Maatregelen eindeloopbaan in het federaal regeerakkoord

De werkzaamheidsgraad van onze 55+’ers ligt erg laag (41,7% in 2013) en ook de uittredeleeftijd uit de arbeidsmarkt is een stuk jonger bij ons (59,3 jaar) dan bij onze buurlanden Duitsland (61,7 jaar) en Nederland (62,8 jaar). Het federaal regeerakkoord neemt dan ook terecht heel wat maatregelen die het loopbaaneinde moeten verbeteren. Volgens de info waarover we  beschikken op  22 oktober 2014 houdt dit op hoofdlijnen het volgende in.

Lees meer...

Recent

Voka.be

Voorbij ideologie, op zoek naar pragmatisme

Op 15 december organiseren de vakbonden een nationale staking die het begin van een reeks acties inluidt tegen de nieuwe regering. Aan werkgeverszijde wordt met onbegrip gereageerd. “Te vroeg”, klinkt het. Voka-topman Jo Libeer en Caroline Copers van ABVV gaan in debat in het Eén-programma De Vrije Markt.

Lees meer...
Stijn Decock

De tactische kiezer

Nog nooit kwamen de Vlaamse democratische partijen in de kiescampagne met zo’n gedetailleerde verkiezingsprogramma’s. Elk partijhoofdkwartier was aan het rekenen geslagen en probeerde met min of meer coherent berekende plannen de kiezer te overtuigen.

Lees meer...
Voka.be

Young Voka Metropolitan airside tour Brussels Airport

Brussels Airport is, na de Antwerpse haven, de tweede grootste economische motor van ons land. Op en rond onze nationale luchthaven zijn 20.000 rechtstreekse banen gemoeid, indirect wordt er maar liefst aan 40.000 personen werkgelegenheid geboden, zowel in Vlaanderen als in Brussel.

Lees meer...
Voka.be

Maatregel gewaarborgd loon uitgesteld

In het regeerakkoord was oorspronkelijk afgesproken dat werkgevers vanaf volgend jaar zieke werknemers twee maanden een gewaarborgd loon moeten uitbetalen vooraleer het ziekenfonds tussenkomt. Vandaag is dat één maand voor bedienden en minder voor arbeiders.

Lees meer...
Voka.be

Nu al met staken dreigen, is onbegrijpelijk

De drie grote vakbonden dreigen met provinciale en nationale stakingsacties, uit protest tegen het regeerakkoord van de regering-Michel. Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, begrijpt niet dat de vakbonden de uitgestoken hand van de regering naar de sociale partners afwijzen.

Lees meer...

Voka on twitter

Homepage

In de kijker

Contact

Koningsstraat 154-158
B-1000 Brussel
Tel: 02 229 81 11
Fax: 02 229 81 00

info@voka.be

Partners