Actuasessie: nieuwe Europese regelgeving rond persoonsgegevensbescherming

17/03/2017

Op 5 mei 2016 publiceerde de Europese Commissie de nieuwe verordening voor persoonsgegevensbescherming, de GDPR (General Data Protection Regulation Reform). Vanaf 23 mei 2018 kunnen bedrijven die persoonsgegevens onvoldoende beveiligen en de privacy van klanten en burgers onvoldoende garanderen, beboet worden tot 4% van hun wereldwijde omzet.

 

Het hoeft gelukkig niet zo’n vaart te lopen want is er nog voldoende tijd om te weten te komen welke persoonsgegevens waar zitten, op welke manier de toestemming voor het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens werd bekomen en wie wordt aangeduid als Data Protection Officer.

Tijdens deze sessie worden de verschillende elementen ingeleid, zowel vanuit een strategisch, juridisch, beheers- als technologisch beschermingsperspectief.

Nadien krijgt u begeleiding bij een oefening rond een privacy impactanalyse, die u  zal helpen om de nodige discussies binnen uw eigen organisatie in te richten en te zorgen dat het bedrijf zich voldoende voorbereidt.

 

Programma

13.30 uur:  Verwelkoming

14.00 uur:  Introductie data protection, kader en uitdagingen: Ulrich Seldeslachts, LSEC

14.30 uur:  Regelgeving persoonsgegevensbescherming: Ruben Roex, time.lex

15.00 uur:  Methodologie voor plan van aanpak en organisatie: Nicolas Delcroix, RSM Belgium

15.30 uur:  Technologie voor persoonsgegevensbescherming: David Callebaut, Cronos Security

16.00 uur:  Interactieve backplanning GDPR: Ulrich Seldeslachts, LSEC

17.00 uur:  Netwerk drink

 

Partners