Skip to main content
  • Zoersel/Schilde: werken Turnhoutsebaan hervat

Zoersel/Schilde: werken Turnhoutsebaan hervat

Op 30 januari heeft de aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de werken op de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde hervat. De werfzone situeert zich op de kruising van Turnhoutsebaan met de Liersebaan. De vrieskou hebben de werken met een week verlaat. 

Het wegdek wordt opgebroken en de rioleringen worden heraangelegd. Net zoals aan het kruispunt met de Waterstraat worden ook op het kruispunt Liersebaan – De Rest verkeerslichten geïnstalleerd. Beide straten worden daarvoor volledig afgesloten. Deze werkzaamheden zullen tot eind maart duren.

Lokale ondernemers bereikbaar

Tijdens deze werken blijven lokale ondernemers bereikbaar. De parallelweg ten zuiden van de Turnhoutsebaan kan tijdelijk in beide richtingen gebruikt worden. Doorgaand verkeer op de Turnhoutsebaan blijft in beide richtingen mogelijk via versmalde rijstroken. Verkeer voor de Liersebaan rijdt om via de Schoolstraat en de Oedelgemsteenweg. De huidige fietsomleiding blijft gelden.

Herinrichting klaar in mei 2017

Over een afstand van ruim 2 kilometer wordt de Turnhoutsebaan heringericht om het verkeer tussen Schilde en Zoersel veiliger te laten verlopen. De herinrichting moet afgerond zijn in mei 2017. Meer informatie over de heraanleg, de fasering en omleidingsroutes, vindt u hier.

Ondernemers uit de omgeving van de werf kunnen met vragen en bekommernissen terecht bij de bereikbaarheidsadviseur van AWV via 0477 477 476 of bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be