Draghi zet Italië (voorlopig) uit de wind

Italië heeft het referendum over een aantal institutionele hervormingen met een grote meerderheid (60%) verworpen. Hierdoor stapt de jonge premier Matteo Renzi op. De markten reageren voorlopig kalm omdat de ECB van Mario Draghi klaar staat om extra staatspapier in te slaan wanneer de Italiaanse rente zou ontsporen. Toch voedt dit verlies opnieuw de politieke onzekerheid die al sinds de Brexit en de verkiezing van Trump heerst.

Lees meer...

Recent

Sonja Teughels

Vormingspact: opleiding van werknemers bij de tijd brengen

Voka sloot samen met de andere Vlaamse sociale partners een vormingspact. Hiermee willen we het opleidingsbeleid afstemmen op de actuele en toekomstige noden en uitdagingen in onze economie en arbeidsmarkt. Het akkoord komt ook tegemoet aan de kritiek van het Rekenhof. De doelstelling van vorming wordt herijkt, nl. inzetten op het versterken van werknemers en de competitiviteit van onze bedrijven. In de kenniseconomie van morgen wordt opleiding immers een belangrijke hefboom.

Lees meer...
Karl Collaerts

Hervorming vennootschapsbelasting dringend nodig

De regering besliste op het einde van de begrotingsopmaak 2017 alsnog om de hervorming van de vennootschapsbelasting uit te stellen. Die hervorming was volgens de Hoge Raad van Financiën nochtans budgettair neutraal. Een gemiste kans die ons nog zuur kan opbreken.

Lees meer...
Voka.be

Federale regering keurt de nieuwe innovatie-aftrek goed

Deze ochtend heeft de regering Michel het licht op groen gezet voor de invoering van een nieuwe fiscale maatregel die zogenaamde innovatie-inkomsten grotendeels vrijstelt van belasting. Deze maatregel vervangt de oude octrooi-aftrek die eerder dit jaar door de federale regering werd afgeschaft. Wel werd voorzien in een overgangsmaatregel. Zo kunnen ondernemingen die van de oude octrooiaftrek gebruik maakten, en zo 80% van hun inkomsten uit de octrooien die ze in bezit hebben vrijgesteld van belastingen zagen, nog tot eind juni 2021 van de oude regeling kunnen blijven toepassen voor hun bestaande octrooien.  

Lees meer...
Voka.be

Voka tevreden met akkoord aanwervingsstimulans langdurig werklozen

De Vlaamse regering nam vandaag een belangrijke beslissing inzake de aanwervingsbeslissing van langdurig werklozen. Voka is tevreden dat de regering gevolg geeft aan de vraag van de werkgevers om de steun voor aanwerving van langdurig werklozen deels te behouden én dit niet langer uit te betalen via de vakbonden.

Lees meer...
Voka.be

Voka steunt vraag transportsector voor kilometerheffing op personenwagens

Willen we de mobiliteit in België structureel verbeteren, dan moet er werk gemaakt worden van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Voka steunt hiermee de oproep van de transportsector en van Vlaams Minister Ben Weyts. Ze vraagt de Vlaamse Regering om nog deze legislatuur hierin een beslissing te nemen. “Een kilometerheffing enkel op vrachtwagens lost het fileprobleem niet op.”

Lees meer...

Voka on twitter

Homepage

In de kijker

Contact

Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen
Koningsstraat 154-158
1000 Brussel
tel. 02 229 81 11 fax 02 229 81 00
info@voka.be

Partners