LAB: Familiale structuren vs. organisatiestructuren

21/04/2017

In deze opleiding vertrekken we van een praktische casus van een familiale onderneming die sterk groeit en waar de ondernemer manager dient te worden. 

Hij/zij moet afstand nemen van het handelen op buikgevoel en moet een meer georganiseerde structuur installeren.


Inhoud

U krijgt inzicht in de verschillende levensfases van een onderneming en de daarbij horende organisatiestructuur. We zoomen in op de transitie van ondernemer tot manager: hoe leren loslaten en delegeren? We gaan na hoe u een extern managementteam dient aan te werven en welke verschillende verloningssystemen van een externe manager zijn: aandelenopties, warranten, bonusvergoedingen,…

Herstructurering van de familiale onderneming: uitwerken van de juridisch en fiscaal optimale structuur. Hoe de werking van de organen van de vennootschap structureren?

Hoe aandeelhoudersovereenkomsten opmaken, algemene vergaderingen houden, werken met een Raad van Advies/Raad van Bestuur?

Tot slot staan we stil bij het belang van de cijfers van de onderneming:

  • Van statutaire cijfers naar managementcijfers en andere KPI’s 
  • Rapporteren naar de verschillende stakeholders 
  • Het vertalen van strategie in cijfers: budgetteren 
  • Investeren versus desinvesteren: hoe mee omgaan? 
  • Bewaken financiële structuur en werkkapitaal bij vennootschappen in verandering 
  • Bedrijfsoverdracht en financieringsstructuren


Doelgroep

Dit LAB richt zich tot familiaal ondernemers die hun onderneming willen verder professionaliseren en structureren.


Trainers

Veerle Buyl  Veerle Buyl, Venoot Vandelanotte

Veerle Cool  Veerle Cool, Director HR Solutions Vandelanotte

Delphine Vanassche  Delphine Vanassche, Manager Taks & Legal Vandelanotte

Liselotte Vandevelde  Liselotte Vandevelde, Manager Strategisch Financieel Advies, Vandelanotte


Meer info

kaat.creupelandt@voka.be