Skip to main content
  • Home
  • Internationaal ondernemen

Internationaal ondernemen

Vlaanderen heeft een van de meest open economieën van de wereld. Internationale handel is dan ook een belangrijk onderdeel voor onze Vlaamse bedrijven. Ondernemen is steeds een beetje avontuur, zeker als we de wereld intrekken. 
dienstverlening

Het Vlaams economisch verdienmodel is resoluut gestoeld op internationalisering. Zo staan zowel de Vlaamse in- als uitvoer ongeveer gelijk aan 100% van het bbp, waarmee Vlaanderen geboekstaafd staat als één van de meest open economieën ter wereld. Daarnaast zijn buitenlandse investeringen ook een enorme belangrijke pijler van de Vlaamse economie. Zo staan buitenlandse bedrijven in voor een kwart van de totale private tewerkstelling en een derde van de gecreëerde toegevoegde waarde in Vlaanderen. Het hoeft niet te verbazen dat ook op dat vlak Vlaanderen gekenmerkt is door een doorgedreven internationalisering.

Dit sterk geïnternationaliseerd karakter van de Vlaamse economie is ook onmiddellijk haar sterkte. Zo tonen talloze studies aan dat ondernemingen die deelnemen aan internationale handel veel productiever zijn dan bedrijven die niet internationaal actief zijn. De vele multinationals gevestigd in Vlaanderen zijn daarnaast ook zeer productief en krikken bovendien de productiviteit van haar vele Vlaamse toeleveranciers verder op. Het uitgesproken open karakter van Vlaanderen heeft dan ook sterk bijgedragen tot de internationale competitiviteit van onze bedrijven. 

Daarom tracht Voka haar leden te stimuleren en te begeleiden in het verder internationaliseren van hun activiteiten via informatiesessies, begeleidingstrajecten, handelsmissies en talloze internationale netwerkevenementen. Bovendien hecht Voka ook veel belang aan het verwelkomen van buitenlandse investeerders in Vlaanderen door hen met woord en daad bij te staan inzake vragen over zakendoen in onze regio. Voka rekent hiervoor altijd op een nauwe samenwerking met Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en de Belgian Chambers.

In samenwerking met onze partners

Flanders Investment & Trade

 

Federatie Belgian Chambers

 

Agentschap Innoveren en Ondernemen

 

Volg ons ook op Twitter en LinkedIn via #VokaInternational