Skip to main content
  • Vrijhandelsakkoord EU - Vietnam
Voka Community -

Alfaport Voka

De Europese Unie en Vietnam hebben hun onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord en investeringsverdrag afgerond. Dit verdrag werd op 25 juni door de Europese Raad aanvaard. 
Hierdoor zullen onder meer de invoerrechten tussen beide landen in de volgende tien jaar worden afgebouwd tot nul. Ook andere handelsbelemmeringen worden afgeschaft, waardoor de handel tussen de EU en Vietnam zal toenemen. Het handelsverdrag treedt in werking na goedkeuring door het Europees Parlement. 

Meer informatie:

//ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/25/eu-vietnam-council-adopts-decisions-to-sign-trade-and-investment-agreements/
 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans