Skip to main content
  • Vervoer radioactieve stoffen

Nieuwe verplichtingen op komst

Voor goederenbehandelaars en diepzeerederijen die radioactieve stoffen behandelen en vervoeren, verandert binnenkort de wetgeving. Op 1 januari 2018 treedt het KB van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 in werking.

Er zijn wel enkele overgangsperiodes voorzien. De vergunningen van de diepzeerederijen blijven geldig tot 31 maart. Tegen dan levert het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een ‘ambtshalve erkenning’ af, die geldig blijft tot de kortst lopende vergunning van de rederij afloopt.

Goederenbehandelaars (o.a. terminaloperatoren) moeten vanaf 30 juni 2018 voldoen aan de nieuwe wetgeving. Zij zullen ten laatste op 31 maart 2018 een erkenning moeten aanvragen bij het FANC: een dossier dat een stralingsbeschermingsprogramma, noodplan, informatie over vervoer, locatie … zal moeten bevatten. Verder moet er een Dienst Fysische Controle (met erkend deskundige) opgericht worden en moeten er agenten voor de stralingsbeschermingen opgeleid worden. Cepa bekijkt momenteel in samenspraak met het FANC om een overkoepelende Dienst Fysische Controle op te richten in plaats van een afzonderlijke dienst per bedrijf.

Op 26 januari 2018 organiseert het FANC een infosessie waarop alle wijzigingen zullen toegelicht worden.

Meer info: //fanc.fgov.be/nl of bij sofie.coppens@voka.be