Ontgoocheling over uitstel uitbreiding ontwrichte zone

Op 30 april 2015 werd Limburg definitief erkend als ontwrichte zone. Bedrijven die investeren en extra tewerkstelling creëren worden fiscaal ondersteund. Vervolgens werd op 1 januari2016 de koppeling aan de gewestelijke steunmaatregelen stopgezet en dit met terugwerkende kracht. Voor de zomer juichten we het voorstel van Minister Muyters toe om de ontwrichte zone verder uit te breiden. Aan die blijde boodschap komt vandaag een einde.

 

Lees meer...

Recent

Limburg

Oprichtster Accent Jobs inspireert bij het ontbijt

Voka – Kamer van Koophandel Limburg deed deze ochtend opnieuw de deuren open voor 55 ondernemers. Conny Vandendriessche, oprichtster van uitzendbureau Accent Jobs en adviesbureau Stella P. gaf een uiteenzetting over haar visie van ondernemen en vertelde het groeiverhaal van zowel Accent als Stella P. 

 

 

Lees meer...
Limburg

Aandrang op snelle realisatie Noord-Zuid

Vandaag ontstonden er lange files in twee richtingen na een ongeval op de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren. Niet enkel moeten automobilisten hierdoor urenlang aanschuiven, ook het wooncomfort in de dorpskern wordt hierdoor grondig aangetast door de ellenlange rijen auto’s voor de deur. Momenten als dit bewijzen opnieuw dat er dringend een oplossing moet komen voor dit mobiliteitsprobleem dat al veel te lang aansleept.

Lees meer...
Limburg

Hemeltergend groen protest tegen hernieuwbare energie

LRM en het Autonoom Gemeentebedrijf Lommel willen op het Kristalpark te Lommel - voor alle duidelijkheid: een industriegebied - het grootste zonnepark van de Benelux realiseren. Het equivalent van25.000 gezinnen kan dan genieten van hernieuwbare energie. Goed voor onze economie én goed voor onze ecologie weet dan ieder weldenkend mens. Dit is echter buiten enkele natuurverenigingen gerekend. In naam van enkele spinnen tekenen ze protest aan. VKW Limburg en Voka – Kamer van Koophandel Limburg zijn dit groen fanatisme dat elke vooruitgang in onze provincie in de kiem wil smoren meer dan beu. 

Lees meer...
Limburg

Noord-Zuid brood nodig voor economie en tewerkstelling

De auditeur heeft zopas zijn verslag omtrent de beroepsprocedure die de Milieukoepel heeft opgestart bezorgd aan de Raad van State. De auditeur besluit dat de Vlaamse regering onvolledig en onzorgvuldig tewerk is gegaan bij het opnieuw indienen van het GRUP voor de Noord-Zuid.  De Limburgse werknemers- en werkgeversorganisaties, verenigd in het Open Platform, zijn verbaasd. Het debat ten gronde moet echter nog gevoerd worden. De ‘juiste’ beslissing dient genomen te worden.

Lees meer...
Limburg

2016 eindigt met een positieve noot

De terugval in onze conjunctuurbarometer lijkt in 2016 uiteindelijke mee te vallen. De expansieve tendens in het conjunctuurverloop dat we de voorbije twee maanden verkondigden lijkt zelfs intensiever dan oorspronkelijk verwacht. Grootste bijdragers in dit verhaal zijn de bouw en de automobielsector. We kunnen nu ook bevestigen dat 2016 alvast meer starters zal tellen dan 2015.

 

Lees meer...

Voka on twitter

In de kijker

Contact

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
'Huis van de Limburgse Ondernemer'
Gouverneur Roppesingel 51
BE - 3500 Hasselt
Tel. +32 11 56 02 00 - Fax. +32 11 56 02 09
info.kvklimburg@voka.be