Fruitsector bekijkt nieuwe exportmogelijkheden

Samen met Boerenbond organiseerde Voka – Kamer van Koophandel Limburg een rondetafelgesprek met alle belanghebbenden omtrent de crisis in de Limburgse fruitsector. De fruitsector bekijkt momenteel nieuwe exportmogelijkheden.

Lees meer...

Recent

Limburg

Zet economische groei door?

Het begin van de zomer betekende ook het begin van een hernieuwde opwaartse beweging voor de Limburgse economie. Onder invloed van de sterke exportprestaties en bouwactiviteit zal de conjunctuurbarometer de komende maanden verder aandikken. Dit is echter theorie, in de praktijk zullen de invloed van Ford Genk én de handelsrestricties tussen de EU en Rusland zich weldra laten voelen.

Lees meer...
Limburg

Openbaar onderzoek Noord-Zuid verbinding afgerond

Op 4 april dit jaar stelde de Vlaamse Regering het nieuwe uitvoeringsplan voor de Noord-Zuid voorlopig vast. Het openbaar onderzoek, de periode waarbinnen elke burger de plannen kan inkijken en opmerkingen formuleren, loopt vandaag af. De bal ligt nu opnieuw in het kamp van de Vlaamse Regering. Voka – KvK Limburg, VKW Limburg en Unizo Limburg hopen dat er, in het algemeen belang, geen verdere obstructie komt en maant de Vlaamse Regering aan om binnen de termijn van 180 dagen over te gaan tot definitieve vaststelling.

Lees meer...
Limburg

Voka - KvK Limburg presenteert Jaarverslag

2013 was een jaar met ups en downs. De Limburgse economie zinderde nog na van de aankondiging van de sluiting van Ford Genk en economische achteruitgang bleef niet uit. Het aantal startende ondernemingen lag in 2013 op het laagste peil sinds 2008, maar de export bleef het goed doen en ook de bouwsector trok opnieuw aan. De Limburgse economie wist zich uiteindelijk kranig te houden. Ook Voka – KvK Limburg wist groei te verwezenlijken. Het ledenaantal steeg tot 3 000, nieuwe netwerken vonden hun oorsprong en de stem van de ondernemers weerklonk het hele jaar door.

Lees hier het volledige jaarverslag.

Lees meer...
Limburg

65% van Limburgse bouwbedrijven verliest opdrachten aan buitenland

Naar aanleiding van het bouwverlof voerden Confederatie Bouw Limburg en Voka – Kamer van Koophandel Limburg hun jaarlijkse bouwenquête uit. Hieruit blijkt dat de vooruitzichten in de bouwsector ietwat positiever zijn dan vorig jaar. Het niveau van vóór de crisis is echter nog ver af. Zo’n 65% van de respondenten ervaart dat ze opdrachten verliezen aan buitenlandse concurrenten. Opmerkelijk is ook dat de verminderde overheidsinvesteringen in infrastructuur zich steeds meer laten voelen.

Lees meer...
Limburg

Voka pleit voor constructief debat financiering onderwijs

Voka is geen voorstander om bedrijven te laten meebetalen voor het inschrijvingsgeld bij hogere opleidingen, zoals Alain Verschoren, rector aan de Universiteit Antwerpen (UA), heeft voorgesteld.

Lees meer...

Voka on twitter

In de kijker

Contact

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
'Huis van de Limburgse Ondernemer'
Gouverneur Roppesingel 51
BE - 3500 Hasselt
Tel. +32 11 56 02 00 - Fax. +32 11 56 02 09

info.kvklimburg@voka.be

Partners