Skip to main content

West-Vlaamse vrouwen blijven in opmars

  • 08/03/2017

West-Vlaamse vrouwen blijven in opmarsNaar jaarlijkse gewoonte dook Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen in het kader van de internationale vrouwendag in de cijfers van de POM West-Vlaanderen en de Vlaamse Arbeidsrekening. We gingen na hoe ‘onze’ West-Vlaamse vrouwen het doen. Conclusie: de West-Vlaamse vrouwen doen het prima en blijven de bestaande verschillen met de mannen verkleinen.

Vrouwelijke beroepsbevolking blijft stijgen

Ook al zijn er nog steeds meer West-Vlaamse mannen (75,2% van de beroepsbevolking) werkzaam in onze provincie, de vrouwen blijven de kloof verder dichten. De vrouwelijke West-Vlaamse beroepsbevolking steeg tussen 2009 en 2014 namelijk tot 68%.
 

Dat de vrouwelijke beroepsbevolking blijft stijgen, valt ook op te maken uit de West-Vlaamse werkloosheidcijfers: het aantal mannelijke werklozen daalde in de periode 2014-2015 met 3,6%, maar het aantal vrouwelijke werklozen daalde met maar liefst 6,5%. In 7 van de 8 West-Vlaamse arrondissementen lag het aandeel mannelijke werklozen in 2015 hoger dan het aandeel vrouwelijke werklozen. Ieper was in 2015 het enige West-Vlaamse arrondissement dat net iets meer vrouwelijke dan mannelijke werklozen telde (50,2% vrouwen ten opzichte van 49,8% mannen). In Oostende was het aandeel vrouwelijke werklozen het kleinst (44,5% vrouwen ten opzichte van 55,5% mannen).
 

Nog steeds zijn de West-Vlaamse vrouwen het meest actief in de zogenaamde vierde sector; de sector van de niet-commerciële dienstverlening. Ruim 7 op de 10 werknemers in die sector zijn vrouwen. In de tertiaire sector, de sector van de commerciële dienstverlening, is de verhouding man/vrouw nagenoeg in evenwicht (50,6% mannen tegenover 49,4% vrouwen). In de bouw (92,1%), de industrie (75,4%) en de primaire sector (67,7%) blijven mannen echter duidelijk overheersen.
 

Evenwichtigere universiteiten

30,0% van de West-Vlamingen tussen 15 en 64 jaar was in 2015 hooggeschoold. Meer bepaald zijn 33,7% van de West-Vlaamse vrouwen en 26,4% van de West-Vlaamse mannen hooggeschoold. Het overwicht aan vrouwelijke studenten situeert zich in West-Vlaanderen niet langer enkel bij de hogescholen (56,4%), want opmerkelijk is dat het aantal mannelijke en vrouwelijke studenten aan de universiteiten sinds 2015 voor het eerst gelijk verdeeld is (elk 50%).
 

Bovendien blijven West-Vlaamse vrouwen ook na hun studies inzetten op opleiding. In het kader van Levenslang Leren volgde in 2015 6,5% van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar in onze provincie een opleiding, cursus of seminarie, tegenover 6% van de mannen.
 

Voka ondersteunt vrouwelijke professionals

Elk jaar vindt op 8 maart de internationale vrouwendag plaats. Die dag is een opportuniteit om de verwezenlijkingen van vrouwen te vieren en tegelijkertijd een oproep voor meer gelijkheid te lanceren. Voka West-Vlaanderen wil daar op een positieve manier haar steentje aan bijdragen. En niet alleen op 8 maart. Voka organiseert het ganse jaar door verschillende opleidingen en netwerkevenementen specifiek voor vrouwen. De eerstvolgende activiteit is de Voka Ladies op 21 juni.

 

Bron: POM West-Vlaanderen & Vlaamse Arbeidsrekening