Skip to main content
  • Wijziging EU-wetgeving douanezekerheidsstelling
Voka Community -

Alfaport Voka

De Europese Commissie heeft onlangs de voorwaarden gewijzigd waaraan een marktdeelnemer moet voldoen om een doorlopende zekerheid voor een verminderd bedrag te mogen stellen of om te worden ontheven van een zekerheidstelling. De wijziging komt er op vraag van de handel om de zekerheden op een meer realistische manier te bepalen, rekening houdend met een risicoinschatting op het ontstaan van een douaneschuld.  

Lees hier de verordening in het Publicatieblad (de betrokken voorwaarden staan in artikel 84).

Alfaport Voka voert momenteel met de Belgische douane gesprekken om na te gaan hoe deze vorm van facilitering in de praktijk kan worden omgezet, zodat dit op het Belgische grondgebied eenvormig kan worden toegepast.   

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans