Voka – KvK Limburg pleit voor een snelle uitvoering

N-VA, CD&V en Open VLD maakten deze namiddag hun regeerakkoord bekend. Een eerste screening leert dat verschillende Limburgse prioriteiten, zoals de realisatie van de Noord-Zuidverbinding, verankering van de LRM en de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal, zijn opgenomen. Echter, dit akkoord mag geen dode letter blijven en dient snel geconcretiseerd te worden.

Lees meer...

Recent

Limburg

Voka pleit voor constructief debat financiering onderwijs

Voka is geen voorstander om bedrijven te laten meebetalen voor het inschrijvingsgeld bij hogere opleidingen, zoals Alain Verschoren, rector aan de Universiteit Antwerpen (UA), heeft voorgesteld.

Lees meer...
Limburg

17 op 20 voor regeerprogramma

“Deze regering kan bakens verzetten, om het welzijn en de welvaart van Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen”, stelt Voka tevreden.  De werkgeversorganisatie noemt het Vlaams regeerprogramma de te volgen weg voor de komende jaren. “Dit zal mensen en bedrijven de nodige extra zuurstof geven”, zegt Vokavoorzitter Michel Delbaere.

Lees meer...
Limburg

Begroting op orde stellen, competitiviteit herstellen

Voka – KvK Limburg reageert tevreden over de verklaringen die N-VA, CD&V en Open VLD vandaag aflegden. De partijen leggen de klemtoon op de economie bij de vorming van de Vlaamse en federale regering. Bovenop de Vlaamse en federale uitdagingen zal Limburg ook de sluiting van Ford Genk moeten trotseren. Voka - KvK Limburg hoopt dat de komende jaren ook de Limburgse dossiers weggewerkt worden.

Lees meer...
Limburg

Start zomer heeft positieve invloed op economie

Vanaf juli trekt de economie in Limburg opnieuw aan. Dat tonen de momenteel beschikbaar cijfers althans aan. Tijdens het eerste kwartaal van 2014 werd een economische groei genoteerd. Het tweede kwartaal luidde echter een periode van stagnatie in. Van tijdelijke aard blijkt nu. Onder invloed van de sterke exportprestaties en bouwactiviteit noteren we het komende half jaar opnieuw een stijging van de conjunctuurbarometer met zo’n 6 punten. Voor het eerst sinds lang kan ook de automobielsector een positieve bijdrage leveren.

Lees meer...
Limburg

Indirecte belastingen voor medische toeleveranciers maal tien

De lasten voor bedrijven moeten dringend naar omlaag. Daar leken alle politieke partijen het over eens. Via het pas opgericht Netwerk International Medtech van Voka – KvK Limburg blijkt dat in de praktijk juist het tegenovergestelde van toepassing is. Medische toeleveranciers moeten in 2014 een veelvoud meer afdragen aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, kortweg FAGG, om hun producten op de markt te krijgen. In 1999 dienden bedrijven 0,05% van hun gerealiseerde omzet af te dragen, in 2014 is dit verhoogd naar 0,51%.

Lees meer...

Voka on twitter

In de kijker

Contact

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
'Huis van de Limburgse Ondernemer'
Gouverneur Roppesingel 51
BE - 3500 Hasselt
Tel. +32 11 56 02 00 - Fax. +32 11 56 02 09

info.kvklimburg@voka.be

Partners