Skip to main content
  • Voorlopige oplossing NCTS-uitval

Momenteel wordt in de regio Antwerpen een nieuwe versie van NCTS (Rewrite), de applicatie waarmee goederen onder douaneregeling transit worden geplaatst, geïnstalleerd. Dit verloopt echter niet zoals gepland. Een aantal operationele problemen hebben tot gevolg dat de aangiftebehandeling en de goederenvrijgave meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk.  

Alfaport Voka heeft de problematiek aangekaart bij zowel het kabinet van de minister van Financiën als de administrateur-generaal van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen met het dringende verzoek om structurele oplossingen te voorzien. In afwachting van een definitieve oplossing werd door de AAD&A beslist om de NCTS-aangiften onder normale procedure bij vertrek uiterlijk twee uur na het indienen van de aangifte vrij te geven.

De onderbrekingen van het NCTS-systeem van de voorbije maanden en de daarmee gepaard gaande noodprocedures waren nodig om het systeem te upgraden en compatibel te maken met andere douanesystemen. De planning van deze onderbrekingen werden door de AAD&A op hun website gecommuniceerd. Deze onderbrekingen vonden steeds plaats tijdens de kantooruren. Alfaport Voka is vragende partij om deze updates in de toekomst buiten de kantooruren in te plannen. AAD&A overweegt een aantal digitale alternatieven waarbij updates en onderhoud aan douanesystemen in de toekomst kunnen gebeuren zonder het aangifteproces te hinderen.