Voka voorstander van afschaffen ecocheques onder voorwaarden

Vandaag wordt er in het parlement gestemd over het afschaffen van het systeem van de ecocheques. Voor Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, is dit een belangrijke stap richting meer efficiëntie en administratieve vereenvoudiging voor onze bedrijven. Toch eist Voka eerst garanties dat het bedrag van de ecocheques voor 100 procent op dezelfde manier behandeld zal worden als vandaag. Dat betekent dus zonder RSZ en zonder enige vorm van fiscaliteit. Het kan niet de bedoeling zijn dat de kosten voor de werkgevers stijgen of de return voor de werknemers minder is.

 

Lees meer...

Recent

Stijn Decock

Wij bewijzen dat de Laffer-curve bestaat

De Laffer-curve bestaat en België heeft dat de voorbije jaren opnieuw geconstateerd. Die curve zegt dat bij een te hoog belastingtarief de belastinginkomsten dalen. De speculatietaks en een aantal accijnsverhogingen bewijzen dat wie om hogere belastingtarieven roept, niet meteen hogere inkomsten moet verwachten.

Lees meer...
Klaas Nijs

Veel sporen maken nog geen traject

Het is met ons energiesysteem zoals met een trein: als je de locomotief weghaalt, rolt de trein nog wel even door, maar uiteindelijk komt hij tot stilstand. Voor Voka moeten de diverse oefeningen rond een energiepact daarom zo snel mogelijk uitmonden in een maatschappelijk gedragen en toekomstgericht project, dat de nodige garanties biedt op een leveringszekere, competitieve en duurzame energievoorziening. Voorlopig blijft het evenwel nog zoeken naar een sterke locomotief die ons op het juiste spoor van de energietransitie kan zetten.

Lees meer...
Pieter Van Herck

Op het kruispunt van ziekenhuisnetwerken: wat met de universitaire zorg?

De ziekenhuizen zijn volop aan het netwerken. Dat gaat verder dan samenwerken alleen. Want niet alle ziekenhuizen zullen alle types van zorg nog kunnen aanbieden. Dat vereist een grondige integratie, met effectieve onderlinge taakafspraken over wie welke zorg verleent, en hoe de zorgprocessen en patiëntenstromen worden afgestemd. Netwerken worden het zwaartepunt van het toekomstige ziekenhuislandschap, in het voordeel van kwaliteit en efficiëntie.

Lees meer...
Goedele Sannen

#keepourairportjobs

De Brusselse geluidsnormen bedreigen op zeer korte termijn duizenden jobs op Brussels Airport. De luchthavengemeenschap heeft zich daarom voltallig geschaard achter het #keepourairportjobs-initiatief. Luchthavenmedewerkers, vakbonden en werkgevers hebben de handen in elkaar geslagen om beleidsmakers duidelijk te maken dat snel een politieke oplossing nodig is. De verschillende politici in ons land hebben nog minder dan een week om te landen!

Lees meer...
Karl Collaerts

Meer overheidsinvesteringen, meer groei

Bonkige wegen, tunnels met instortingsgevaar, oververzadigde riolen, … Onze infrastructuur brokkelt af, letterlijk en figuurlijk. In tegenstelling tot in onze buurlanden. Dat blijkt duidelijk uit de cijfers. Het Planbureau toont nu ook aan dat de noodzakelijke investeringsimpuls onze economie een aanzienlijke groeischeut zou geven. Dit is vooral een opdracht voor de gewestelijke en lokale overheden. Enkele boekhoudkundige meevallers in de volgende jaren moet Vlaanderen hiervoor integraal aanwenden.

Lees meer...

Voka on twitter

Homepage

Contact

Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen
Koningsstraat 154-158
1000 Brussel
tel. 02 229 81 11 fax 02 229 81 00
info@voka.be

Partners