Skip to main content
  • Waarom ook Lebbeke beter wordt van de N41

Waarom ook Lebbeke beter wordt van de N41

Beste inwoner van Denderbelle, Wieze en Lebbeke,

Bijna 41 jaar geleden nam de overheid via het Gewestplan de beslissing om de erbarmelijke verbinding tussen Aalst en Dendermonde en tussen Dendermonde en St.-Niklaas te verbeteren door de aanleg van een nieuwe weg: de N41. Het grootste deel van deze verbinding werd al jaren geleden gerealiseerd; alleen de schakel tussen Dendermonde en Hofstade (Aalst) kwam er nooit. Het is één van de opvallendste missing links van het Vlaamse wegennet.

Klein euvel, grote gevolgen

Het is onbegrijpelijk dat het project niet werd voltooid want het ontbrekende stuk weg is nauwelijks 8 kilometer lang.  Door de missing link zijn de gunstige effecten van de gehele verbinding onderuit gehaald. Een kleine leemte met grote gevolgen voor de omgeving.

Vraag het maar aan de inwoners van Gijzegem en Oudegem. Zware vrachtwagens denderen er op luttele meters van de schoolpoort, winkels en woningen. Ook in Denderbelle en Wieze wurmen zware trucks zich door te smalle straten, lopen voetgangers en fietsers voortdurend gevaar en is de rust ver zoek. Lawaai, uitstoot en trillingen verpesten de boel.

Bovendien klagen bedrijven in uw omgeving over slechte ontsluiting, risicovolle trajecten en moeilijke toelevering. Sommige sollicitanten haken af eens zij hebben kennis gemaakt met het parcours op weg naar een mogelijke job. Een vlotte doorstroming van het verkeer in de gezellige gemeenten tussen Aalst en Dendermonde is een verre wensdroom…

Kiezen voor een andere weg

Toch zijn de voordelen van een afgewerkte N41 voor de meer dan 150.000 inwoners in de regio en voor vele tientallen ondernemingen, niet te betwisten.

Ook voor de inwoners van Lebbeke is de voltooiing van de N41 een goede zaak! Doembeelden over dreigend fijn stof, waterellende, verkeersoverlast en visuele vervuiling worden gretig verspreid maar kloppen niet. Een paar voorbeelden:

  • Expressweg? De N41 wordt een weg met 1 rijstrook in elke richting waar een maximumsnelheid geldt van 70 km/u. Een snelle ‘expressweg’ is een kwakkel.
  • Vervuiling? Traag rijdende auto’s – de huidige situatie in onze dorpen - stoten tot 50% meer uit. De realisatie van de N41 zal de luchtkwaliteit in de dorpskommen aanzienlijk verbeteren.
  • Lawaaihinder? Effectieve beperkende maatregelen zoals geluidsabsorberend asfalt, gronddammen en geluidsschermen houden het geluidsniveau van de N41 in Lebbeke goed onder controle. 

Iedereen wint bij de N41, ook Lebbeke

Investeren in de N41 is het waard omdat iedereen hier beter van wordt.  

U, als inwoner van Lebbeke, wacht het vooruitzicht van een sterk verbeterde mobiliteits- en veiligheidssituatie, zowel in de eigen gemeente als in de omliggende woonkernen. Lebbeke krijgt eindelijk een degelijke ontsluiting. Denderbelle zal op de meeste plaatsen minder verkeer te verwerken krijgen en studies wijzen uit op een daling van het verkeer in Wieze met 40%!

Al deze argumenten zijn geen meningen maar feiten. 

Voka Oost-Vlaanderen vindt het tijd dat de zwijgende meerderheid van de bevolking zich uitspreekt in het stemhokje. Stem op politici die de aanleg van de missing link steunen. Vertrouw in de realisatie van de N41, niet enkel uit goed nabuurschap maar vooral omdat u er zelf beter van wordt.