Voka in debat met Franstalige partijen

Op zowat een maand voor de verkiezingen schoven vertegenwoordigers van de Franstalige partijen aan tafel met ondernemers uit het Voka-netwerk. De debatavond was bedoeld om Voka’s pleidooi voor een groeipact onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd ook te polsen naar de belangrijkste prioriteiten van de Franstalige politici.

Lees meer...

Recent

Voka.be

Vestigingseenheid sleutel voor regionale doelgroepkortingen

In de toekomst - en ten vroegste vanaf 1 juli 2014 - zal de vestigingseenheid van de werknemer bepalen of de werkgever een gewestelijke bijdragevermindering voor die werknemer kan toepassen. De gemeente van de vestiging waaraan de werknemer gekoppeld is, bepaalt de regio en de regionale verminderingen die de werkgever voor hem kan genieten. Het begrip 'vestigingseenheid' dat gehanteerd wordt, komt vanuit de wetgeving KBO.

Lees meer...
Voka.be

Extra fiscale controles gebruikt BV-vrijstelling

De fiscale administratie heeft momenteel een aantal extensieve controle-acties lopende betreffende het gebruik van een aantal fiscale gunstmaatregelen in het aanslagjaar 2012. Meer bepaald betreft het o.m. het gebruik van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, overuren en ploegenarbeid.

Lees meer...
Voka.be

Grotere gemeenten voor meer bestuurskracht

Gemeentefusies kunnen volgens Voka een goede oplossing bieden om de steden en gemeenten slagkrachtiger te maken. Ook het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur volgt die piste nu, en raadt de kleine gemeenten aan om dringend na te denken over mogelijke fusies.

Lees meer...
Voka.be

Rechtspraak: blijvende arbeidsongeschiktheid

Is een werknemer met een blijvende arbeidsongeschiktheid gehandicapt?

Lees meer...
Voka.be

Tijd voor een écht lerarenpact

“Leraren hebben een te laag niveau", aldus associatievoorzitter André Oosterlinck. De problematiek is helaas niet nieuw: eerder dit jaar bracht de beleidsevaluatie van de lerarenopleiding in Vlaanderen al aan het licht dat we ons zorgen moeten maken om de kwaliteit van onze toekomstige leerkrachten. De schuld enkel bij de leerkrachten leggen is hierbij te makkelijk.

Lees meer...

Voka on twitter

Homepage

In de kijker

Contact

Koningsstraat 154-158
B-1000 Brussel
Tel: 02 229 81 11
Fax: 02 229 81 00

info@voka.be

Partners