Skip to main content
  • Voorstellen herziening sanctiebeleid douane

Op 28 juni vond een workshop plaats met vertegenwoordigers van de havenoperatoren en de Belgische en Luxemburgse douane, rond de bestraffing van fiscale fraude. Alfaport Voka presenteerde tijdens deze bijeenkomst een aantal voorstellen om het sanctiebeleid te moderniseren.

 

In 2017 werd een EU-Richtlijn gepubliceerd die voorziet in een strengere bestraffing van de fiscale fraude (de zogenaamde PIF-richtlijn). De lidstaten dienen de bepalingen van deze richtlijn tegen juli 2019 in nationale wetgeving om te zetten. De Belgische douane zal deze oefening combineren met een herziening van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (AWDA). Het huidige sanctiebeleid is nog gebaseerd op de principes van de ‘Code Napoleon’ (1822), waardoor alle douaneovertredingen strafrechtelijk kunnen vervolgd worden.

 

Alfaport Voka is al jaren vragende partij om deze verouderde sanctiebepalingen te moderniseren. Samen met de  Antwerpse beroepsfederaties heeft Alfaport Voka onlangs een voorstel neergelegd bij de administratie. In dit voorstel houdt men rekening met de goede trouw van de operatoren bij het opleggen van sancties. Tevens omvat het voorstel de vraag naar een duidelijk kader waarbinnen het ook mogelijk is administratieve boetes op te leggen.

 

Bekijk hier de presentatie van Alfaport Voka