Error loading MacroEngine script (file: /Shared/HeaderNavigation.cshtml)

Nieuws

Harde Brexit is nefast voor Vlaamse bedrijven

Voka.be

Gisteren hield de Britse eerste minister Theresa May een belangrijke toespraak over haar visie op Brexit. Ze maakte er duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk gaat voor een ‘harde’ Brexit en dus ook uit de interne markt stapt. Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen betreurt deze beslissing: “Dit is geen goed nieuws voor onze bedrijven”, aldus Hans Maertens. “Dit schept opnieuw onzekerheid over eventuele invoerrechten en nieuwe administratieve beslommeringen met douane. Nefast voor onze Vlaamse bedrijven.”

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 18 januari 2017

Nu onderwijshervorming in de scholen brengen

Voka.be

Vrijdag bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. Voka is tevreden dat de knoop eindelijk is doorgehakt. “We hebben hier lang genoeg op gewacht”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Het akkoord zorgt ervoor dat ons onderwijs eenvoudiger en transparanter wordt georganiseerd. De onderverdeling in acht studiedomeinen zal bijdragen tot een betere studiekeuze.” Daarnaast verwelkomt Voka de extra aandacht voor STEM-richtingen en de lerarenopleiding.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 16 januari 2017

Wat betekent het IPA voor u?

Voka.be

De federale sociale partners hebben op 11 januari 2017 een ontwerp van Interprofessioneel Akkoord voor 2017-2018 afgesloten. Dit ontwerpakkoord moet tegen eind januari officieel goedgekeurd worden door de vakbonden en werkgevers. Daarna vormt dit IPA dan het kader voor o.a. de loononderhandelingen van 2017-2018: bovenop de indexering van 2,9% mogen de bedrijven maximaal 1,1% stijging van de brutolonen toestaan; in totaal mag de stijging dus maximaal 4% bedragen over 2 jaar.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 13 januari 2017

Dit was de Voka Nieuwjaarsreceptie 2017

Voka.be

De Voka Nieuwjaarsreceptie zit er op, het jaar kan beginnen. Meer dan 700 ondernemers kwamen naar de BOZAR in Brussel om het glas te heffen op 2017. Het jaar van durven, vernieuwen, en veroveren.

Lees meer...
 • In beeld
 • 10 januari 2017

Voka Nieuwjaarsreceptie 2017

Voka.be

Vandaag houdt Voka haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de Bozar in Brussel. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak riep Voka-voorzitter Paul Kumpen de federale regering op om werk te maken van een hervorming van de vennootschapsbelasting. “Tijd dat de regering kleur bekent: kiest ze voor een ambitieuze groeiagenda of rijdt ze zich vast in partijpolitieke spelletjes?”. Daarnaast hoopt Voka dat de Groep van 10 nog deze maand een loonakkoord kan sluiten. Voka waarschuwde hierbij dat er evenwel nauwelijks ruimte is voor een bijkomende loonmarge.

Lees meer...
 • Informatie
 • 10 januari 2017

Staat van onze Brusselse tunnels is middeleeuws

Voka.be

Door een incident in een technische ruimte van de Rogiertunnel werd het Brusselse verkeer vandaag ernstig verstoord. Het is het zoveelste incident op rij op de Brusselse kleine ring. Voor Voka is de maat meer dan vol: “Het wordt tijd dat de Brusselse regering ingrijpt. Het volstaat niet een plan voor de renovatie te hebben. Plannen snel en efficiënt uitvoeren is nog belangrijker”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka. “We roepen de Brusselse regering op om versneld werk te maken van een volledige renovatie van de tunnels, want dergelijke incidenten brengen onze economie ernstige schade toe.'

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 09 januari 2017

Hervorming vennootschapsbelasting dringend nodig

Voka.be

Groei is onontbeerlijk om investeringen en werkgelegenheid te stimuleren. Deze groei vergt een stabiel ondernemingsklimaat, gunstig zowel voor nieuw ondernemerschap als voor de doorgroei van bestaande ondernemingen.Concurrentievermogen is een cruciaal element om die groei te garanderen.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 19 december 2016

Voka wil Vlaanderen #opnieuwmobiel maken

Voka.be

Uit een nieuw onderzoek van Voka blijkt dat onze overheden de afgelopen jaren te weinig hebben geïnvesteerd in infrastructuur. Slechts één vijfde van de overheidsinvesteringen gingen naar vervoersinfrastructuur.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 15 december 2016

Vlaanderen heeft een vriendelijke handels-brexit nodig

Voka.be

Vandaag organiseert de Vlaamse Regering een ronde tafel over de Brexit. Voka is tevreden dat Vlaanderen zich positioneert inzake de Brexit. Het Verenigd Koninkrijk is immers een grote handelspartner voor verscheidene Vlaamse bedrijven en sectoren. Daarom moet er bij de onderhandelingen gestreefd worden naar een akkoord dat maximaal de handel tussen  het VK en Vlaanderen vrijwaart.  “Daarom is het ook belangrijk dat Vlaanderen zijn stem binnen het intra-Belgisch overleg laten horen,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen.

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 14 december 2016

Voka en dronesector lanceren informatiecampagne voor het grote publiek

Voka.be

De Belgische dronefederatie BeUAS lanceert vandaag een informatiecampagne om het grote publiek vertrouwd te maken met de mogelijkheden van drones. Bedoeling van de campagne is om de wetgeving op een bevattelijke manier uit te leggen en om verkopers aan te sporen een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden met correcte informatie rond de aankoop van een drone. 

Lees meer...
 • Nieuwsartikel
 • 12 december 2016
News