichte zones van Genk en Turnhout. Net zoals de voorgaande beslissing, juicht Voka – KvK Limburg ook deze beslissing toe.

Lees meer...
Limburg

Opnieuw voorzichtigheid geboden met Business Software Alliance

BSA is een organisatie die controles uitvoert op softwarelicensies en kondigde vorig jaar aan constructief te zullen samenwerken met de ondernemingen. De voorbije weken stellen we echter opnieuw vast dat BSA de ondernemingen met een dreigende ondertoon benadert. Na overleg met de juristen van Monard Law blijven we aanraden behoedzaam om te gaan met de controles die BSA aankondigt. 

Lees meer...
Limburg

Bob Madou doet duivelse marketingstrategie uit de doeken

Deze ochtend was het podium tijdens een nieuw inspiratieontbijt bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg voor Bob Madou, Strategy & Communication Advisor bij de Belgische voetbalbond. 40 ondernemers tekenden present. Madou inspireerde met zijn verhalen en toelichtingen over het sterke merk dat De Rode Duivels intussen geworden zijn en de snelle opmars die de jongens op en naast het veld hebben gemaakt van 2012 tot nu.

Lees meer...
Limburg

Vlaming staat open voor nieuwe technologie maar is bezorgd over privacy

70% van de Vlamingen vindt dat technologie een grote rol in hun leven speelt, dat blijkt uit een bevraging bij 1.000 Vlamingen van Voka en onderzoekbureau iVox. Wel vreest twee derde van de ondervraagden voor privacy problemen. “De Vlaming omarmt technologie, en daar moeten bedrijven in de toekomst meer op inspelen” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka.

Lees meer...
Limburg

Groep JAM nieuwe structurele partner Voka - KvK Limburg

Voka – Kamer van Koophandel Limburg verwelkomt Groep JAM als nieuwe structurele partner. Gedelegeerd bestuurder Jan Broos ondertekende namens Groep JAM de partnershipovereenkomst samen met Voorzitter Voka – KvK Limburg Francis Wanten en gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

Lees meer...

Voka on twitter

In de kijker

Contact

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
'Huis van de Limburgse Ondernemer'
Gouverneur Roppesingel 51
BE - 3500 Hasselt
Tel. +32 11 56 02 00 - Fax. +32 11 56 02 09
info.kvklimburg@voka.be