Grootste ondernemersfamilie van Limburg viert nieuwe jaar

In de grootste huiskamer van Limburg kwamen 2 800 leden van de grootste ondernemersfamilie van Limburg samen om mekaar het beste voor 2017 te wensen. ‘We are family’ was het thema van deze editie van de Nieuwjaarsinvitito.  Voorzitter Voka – KvK Limburg Francis Wanten blikte terug op 2016 en vooruit op het nieuwe jaar.

 

Lees meer...

Recent

Limburg

Bijna 6.000 nieuwe ondernemingen in Limburg

Het voorbije jaar stelden we bijna maandelijks vast dat het aantal starters in Limburg sterk boven het aantal starters van de voorbije jaren uitstak. Dit kunnen we nu ook officieel bevestigen. Met 5.908 starters is 2016 het beste jaar van de 21ste eeuw.

 

Lees meer...
Limburg

Regelgeving neemt met meer dan één tiende toe t.o.v. 2015

In 2016 telde het Belgisch Staatsblad meer dan 90.000 pagina’s

 

Vorig jaar kondigden we met enige trots aan dat het Belgisch Staatsblad in omvang was afgenomen. Een sterke daling van 25.000 pagina’s in vergelijking met twee jaren van staatshervorming. Helaas hebben we voor 2016 minder goed nieuws. In vergelijking met 2015 is het Belgisch Staatsblad weer met meer dan één tiende in omvang toegenomen. 

Lees meer...
Limburg

Competitiviteit van Limburgse ondernemingen blijft lijden onder loonkost

Voka – Kamer van Koophandel Limburg deed in december een enquête onder haar leden-ondernemingen om te polsen naar (1) de effecten van de taxshift, (2) de verwachtingen over de hervorming van de loonnorm en (3) de tendensen waar ze voor 2017 van wakker liggen. Op die manier krijgen we zicht op de manier waarop ondernemers deze maatregelen percipiëren en in hoeverre ze inspelen op de competitieve positie van onze Limburgse ondernemingen. 

Lees meer...
Limburg

Positief jaareinde voor Limburgse conjunctuur

Vorige maand konden we voor het eerst voorzichtig voorspellen dat de economische activiteit in 2016 licht zou toenemen t.o.v. 2015. Op basis van de meest recente data zou deze expansieve tendens nog sterker uitvallen dan we vorige maand verwachtten. Samen met de starters die in 2016 als paddenstoelen uit de grond kwamen, kunnen we vandaag besluiten dat ondanks de onheilspellende berichten tijdens de eerste jaarhelft onze economie zich sterk heeft hersteld. 

Lees meer...
Limburg

Vlaamse Regering creëert terug schot in SALK

Vandaag kwam de taskforce van het SALK, het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat, voor de vierde keer samen. Wat betreft de Noord-Zuid pleit Voka – KvK Limburg al sinds 2013 voor een juridisch sluitende manier om deze noodzakelijke verbinding voor Noord-Limburg te realiseren. Vandaag opent de Vlaamse regering deze mogelijkheid door middel van een stapsgewijze decretale verankering.

Lees meer...

Voka on twitter

In de kijker

Contact

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
'Huis van de Limburgse Ondernemer'
Gouverneur Roppesingel 51
BE - 3500 Hasselt
Tel. +32 11 56 02 00 - Fax. +32 11 56 02 09
info.kvklimburg@voka.be