Vokaberichten maart 2015

In de maarteditie van Vokaberichten kan u onder meer lezen over ons voorstel voor een intelligente mobiliteitsfiscaliteit, onze opinie aangaande de SWT-regeling voor eindeloopbaan en over waarom onze noorderburen wel en wij veel minder in de buurt komen van twee procent groei.

Lees meer...

Recent

De zwaluw en de lente

Eén zwaluw maakt de lente niet. Het geldt niet alleen voor het weer maar ook voor de economie.  Stilaan is er niet langer sprake van één maar van meerdere economische zwaluwen. Het aantal conjunctuurindicatoren dat op een economisch herstel wijst, wordt met de dag langer. Maar het is wel nog onzeker of die lente ook een mooie zomer inluidt.

Lees meer...
Voka.be

Ondernemingen zijn klaar voor nieuw systeem duaal leren

Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is voor Voka een absolute prioriteit. Vandaag verlaat 1 op 8 leerlingen het onderwijs zonder diploma, een rechtstreeks ticket richting werkloosheid. Net daarom was de realisatie van duaal leren een absolute prioriteit voor Voka in het Vlaams regeerakkoord.

Lees meer...
Voka.be

Vlaanderen heeft al een eigen goede aanpak voor activering oudere werklozen

Voka wijst erop dat de federale regering en de federale sociale partners de nodige ruimte moeten geven aan de regio’s inzake de SWT-regeling voor eindeloopbaan, want de Vlaamse, Brusselse en Waalse arbeidsmarkten verschillen wezenlijk van elkaar.

Lees meer...
Voka.be

Voka pleit voor snelle en werkbare wetgeving rond drones

De drone wetgeving in een Koninklijk Besluit (KB) zit momenteel in een stroomversnelling. Voka vindt dit een positieve zaak, want daarmee wordt komaf gemaakt met de wettelijke schemerzone. Voka dringt aan op een werkbare wetgeving voor de hele dronesector, enkel zo kan onze achterstand met de buurlanden worden weggewerkt.

Lees meer...
Jo Libeer

Waarom we de huur wel mogen indexeren

Ik vond het een leerrijke vraag. Is het verdedigbaar dat op een moment dat aan mensen gevraagd wordt hun index in te leveren, de verhuurders hun prijs wel zouden mogen indexeren? Los van het feit dat, gegeven de lage inflatie we meestal bezig zijn er cijfers na de komma, is de discussie toch verhelderend.

Lees meer...

Voka on twitter

Homepage

In de kijker

Contact

Koningsstraat 154-158
B-1000 Brussel
Tel: 02 229 81 11
Fax: 02 229 81 00

info@voka.be

Partners