LAB: Familiale structuren vs. organisatiestructuren

12/05/2017

In deze opleiding vertrekken we van een praktische casus van een familiale onderneming die sterk groeit en waar de ondernemer manager dient te worden. 

Hij/zij moet afstand nemen van het handelen op buikgevoel en moet een meer georganiseerde structuur installeren.


Inhoud

U krijgt inzicht in de verschillende levensfases van een onderneming en de daarbij horende organisatiestructuur. We zoomen in op de transitie van ondernemer tot manager: hoe leren loslaten en delegeren? We gaan na hoe u een extern managementteam dient aan te werven en welke verschillende verloningssystemen van een externe manager zijn: aandelenopties, warranten, bonusvergoedingen,…

Herstructurering van de familiale onderneming: uitwerken van de juridisch en fiscaal optimale structuur. Hoe de werking van de organen van de vennootschap structureren?

Hoe aandeelhoudersovereenkomsten opmaken, algemene vergaderingen houden, werken met een Raad van Advies/Raad van Bestuur?

Tot slot staan we stil bij het belang van de cijfers van de onderneming:

 • Van statutaire cijfers naar managementcijfers en andere KPI’s 
 • Rapporteren naar de verschillende stakeholders 
 • Het vertalen van strategie in cijfers: budgetteren 
 • Investeren versus desinvesteren: hoe mee omgaan? 
 • Bewaken financiële structuur en werkkapitaal bij vennootschappen in verandering 
 • Bedrijfsoverdracht en financieringsstructuren

12/05:

Deelnemers :

Korte voorstelling van zichzelf/bedrijf

Schetsen van hun verwachtingen van de sessies

Veerle Buyl :

Voorstelling van zichzelf + kantoor Vandelanotte

Overview van de casus + toelichting van de topics die aan bod komen (issues die in aanmerking komen tijdens de levensduur van een familiale onderneming)

Veerle Cool:

Inleiding tot de organisatie van uw onderneming: schetsen van de verschillende levensfases van een onderneming.  Iedere levensfase heeft nood aan een andere organisatiestructuur.

19/5:

Veerle Cool:

Van ondernemer tot manager :

De verschillende verloningssystemen van een externe manager: aandelenopties, warranten, bonusvergoedingen,…

 • loslaten en delegeren

 • aanwerven van een extern managementteam

02/06:

Delphine Vanassche en Sophie Mercier:

Herstructurering van de familiale onderneming: uitwerken van de juridisch en fiscaal optimale structuur

16/6:

Sophie Mercier:

Structurering van de werking van de organen van de vennootschap: opmaken van aandeelhoudersovereenkomsten, het houden van algemene vergaderingen,

het werken met een Raad van Advies, Raad van Bestuur

Liselotte Vandevelde:

Het belang van de cijfers voor de onderneming:

 • Van statutaire cijfers naar managementcijfers en andere KPI’s:  rapporteren naar de verschillende stakeholders

 • Het vertalen van strategie in cijfers: budgetteren

 • Investeren versus desinvesteren: hoe mee omgaan

 • Bewaken financiële structuur en werkkapitaal bij vennootschappen in verandering

n.t.b.:

Liselotte Vandevelde en Veerle Buyl:

Bedrijfsoverdracht en financieringsstructuren

Veerle Buyl:

Slotbeschouwingen en feedback van de deelnemers

Doelgroep

Dit LAB richt zich tot familiaal ondernemers die hun onderneming willen verder professionaliseren en structureren.


Trainers

Veerle Buyl  Veerle Buyl, Venoot Vandelanotte

Veerle Cool  Veerle Cool, Director HR Solutions Vandelanotte

Delphine Vanassche  Delphine Vanassche, Manager Taks & Legal Vandelanotte

Liselotte Vandevelde  Liselotte Vandevelde, Manager Strategisch Financieel Advies, Vandelanotte


Meer info

kaat.creupelandt@voka.be

 

Partners