Oproep om meer mensen van allochtone afkomst aan te werven

Tijdens de Voka Rentree op 9 september, riep minister-president Geert Bourgeois de 300 aanwezige bedrijfsleiders op om meer mensen van allochtone afkomst in hun bedrijven tewerk te stellen. Ook Voka doet graag eenzelfde warme oproep.

Lees meer...

Recent

Stijn Decock

Mik op productieve inkomens

In de interessante discussie over inkomensongelijkheid de voorbije week in De Standaard ontbrak toch een element. Met name het inkomen zelf en hoe dat verdiend wordt. Het inkomen wordt in belangrijke mate bepaald door de toegevoegde waarde die een werknemer oplevert.

Lees meer...
Voka.be

Bedrijven kunnen zich niet verzekeren tegen stroomuitval

Vorige week presenteerde minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet het officiële afschakelplan bij een stroomtekort. In 28 Limburgse gemeentes zullen ondernemingen in meer of mindere mate hun activiteiten tijdelijk moeten onderbreken. Uit onderzoek van Voka – KvK Limburg blijkt dat bedrijven zich niet kunnen verzekeren tegen een stroomuitval.

Lees meer...
Voka.be

Vokatribune september 2014

Na de zomeronderbreking ligt de nieuwste Vokatribune bij onze leden in de bus. Ook ditmaal mikt de redactie op straffe ondernemersverhalen en actueel nieuws.

Lees meer...
Stijn Decock

Niet alleen voor de mooie ogen van Europa

De voorbije weken vloeide veel zweet door de Wetstraat. De onderhandelaars voor de nieuwe federale regering staan immers voor een gigantische uitdaging: het uitgaventraject van de federale regering tegen 2019 met 17 miljard verlagen, naast een noodzakelijke loonlastenverlaging van enkele miljarden.  De besparingsmaatregelen zullen niet altijd op applaus onthaald worden, om maar eens een understatement te gebruiken. Maar een echt alternatief is er niet.

Lees meer...
Voka.be

Voka over afschakelplan: nog meer info voor bedrijven noodzakelijk

Het afschakelplan dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt, roept nog veel vragen op. Bij een mogelijk stroomtekort komende winter, dreigen heel wat zones enkele uren zonder stroom te zitten. Dat kan voor bedrijven ernstige gevolgen hebben. Voka blijft de toestand van nabij volgen. Dit najaar komen er ook infosessies in alle Vlaamse regio’s.

Lees meer...

Agenda

Voka on twitter

Homepage

In de kijker

Contact

Koningsstraat 154-158
B-1000 Brussel
Tel: 02 229 81 11
Fax: 02 229 81 00

info@voka.be

Partners