Skip to main content
Lerend Netwerk

Lerende Netwerken Vlaams-Brabant

Een Lerend Netwerk is een traject waarbij een 15-tal mensen met een gelijk(waardig)e positie elkaar op regelmatige basis ontmoeten. Tijdens minimum 5 sessies wisselen ze informatie, kennis en ervaring uit in een eerlijke, open en vertrouwelijke omgeving.

De inhoud van de verschillende sessies wordt samen met de deelnemers vastgelegd. Ze kunnen zelf kiezen op welke onderwerpen dieper wordt ingegaan. Via praktische ervaringsuitwisseling en gastsprekers worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. De deelnemers bouwen bovendien een interessant netwerk uit.

Thema's 2018

Inschrijven kan via bovenstaande links of via inschrijvingen.vb@voka.be

Meer info

Anja De Clercq via anja.declercq@voka.be of 02 255 20 24.